+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Endülüs Emevilerin Sultanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Endülüs Emevilerin Sultanları
  Endülüs Emevilerin Sultanları


  Sıra No - İsim - Doğum Tarihi - Tahta Çıkışı - Vefatı

  1. Abdurrahman bin Muaviye bin Hişam bin Abdülmelik 728 (H.110) 756 (H. 138)(H.170) 787

  2. Hişam bin Abdurrahman 759 (H.142) 787 (H. 170)(H.180) 796

  3. Hakem bin Hişam 771 (H.154) 796 (H. 180)(H.239) 852

  4. Abdurrahman bin Hakem 792 (H.176) 821 (H. 206)(H.239) 852

  5. Muhammed bin Abdurrahman 823 (H.208) 852 (H. 239)(H.273) 886

  6. Münzir bin Muhammed(?) 886 (H. 273)(H.295) 908

  7. Abdullah bin Muhammed 872 (H.258)908 (H. 295)(H.300) 912

  8. Abdurrahman Nasır bin Muhammed bin Abdullah 890 (H.277)912 (H. 300)(H.350) 961

  9. Hakem bin Abdurrahman (?) 961 (H. 350)(H.366) 977

  10. Hişam bin Hakem 962 (H.351) 977 (H. 366)(H.403) 1013

  11. Muhammed Mehdi bin Hişam bin Abdül Cebbar bin Abdurrahman Nasr (?) 1009 (H. 399) (?)

  12. Hişam bin Hakem (ikinci defa tahta çıkışı) (?) 1009 (H. 399)(H.403) 1013

  13. Süleyman bin Hakim bin Süleyman bin Abdurrahman Nasır (?) 1013 (H. 403)(H.407) 1017

  14. Ali bin Hamûd bin İmamı Hasan (?) 1017 (H. 407)(H.408) 1018

  15. Kasım bin Hamûd (?) 1018 (H. 408)(H.412) 1021

  16. Yahya bin Ali (?) 1021 (H. 412)(H.413) 1022

  17. Abdurrahman bin Hişam bin Abdülcebbar (?) 1022 (H. 413)(H.413) 1022

  18. Muhammed bin Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman Nasır (?) 1022 (H. 413)(H.414) 1022

  19. Hişam bin Abdülmelik bin Abdurrahman Nasır (?) 1027 (H. 418)(H.422) 1031 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Abbasi Devleti Emevi devletine son verdiği zaman Emevi ailesinden olan Abdurrahman İspanyaya giderek burada Endülüs Emevi devletini kurmuştur. Endülüs Emevi devleti sürekli Abbasilere karşı savaşmışlardır. Franklılara karşı büyük başarılar kazanmıştır.
+ Yorum Gönder