+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Hindistan Tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Hindistan Tarihi
  [CENTER]Hindistan Tarihi

  Hindistanın Tarihi Hakkında Bilgi

  Hindistan tarihi köklerini İndus Vadisi medeniyetinden alır. Bu medeniyetler Mohenjo-daro, Harappa ve Lothal olarak bilinen siteler halinde yayıldılar ve geliştiler. Bunu Ayranların gelişi izledi ki akademisyenler bu periyotları Vedic öncesi ve Vedic diye sınıflandırırlar. Vedic çağında Hinduizm, İndus Vadisi medeniyetinden büyük oranda etkilenerek bugünkü halini aldı.

  M.Ö 4. yy civarında bütün yarımada Mauryanlar tarafından birleştirilmiş ve bir araya getirilmiştir. Bu dönemde Hindistan, Büyük Ashoka tarafından yönetilmiştir ki kendisi sonrada Budizm’e geçmiştir. Budizm’in bütün Asya’ya yayılması da onun sayesinde olmuştur. Ayrıca şu da bir gerçek ki, bugün Hinduizm’in bir din olarak kabul edilmesinin formülasyonu da Mauryan döneminde gerçekleşmiştir.

  M.Ö 8 ve M.Ö 11 yy.ları arasında İslam Hindistan yarımadasında ciddi bir taban elde etti. İslam özellikle, ülkeye kısa bir süre boyunca hükmetmiş Lodhis, Tughlaqs ve Ghaznavis dönemlerinde büyük oranda gelişmiştir. Ve sonunda altın çağ olarak da bilinen Mughals dönemi vardır. Ülkenin politik olarak birleştiği dönem bu dönemdir.

  17. yy başlarında Mughals dağılmaya başlayınca, Avrupalılar tam bir üstünlük sağlamak amacıyla büyük bir fırsat elde ettiler. Hollandalılar, Fransızlar, Portekizliler ve Britanyalıların hepsi de güçlü bir istek duyuyordu. Ama galip gelen Britanyalılar oldu. 1857 yılında bir ayaklanma oldu, ve sonunda bir isyan halini aldı. Böylelikle Hindistan, Britanya’nın bir kolonisi haline geldi. Ama 1920 yılında Mohandas Karamchand Gandhi, Pt. Jawaharlal Nehru, Sardar Ballabh Bhai Patel ve birkaç tane daha lider öncülüğünde Britanya’dan özgürlük isteyen milliyetçi bir hareket doğdu.

  Neredeyse 30 sene sürdü ve 1947 yılında Britanya nihayet bağımsızlık vermeyi kabul etti fakat bedeli de vardı. Hindistan ve Pakistan olarak ikiye ayrıldı, biri Müslüman ağırlıklı bir eyaletti. İlk başbakan Jawaharlal Nehru oldu. 1950 yılında Hindistan bir cumhuriyet oldu ve o zamandan beri demokrasisi gelişmektedir.

  hindistantarihi.jpg 2. Asel
  Bayan Üye

  Hindistan Tarihi Hakkında Bilgi


  Hindistan.jpg  Hindistan  Hindistan ın tarihi hakkında bilgiler, Aryalardan başlamaktadır. Bundan önceki dönemler içindeki olaylar hakkında çok çeşitli ve kesin olmayan bilgiler mevcuttur. Dravitleri yenerek Hindistan a yerleşen Aryalar, Yunan istilaları, İskender in saldırıları, Asoka dönemi, Mouryo İmparatorluğu, Gupta Devri, Hunlar, Harşalar, Kuzey ve Güney Sülaleler Dönemi, Türk-Moğol Hakimiyeti, Arapların, Gaznelilerin, Babür Devletinin fetihleri, Avrupalıların yerleşmeleri ve bugünkü Hindistan ın kurulması safhaları takib eder.

  M.Ö. 2000 yıllarında Himalayaları aşarak gelen Aryalılar, Hindistan da asırlarca sürecek bir hayat tarzının temelini attılar. Daha sonraları Maurya İmparatorluğu Hindistan a hakim oldu. Bu imparatorluğun yıkılmasından sonra hakim olan Guptaların ülkedeki hakimiyetine Hun saldırıları son verdi. Bundan sonrası, ülkede kurulan prenslikler dönemi ve aralarında yaptıkları savaşlarla geçti.

  Müslümanlar, Hindistan a ilk olarak sekizinci asırda geldiler. 712 yılında Muhammed bin Kasım ın ordusu Hindistan a girdi. Bunu müteakiben ülkede Müslüman Arap ordularının ve Gaznelilerin fetihleri görüldü. Gaznelilerin Sultan Mahmud zamanında başlattıkları seferleri, Muhammed Guri Han zamanında Hindistan ın tamamının fethedilmesiyle sonuçlandı. Bundan sonra 1206-1290 yıllarında Memlukler, 1290-1320 yıllarında Halaciler, 1320-1413 yıllarında Tuğluklar ve 1526 yılına kadar da Ludiler Hindistan yönetimini ellerinde tuttular.

  On beşinci asır başlarında bir ara Timur Han ordusuyla Hindistan ın büyük bir kısmını topraklarına kattı. Böylece Hindistan da Türk-Hind İmparatorluğu başladı. Timur Hanın soyundan Babür Şah, bütün Hindistan ı fethederek Gürganiye (Babür İmparatorluğu) Devletini kurdu. Bu devlet, İngilizlerin Hindistan ı işgaline kadar bölgede 342 sene hükümranlığını sürdürdü.

  Babür İmparatorluğu zamanında Hindistan da yüzlerce büyük İslam alimi yetişip insanlara doğru yolu gösterdiler, ilim öğrettiler. İslam dinine sokulmak istenen bid atleri yok ettiler. Bu büyük alimler arasında en meşhurlarından bazıları, İmam-ı Rabbani, Muhammed Ma sum Faruki, Ubeydullah-ı Ahrar, Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Muhammed Baki-billah, Nur Muhammed Bedevani, Mazhar-ı Can-ı Canan, Senaullah-ı Dehlevi, Abdullah-ı Dehlevi, Abdülhak Dehlevi, Abdülaziz Dehlevi, Muinüddin Çeşti dir.

  Avrupalıların Ümit Burnunu dolaşarak Hindistan a ulaşmaları, 16. yüzyılda burada ilk ticaret merkezinin kurulmasına yol açtı. İngilizler, Hindistan ı işgal ettikten sonra, Müslüman halka çok eziyet ettiler. 1906 yılında Svaraç (kendi kendini yönetme) sloganı ile bağımsızlık savaşı başlatıldı. Bu arada Hindistan Müslüman Birliği kurulmuştu.

  1919 yılında Gandhi ile birlikte Hindistan da pasif direnme ve protesto hareketlerine başlandı. 1935 te ilk anayasa kabul edilerek parlamenter düzen kuruldu. 18 Temmuz 1947 de tam bağımsızlığını kazanarak, dünya devletleri tarafından tanındı. 26 Ocak 1950 de Hindistan Birliği olan devletin ismi Hindistan Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Bugün de bu isimle anılmaktadır.

  Ülke yönetim yönünden eyaletlere bölündü. Ekonominin büyük ölçüde bozulduğu bir dönemde yapılan seçimleri İndra Gandhi nin başkanlığındaki Kongre Partisi kazandı. Radikal tedbirleri başarıyla alan İndra Gandhi, 1971 de erken seçime giderek büyük bir zafer kazandı. Aynı sene Hindistan ile Pakistan arasında savaş çıktı. Bu savaş neticesinde Doğu Pakistan yani Bangladeş bağımsızlığını ilan etti. Baskı rejimi uygulayan İndra Gandhi, 1974 den itibaren halk desteğini kaybetti.

  1977 de yapılan seçimleri Canata Partisi kazandı. Canata Partisi yönetimde başarılı olamayınca, 1980 de yapılan seçimleri tekrar Kongre Partisi kazandı. Aynı sene özerklik için mücadele eden Sihler, büyük bir mücadeleye başladılar.

  1984 Ekimde iki Sih muhafızı İndra Gandhi yi bir suikast neticesinde öldürdü. Bunun üzerine başbakanlığa Raciv Gandhi getirildi. İç çatışmalar hala devam etmekte olup, Hindularla-Müslümanlar arasında çatışmalar büyük hız kazandı. Başbakan Raciv Gandhi 22 Mayıs 1991 de uğradığı bombalı suikast sonucunda öldü.
+ Yorum Gönder


hindistan,  HİNDİSTAN