+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Marmara Bölgesi hakkında kısa kısa bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Marmara Bölgesi hakkında kısa kısa bilgiler
  Marmara Bölgesi hakkında
  *Yer sekilleri en sade olan bölgedir.
  *Ortalama yükseltisi en az olan bölgedir.
  *iklimi en fazla çesitlilik gösteren bölgedir.(sebebi:özel konum)
  *En fazla tarım ürünü çesitliliğine sahip olan bölgedir.
  *Tarım alanlarının bölge yüzölçümüne oranının en fazla olduğu bölgedir.
  *Ayçiçeğin en fazla üretildiği bölgemizdir.
  *Hidroelektrik enerji potansiyeli en az olan bölgedir.
  *En çok enerji tüketen bölgedir.
  *Özel konumu sayesinde ulasım ve ticaretin en fazla gelistiği bölgedir.
  *Ulasım, ticaret ve turizm gelirleri en fazla olan bölgedir.
  *istanbul, en büyük iç alım (ithalat) limanıdır.
  *En çok nüfuslanmıs ve en fazla göç alan bölgedir.
  *Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.
  *Türkiye’nin en tenha yeri olan Yıldız Dağları bu bölgededir.
  *Dünyanın en zengin bor yatakları bölgede yer alan Bursa Mustafakemalpasa ve Susurluk’ta bulunmaktadır.
  *Bölgede çıkarılan bor mineralleri Bandırma’da islenmektedir.
  *ipek böcekçiliği ve kümes hayvancılığının en fazla yapıldığı bölgedir.
  *Et ve süt verimi yüksek olan kıvırcık koyun(merinos) en fazla bu bölgede yetistirilir.
  *Kentlesme oranının en yüksek olduğu bölgedir.
  *Okur-yazar oranı en yüksek olan bölgedir.
  *Orman alanı bakımından 3. sıradadır.
  *Balıkçılık bakımından Ege ve Akdeniz’den önce gelir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Marmara Bölgesi

  Marmara Bölgesi, Balkan Yarımadası ile Anadolu arasın da bir geçiş alanı oluşturur. Avrupa ve Asya bu bölgede birbirine bağlanır. Yaklaşık 67.000 km 2 lik yüzölçümüyle ülke yüzeyinin %8,5'ini kaplar. Adını bütünüyle toprakları içinde kalan ve boğazlar aracılığıyla Karadeniz ve Ege Denizi'ne açılan aynı adlı iç denizden alır. Ege kıyıları açığında yer alan Bozcaada ve Gökçeada (ımroz) da Marmara Bölgesi alanına girmektedir.

  Marmara Bölgesi doğuda Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri, güneyde Ege Bölgesi, kuzeybatıda da Yunanistan ve Bulgaristan ile çevrilidir. Diğer bölgelerde olduğu gibi, Marmara Bölgesi'nin sınırları da her yerde il sınırlarına uymaz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova illeri bütünüyle bölge sınırları içindedir. Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin bazı toprakları ise Ege ve Karadeniz Bölgelerinin sınırları içinde yer alır.

  Marmara Bölgesi'nin halkı geçimini sanayi, ticaret, turizm ve tarımdan sağlar. Türkiye'nin başlıca sanayi bölgesidir. Bölgedeki en gelişmiş sanayi alanı İstanbul-Bursa-İzmit eksenidir. İlkçağ'dan beri önemli bir ticaret merkezi olan ve kıtalararası ulaşım yolları üzerinde bulunan İstanbul, bölgeye ülke çapında bir üstünlük sağlar. Bölgenin diğer yörelerinde de yaygın sanayi faaliyetlerine rastlanır. ıretilen başlıca sanayi malları arasında işlenmiş gıda, dokuma, hazır giyim, çimento, kağıt, petrokimya ürünleri, beyaz eşya, gemi ve yat sayılabilir.

  Bölgede aynı zamanda tarım da çeşitlenmiştir. Ekili alanların yaklaşık yarısı buğday tarlalarından oluşur. Buğdayı şekerpancarı, mısır ve ayçiçeği üretimi izler. Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık %73'ünü, mısır üretiminin yaklaşık %30'unu gerçekleştiren bölgenin sebze ve meyve üretimi de önemli bir miktarı bulur. Mısır üretiminde Karadeniz Bölgesi'nden sonra ikinci sırada yer alan bölge, zeytin üretiminde de Ege Bölgesini izler. Sofralık Gemlik zeytinleri ünlüdür. Bağcılık konusunda da gelişmiş olan bölgede, Tekirdağ, Şarköy, Mürefte, Avşa ve Bozcaada üzüm ve şarap larıyla tanınır.

  Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan Marmara Bölgesi, dünyanın en güzel manzaralarına, önemli mimarlık ve sanat eserlerine sahiptir. Marmara Denizi'ndeki adalar, yarımadalar ve koylar, bölgedeki dağlar ve ormanlar ile kentlerde tarih ve doğa içiçedir. Birçok büyük uygarlığın doğduğu ve gelişip kök saldığı bu bölge, iki kıta arasında geçiş yapan kavimlerin göç yollarını oluşturmuştur. Bu ka vimlerin ve bölgeye yerleşen ulusların bıraktıkları izlere adım başında rastlamak mümkündür. Eşsiz doğal ve tarihi değerlere sahip olan bölgede turizm de çok gelişmiştir. Her yıl bölgeye önemli sayıda turist gelmektedir. Bölge Türk tu rizminin ülke genelinde finans, yatırım, eğitim ve operasyon merkezidir.

+ Yorum Gönder


marmara bölgesi ile ilgili bilgiler ,  marmara bölgesi ile ilgili yazı,  marmara bölgesi hakkında kısa bilgi,  marmara bölgesi ile ilgili bilgi,  marmara bölgesi kısa bilgi,  marmara bölgesi hakkında bilgi