+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Suriyenin Kuruluşu Suriye Nasıl Kuruldu? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Suriyenin Kuruluşu Suriye Nasıl Kuruldu?
  Suriye nin Suriye Nasıl Kuruldu?

  Suriye nin Kuruluşu Hakkında Bilgi

  Suriye toprakları üzerinden çeşitli medeniyet ve kültürlerin geçtiği ve pek çok istilaların hadiselerin meydana geldiği eski ve kritik bir mevkiye sahiptir. Ülkeye ilk yerleşenler Hazret-i Nuh'un oğlu Şam'dan türeyen ve Sami dilini konuşan Samilerdir. Müslümanların Suriye'ye hakim olmasına kadar bölge Amoritler Fenikeliler İbraniler Hititler Persler Makedonyalı İskender Roma ve Bizans imparatorlukları idaresinde kaldı.

  Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in tebliğ ettiği İslam dini bütün Ortadoğu'ya yayıldığında Suriye de İslamlaştı. Hazret-i Ebu Bekir'in halifeliği devrinde Suriye'ye gönderilen İslam orduları Hazret-i Ömer zamanında 635'te bölgeyi fethetti. Hazret-i Ömer bölgeye gelip Suriye'yi teşkilatlandırdı. Hazret-i Ömer önce Hazret-i Muaviye'nin kardeşi Hazret-i Yezid'i Şam valisi tayin etti. Şam bölgenin en büyük şehirlerinden olup şehrin adı eskiden Suriye olarak bilinirdi. Yezid'in vefatıyla Hazret-i Muaviye Şam valisi oldu. Hazret-i Muaviye Suriye'yi teşkilatlandırıp medenileştirdi.

  662'de Emevi Hanedanı Suriye'de kurulup Şam şehri merkezleriydi. Emevi Halifeliğinden sonraAbbasilerin hakimiyetine geçti. Abbasi Halifeliği (662-749) devrinde Suriye çok gelişip pek çok ilim kültür medeniyet ve sosyal tesisler yapıldı.

  Onuncu yüzyılın sonunda Mısır'a hakim Şii Fatımiler Suriye'yi işgal ettiler. On birinci yüzyılda Selçuklular bölgeyi hakimiyetlerine aldılarsa da 1096'da Haçlı Seferleri başladı. Haçlı Seferleri (1096-1270) esnasında Haçlı-Şii Fatimi ittifakından Suriye çok zarar gördü. Haçlıları Eyyubi Hanedanının kurucusu Selahaddin-i Eyyubi (1169-1193) Suriye'den uzaklaştırdı. Suriye Selçuklu Atabekliği Eyyubiler ve Memluklerden 1517 yılında Osmanlı hakimiyetine geçti.

  On altıncı yüzyılın başından 20. asrın başına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalan Suriye bu zamanda gelişip en huzurlu ve müreffeh devrini yaşadı. Osmanlı idari teşkilatında vilayet halindeydi. 1833 yılında Osmanlıya tabi Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa sülalesine verildi. Birinci Cihan savaşı (1914-1918) sonrasına kadar Osmanlı idaresinde kalan Suriye'ye Osmanlılar pek çok ilmi sosyal kültürel tarım sınai ve ulaşım tesisleri kazandırdılar. Bu devirde pek çok ilim adamı yetişip medeniyete hizmet ettiler.

  Birinci Dünya Savaşında müttefik ordularının yenilmesi neticesinde Osmanlı Devletiyle imzalanan Mondros Antlaşmasıyla bölge Fransızların işgaline uğradı. 1920'de Fransa'nın mandasına girdi. Suriye Fransa'nın idaresine girmesiyle Osmanlı devrindeki huzur ve müreffeh hayatın yerini anarşi ve sefalet aldı. Suriye'de Müslümanlar çoğunlukta olmasına rağmen idarede Fransızlar Ermeniler ve Nusayriler hakimdi. Şam Halep Nusayri merkezi Lazkiye ve Harran bölgesindeki Dürzilerle Fransa'nın mücadelesi Suriye'de hala devam eden anarşinin kaynağıdır. Fransa Suriye mandasına ait Hatay ve İskenderun'u antlaşmayla 1939'da Türkiye'ye vermek zorunda kaldı.

  İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) yıllarında 1941'de Fransa nüfuzu altında kalmak şartıyla Suriye'ye kısmi istiklal verdi. 1943 seçimlerinde Şükrü el-Kuwatli Suriye'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Fransa harp sonrasında Suriye'den kısmi olarak çekildiyse de geride pek çok problem bıraktı. 1945'te Birleşmiş Milletlere Cumhuriyet idaresiyle katıldı. 1948'de Arab-İsrail savaşına katılan Suriye'de 1949 ihtilaliyle Şükrü el-Kuwatli iktidardan uzaklaştırıldı.

  Sovyetler Birliği ile yakın münasebete girince idare Rusya'ya yanaştı. İç huzursuzluklar artıp komşularıyla münasebeti bozuldu. Sosyalist Baas Partisi kurulup memleketteki huzursuzluktan faydalanarak kuvvetlendi. 1958'de Mısır ile Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla birleşti. Birleşme uzun sürmeyip 1961'de ayrıldı. Baas Partisi dışta Pan-Arap içte sosyalizm propagandasıyla Suriye'de güçlenip 1963'te ülkenin tek kanuni partisi hüviyetini kazandı.

  Baas Partisi Suriye'de dikta rejimi kurup ülkeye eski Lazkiye bölgesindeki Nasturi aşireti idareye hakim oldu. 1967 Arap-İsrail savaşında Golan Tepelerini İsrail işgal etti. 1973'te Mısır ile anlaşıp İsrail'e kuzeyden saldırmışsa da başarılı olamadı. Arap ülkelerinden ve Sovyet Rusya'dan yardım aldı. 1976'da Lübnan'ın içişlerine müdahale edip asker gönderdi. Suriye askerleri Lübnan'da püskürtülerek geri çekilmek zorunda kaldı. 1982'de İsrail'in hava taarruzlarına uğradı.

  Baas Partisi'nin Rusya ile yakın münasebeti ülke içinde ve dışında çatışmaya sebep olmaktadır. Bitmek bilmeyen harp ve anarşi Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra manda devleti ve Sosyalist Baas Partisi diktatörlüğünde halen devam etmektedir. 1991'de Irak'ı işgal ettiği Kuveyt topraklarından çıkarmak için başlatılan harekatta Çok Uluslu Müttefik Kuvvetlerin yanında yer aldı.
 2. Ziyaretçi

  suriye tarihi hakkında bilgiler
+ Yorum Gönder


suriyenin kuruluşu,  suriye ne zaman kuruldu,  suriyenin kuruluş tarihi,  suriye devletinin kuruluşu,  suriye nin kuruluş tarihi,  suriye kuruluş tarihi