+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Arnavutluğun Kuruluşu Arnavutluk Nasıl Kuruldu? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Arnavutluğun Kuruluşu Arnavutluk Nasıl Kuruldu?
  Arnavutluğun Kuruluşu Arnavutluk Nasıl Kuruldu?  Arnavutluğun Kuruluşu Arnavutluk Nasıl Kuruldu? Hakkında Bilgi


  ARNAVUTLUK
  Arnavut halkı M.Ö. 2000 yıllarında Balkan Yarımadasına yerleşen İlliryalıların torunlarıdır. İllirya M.Ö. 167 yılında Romalılar tarafından zaptedildi ve 500 yıl Romalılar tarafından yönetildi. Ancak bu bölgenin iç kısımlarında yaşayan İlliryalılar Romalıların baskılarına uzun müddet karşı koydular.
  İşte bunlar Roma İmparatorluğunun 395'te parçalanmasından sonra Arnavutluk ve Arnavut adlarını aldılar ve Doğu Roma İmparatorluğunun bir parçası oldular.

  1468 yılında Osmanlılar Arnavutluk'u zaptettiler ve uzun müddet burayı idareleri altında bulundurdular. Osmanlı Devletinin adil idaresinden mennun olan Arnavutlar kendi istekleri ile 17. yüzyılda İslamiyeti kabul ettiler. Dini yaymak için gayret gösterdiler. Osmanlılar burada askeri teşkilat kurdular ve süvari birlikleri teşkil ettiler. Arnavutlar zamanla kendi kültürlerini bırakarak Osmanlı kültürünü benimsediler.

  1912'de Osmanlı idaresinden ayrıldılar. Ancak tam müstakil olmayıp büyük devletlerin kontrolü altında kaldılar. Birinci Dünya Savaşından sonra 1925'te cumhuriyet ilan edildi. Ancak cumhurbaşkanı olan Zoğu 1928'de cumhuriyeti krallığa dönüştürdü. Bu sıralarda bir ekonomik krize girdi ve nihayet İkinci Dünya Savaşında İtalyanlar tarafından işgal edildi.

  1944 yılında komünistler hükumeti kontrol altına alarak komünist bir idare kurdular. 1961 yılına kadar Rusya ile sıcak münasebetlerde bulundular. 1961'de Rusya ile bağlılıklarını keserek Çin ile anlaştılar. Böylece Çin ile ittifak kuran ilk Avrupa devleti oldular. Ancak son yıllarda Çin ile de yakınlıklarını dondurdular. Daha sonra Yugoslavya ve bazı Avrupa ülkeleriyle ticari ve diplomatik münasebetler kurdular.

  1976 Aralık ayında kabul ettiği yeni anayasa ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti adını aldı. Devlet başkanlığına Arnavutluk Emek Partisi Genel Sekreteri Enver Hoca Getirilidi. 1985'te Enver Hoca'nın ölümü üzerine Emek Partisi genel sekreterliğine getirilen Ramiz Alia aynı zamanda Devlet Başkanı da oldu. 31 Mart 1990'da yapılan ilk çok partili seçimleri Emek Partisi kazanmasına rağmen ülkede iç kargaşalık başladı. Bunun üzerine çok sayıda halk ülkeden göç etti.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Arnavutların kökeni çok eski bir kabileden gelir. Arnavutluğa gittiğiniz zaman kesinlikle duyacağınız bir söz vardır '' Biz Avrupanın en eski halkıyız o yüzden ayrıcalıklıyız'' der ve Balkanların tek milleti olduklarını söylerler.
+ Yorum Gönder