+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Abbasilerin Yıkılma Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Abbasilerin Yıkılma Nedenleri
  Abbasiler

  Abbasi Devleti Mu’tasım’ın ölümü ile zayıfladı ve Moğollar’ın Bağdat’ı istilası ile yıkıldı.
  Selçukluların yıkılması ile koruyucuları ortadan kalktı.
  Şiilerin ve Emevilerin olumsuz çalışmalarından zarar gördü.
  Zayıflama döneminde fetihlerin durgun geçmesi nedeniyle ekonomi zayıfladı.
  Moğol Hükümdarı Hülagu’nun Bağdat’ı istilası ile Abbasi Devleti ortadan kalktı 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Abbasiler Emevi hanedanından sonra başa gelen İslam devletini yöneten ve halifeliği elinde tutandır. Halifelik makamı Abbasiler tarafından ele geçirildi ama Abbasilerin eline geçmesine yardımcı olan Türklerdi.
+ Yorum Gönder