+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Emevi Devletinin Yıkılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Emevi Devletinin Yıkılması
  Emevi Devletinin Yıkılması


  1. Devlet yönetiminde meydana gelen bozukluklar

  2. Emeviler’in Arap milliyetçiliği yaparak Müslümanlar arasında ikilik çıkarmaları

  UYARI : Bu politikalarından dolayı İranlılar ve Türkler Emeviler’e karşı sürekli ayaklanmışlar ve yıkılmalarında etkili olmuşlardır. Örnek olarak Horasan valisi Kuteybe Bin Müslim’in isyanını verebiliriz.

  3. Halifelerin fetihlerde ordunun başında bulunmayıp saraya kapanmaları
  4. Abbasoğulları’nın Emeviler aleyhinde propagandaları
  5. Muaviye ve Yezid döneminde Müslümanlar’a ve Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere yapılan kötü muameleler
  6. Şii ve Harici grupların aleyhte çalışmaları
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Haricilerin yıkılması, Fetihlerin durması, Emevi arasındaki geçimsizlik, Devlet yönetiminde meydana gelen bozukluklar, Emeviler soyuna bağlılık göstermişlerdir. İslam devletinin gerçekten anlamda kurulmasını sağlamışlardır.
+ Yorum Gönder