+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Yehuda Krallığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Yehuda Krallığı
  Yehuda Krallığı  Yehuda Krallığı Hakkında Bilgi


  Yehuda Krallığı (İbranice:: מַלְכוּת יְהוּדָה Malkhut Yehuda) Yahudi tarihinde iki dönemde var olmuştur. Birinci dönemde Tora'ya göre İsrail Krallığı'nın kralı Şaul'un ölümüyle Yehuda topraklarında bir krallık oluştu ve bu krallığın başında Yehuda kabilesinin lideri Davud geçti. Yedi yıl Yehuda'nın krallığını yaptıktan sonra İsrail Krallığını tekrar bir araya getirdi ve başkenti Kudüs yaptı. İkinci dönem ise Yehuda Krallığı dendiğinde akla ilk gelen dönemdir. M.Ö. 930'da Birleşik İsrail Krallığı ikiye bölündü. Davud'un torunu Rehoboam'ı kendilerine kral olarak seçmek istemeyen kuzeydeki on kabile kendi (ikinci) İsrail Krallığını oluşturdu ve güneydeki iki kabilenin krallığını yapan Rehoboam Yehuda Krallığı'nın lideri oldu. Bazen bölünmeden sonraki İsrail Krallığı'na Kuzey Krallığı Yehuda Krallığı'na da Güney Krallığı denir. Yehuda'nın varlığı M.Ö 586 yılında Nebukadnezar önderliğindeki Babil İmparatorluğu'na yenik düşünce son buldu. Babillilerin bölgeyi fethiyle birinci Tapınak yıkıldı ve Yahudiler bölgeden sürüldü.
  Davud'un hanedanlığı Şaul'un ölümünden sonra Yehuda kabilesinin kendisini lider olarak seçmesiyle başladı. Bu hanedanlık Davud İsrail Krallığı'nı birleştirince de devam etti. Krallık bölündükten sonra Yehuda ve Bünyamin kabileleri hanedanlığa M.Ö 586'da yıkılıncaya kadar bağlıydı. Sürgüne gönderildikten sonra dahi Davud'un soyundan gelenler "sürgündekilerin kralı" olmaya devam etti.

  Bölge
  M.Ö. 830'ler
  Yehuda Krallığı
  İsrail Krallığı
  Filisti Şehir Devletleri
  Edom Krallığı
  Şam Krallığı
  Aramean kabileleri
  Asur İmparatorluğu
  Moab Krallığı
  Arubu kabileleri
  Nabatu kabileleri
  Yehuda Krallığı Yehuda Bünyamin ve Şimon kabilelerin topraklarını içine kapsayan 8.900 km² lik alanı kapsar. Bünyamin kabilesinin topraklarında kalan Kudüs bu krallığın başkentiydi.
  Tarihi
  İsrail Krallığı denen Birleşik Monarşi bugünün İsrail ve Filistin toprakları üzerinde 12 İsrail kabilesinin bir araya gelerek oluşturduğu M.Ö. 1050 - M.O. 930 yılları arasında var olan bir devletti.

  Kuzeydeki on kabile M.Ö. 931'de Süleyman'ın ölmesiyle ardından gelen Rehoboam'ı kendilerine kral seçmeyip Davud'un soyundan olmayan Jeroboam'ı seçtiler. Bu duruma isyan eden Yehuda kabilesi ayaklandı ve kendi krallıklarını oluşturdular. Kısa bir süre sonra Yehudalar'a Bünyamin kabilesi de katılınca Yehuda Krallığı'nın başkenti Bünyamin kabilesinin toprakları içinde bulunan Kudüs oldu.
  Bölünmeden sonraki ilk 60 yıl boyunca Güney Krallığı Kuzey Krallığı'nı eline geçirmek için uğraştı. Bunu takip eden 80 yıl boyunca ise ilişkiler düzeldi ve (özellikle Şam'a karşı) müttefik oldular.
  Asur İmparatorluğu'nun fethiyle kuzeydeki İsrail Krallığı M.Ö. 720 yılında yıkıldı ve Tanah'ta anlatıldığı üzere burada yaşayan on kabile kayboldu. Asur'un fethiyle bölgeden kaçan bazı İsrailoğulları güneye Kudüs'e yerleşti ve böylece Kudüs'un nüfusu %500 artmış oldu. Bu durum karşısında Yehuda kralı Hezekiya yeni savunma duvarı ördürtüp bu insanlar için yeni su kaynakları tahsis etti.
  İsrail Krallığı'nın yıkılmasından sonra Yehuda Krallığı Babil işgaline kadar 15 yüzyıl daha ayakta kaldı.
  M.Ö. 586'da Babilli Nebukadnezar'ın birinci Kudüs Tapınağı'nı yıkıp Yahudiler'i sürgüne gönderdi böylece Yehuda Krallığı da son bulmuş oldu. Tapınağın yıkılması İbrani takviminde Av ayının 9'una denk geldiğinden bugünde Yahudilerce Tişa Beav orucu tutulur.

  Yehudalı Peygamberler

  Amos Yehuda'da doğmasına rağmen sadece İsraillilerce peygamber sayılırdı.
  Habakkuk
  Isaiah Kral Uzziah'ın kuzeni
  Jeremiah
  Joel
  Micah
  Obadiah
  Zechariah
  Zephaniah

  Yehuda Kralları

  Yehuda ve İsrail Krallıklarının hükümdarlık ağacı

  Tarihçiler eski kronolojilerden William F. Albright veya Edwin R. Thiele yeni kronolojilerden ise Gershon Galil veya Kenneth Kitchen'ın kaynaklarını kullanırlar. Aşağıdaki listedeki bütün tarihler M.Ö.'dir:


  hus_kyrka-10.jpg


  Krallığın Bitiminden Bugüne

  M.Ö. 586 - M.Ö. 539: Babil İmparatorluğu
  M.Ö. 539 - M.Ö. 332: Pers İmparatorluğu
  M.Ö. 332 - M.Ö. 305: Büyük İskender dönemi
  M.Ö. 305 - M.Ö. 198: Ptolemaios hanedanı
  M.Ö. 198 - M.Ö. 141: Selevkos İmparatorluğu
  M.Ö. 141 - M.Ö. 37: Haşmonayim Krallığı (Önce bağımsız; M.Ö. 63'ten sonra Roma İmparatorluğu altında özerk yönetim)
  M.Ö. 37 - M.S. 70: Herod Hanedanlığı (Roma İmparatorluğu altında özerk yönetim)
  70 - 395: Roma İmparatorluğu. Bölgenin ismi 135'te Roma imparatoru tarafından Yehuda topraklarından Filistin topraklarına değiştirildi. 395'te İmparatorluk ikiye bölündü.
  395 - 638: Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu
  638 - 1099: Hilafet dönemi
  1099 - 1187: Haçlı devleti olan Kudüs Krallığı
  1187 - 1260: Eyyubiler
  1260 - 1516: Memlûk Sultanlığı
  1516 - 1917: Osmanlı İmparatorluğu
  1917 - 1948: İngiliz Mandası
  14 Mayıs 1948 - Bugün: İsrail
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Babil Kralı Kudüsü işgal edip Yehuda Krallığını ele geçirmiştir, bunun üzerine büyük bir darbe ve şok yaşayan İsrailler büyük bir düzenle kurdukları tek tanrılı İmparatorluklarının ellerinden alınmasının şokunu kaldıramamışken bir de ordan sürgün edilirler. Birkaç kez isyan başlatmaya çalışmışlarsa da Babil Krallığı çok güçlü olduğu için başaramamışlardır.
+ Yorum Gönder