+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Bursa genel kültürü hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Bursa genel kültürü hakkında bilgi
  Bursa genel kültürü hakkında bilgi
  toplum-ve-k-lt-r.jpg.

  Doğal yapısının tarıma elverişliliği ve coğrafya bakımından konumunun yerleşime uygunluğu Bursa ili topraklarını tarih boyunca önemli bir yerleşim merkezi yapmıştır. Çeşitli tarih dö*nemlerinde yöreye egemen olan halklar arka*larında önemli kültür kalıntıları bırakmışlar*dır. Bursa bugünkü görünümünü 12. yüzyıl*dan sonra Türklerle birlikte kazanmaya baş*lamıştır. 14. yüzyıldan sonra iyiden iyiye belirginleşen Türk uygarlığı kuşkusuz kendi*sinden önceki .değişik uygarlıkların bir bileşi*midir. Örneğin birçok Bizans söylencesi deği*şime uğrayarak Türk söylencesi durumuna gelmiştir.
  Bursa Osmanlılar döneminde ülkenin en önemli dokuma merkeziydi. Kemha, atlas, kadife, tafta, bürümcük gibi çeşitli ipekli dokumanın yanı sıra havluculuk da il doku*macılığının önde gelen ürünlerindendir. İlin ün kazanan el sanatlarından biri de çinicilik*tir. İznik'te Bizans'ın son dönemlerinde baş*layan çinicilik 17. yüzyıl sonuna kadar önemi*ni korumuştur. İznik çinilerinde egemen renk maviye çalan yeşildir. Osmanlı döneminde birçok mimari yapıtı süsleyen bu çiniler hâlâ yapıldıkları günün parlaklığını korumaktadır.
  Bursa ilinin yaşamında yöreye yerleştirilen Balkan göçmenlerinin önemli bir yeri vardır. Günümüzde ün kazanan Bursa bıçakçılığını göçmen ustalar geliştirerek bugünkü düzeye getirmiştir.
  Bursa ilinin çeşitli yerleşim merkezlerinde Osmanlılar .döneminden kalma birçok eski yapı vardır. Ayrıca Türk evlerinin en eski ve özgün örnekleri de Bursa ilindedir. 17. yüzyı*lın başlarında Bursa ve Mudanya'da yapılan evlerin üst ve alt katları aynı plandadır. Çıkma bulunmayan bu evlerin alt katlarının dış yüzeyleri tümüyle kapalıdır. 2. Acil

  Bursa genel kültürü hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


bursa kültürü hakkında bilgi,  bursanın kültürü hakkında bilgi