+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Endülüs Emevi Devletinin Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Endülüs Emevi Devletinin Özellikleri
  Endülüs Emevi Devletinin Özellikleri  Abbasi Devleti yıkıldıktan sonra Abdurrahman bin Muaviye tarafından Kurtuba merkez olmak üzere 756 yılında kuruldu.

  Endülüs Emevi Devleti askeri alanda değil bilim ve kültür alanında ileri gitti.
  En parlak dönemini III. Abdurrahman zamanında yaşadı.
  Endülüs Emevileri zamanında yapılan Kurtuba Medresesi dünyanın en ünlü medresesidir.

  UYARI : Bu medrese Avrupa Üniversiteleri’nin temelini oluşturmuştur. Buradan eski Yunan ve Roma dönemine ait eserler hakkında da Avrupa’ya ilk bilgiler yayılmıştır.
  Franklar’ın saldırıları sonucunda zayıfladı ve 1031 yılında yıkıldı.
  Endülüs Emevi Develeti’nden sonra bölgede Beni Ahmer Devleti kuruldu.
  Beni Ahmer Devleti 1492′de yıkıldı 2. Mesport
  Moderators

  endülüs emevi devleti kim tarafından kuruldu

  Abbasilerin halifeliği ele geçirmeleri sırasında Emevi ailesinden Abdurrahman İspanya’ya giderek Kurtuba merkez olmak üzere Endülüs Emevi Devleti’ni kurmuştur.

+ Yorum Gönder


endülüs emevi devleti özellikleri,  emevi devletinin özellikleri,  emeviler devletinin özellikleri,  endülüs emevi devletinin özellikleri,  emeviler devleti özellikleri,  endülüs emevi devletinin kültürel özellikleri