+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Hunların Anadolu Akını Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Tarih Sayfa
  Üye

  Hunların Anadolu Akını
  Hunların Anadolu Akını
  Türklerin Anadolu ya İlk Gelişleri (395)
  Hunlar Roma İmparatoru I. Theodosius un ölüm yılı olan 395 de yeniden harekete geçtiler. Bu hareket iki cepheli idi. Hunlar dan bir kısım Balkanlar dan Trakya ya doğru ilerlerken, daha büyük sayıda bir kısım Kafkaslar üzerinden Anadolu ya yönelmişti. Hun Devleti nin Don nehri havalisindeki doğu kanadı tarafından tertiplenen Anadolu akını Basık ve Kursık adlı iki başbuğun idaresinde idi. Romalıları olduğu kadar Sasanî İmparatorluğunu da telaşa düşüren bu akında Hun süvarileri Erzurum bölgesinden itibaren Karasu, Fırat vadilerini takiben Melitene (Malatya) ya ve Kilikkia (Çukurova) ya ilerlemişler, bölgenin en tahkimli kaleleri olan Edessa (Urfa) ve Antakya yı bir müddet kuşattıktan sonra, Suriye ye inerek Tyros (Sur) u baskı altına almışlar, oradan Kudüs e yönelmişlerdi. Çok süratli cereyan eden bu akınlardan korkuya kapıldıkları için Hunlar hakkında acayip hikayeler uyduran kilise adamlarının dehşet dolu gözleri önünde, sonbahara doğru, kuzeye çark ederek Orta Anadolu ya, Kappadokia-Galatia (Kayseri-Ankara ve havalisi) ya ulaştılar ve oradan Azerbaycan-Bakü yolu ile kuzeye, merkezlerine döndüler. Bu akın, Türkler in Anadolu da, tarihî kayıtlarda sabit ilk görünüşleridir. 398 de daha küçük çapta tekrarlanan bu akınlar karşısında Doğu Roma nın genç imparatoru Arkadios hiçbir ciddi tedbir alamamıştır.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Türk kavimleri Orta Asyadan Moğolların baskısı yüzünden topraklarını terketmek zorunda kalmışlardır. Anadoluya gelen Türkler ikiye ayrılarak bazıları İslam devletlerine bazıları da Avrupaya yayılmıştır. Hazar Bölgesine Türkler Gaznelileri yenerek burada Türk Devleti kurmuşlardır.
+ Yorum Gönder