+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Afrika’daki Toplumsal Yapı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Afrika’daki Toplumsal Yapı
  Afrika’daki Toplumsal Yapı


  1919’da La Pansee dergisinde yayınlanan bir makalede Catherine Asya
  tipi üretim tarzı ile Afrika tipi bir üretim tarzına benzer ve
  farklı yönlerini belirtmektedir.

  Benzer yönleri şunlardır:
  Her iki üretim biçimi de köy topluluklarının kolektif üretimine
  dayanır.
  Her ikisinde de devlet vardır ve devlet bir takım insanları
  sömürür.
  Her ikisinde de toprakta özel mülkiyet yoktur.
  Her ikisinde de izlenen gelişme yolu Batı’da izlenen yol değildir.
  Farkları ise
  Asya’daki rejim biçimlerinde devlet genellikle bir despotluk
  biçimidir. Afrika’da ise devlet çok zayıf bir örgüttür.
  Asya’daki devlet, büyük bayındırlık işlerine girişmiştir.
  Kanallar, surlar, kuleler yapmıştır. Afrikadaki devletin yaptığı
  işler çok sınırlıdır. Devlet hiç böyle büyük işlere girişmemiştir.
  Asyadaki devlet doğrudan doğruya üretimden pay almıştır. Afrika’daki
  devlet ise üretimi hiç kontrol etmemiş, yalnız ticaretten kendinden
  pay çıkarmıştır.
  Koca Afrikada bugün iki sistem çekişme halindedir.
  Batı Emperyalizmi (Avrupa – ABD ve Hristiyanlık)
  İslam
  Afrikadaki toplumsal dualizmi de şunlardan oluşmaktadır.
  Köy – şehir dualizmi
  Kabile - Millet dualizmi
  Kapalı – açık (gelenek – modern) toplum dualizmi
 2. Zahra
  Üye

  Afrika yer altı ve yerüstü Madenleri bakımından oldukça zengin bir Kıtadır ancak bunu bilen Yıkıcı güçler yıllarca bu topraklar üzerinde en kötü yıkımları yaptılar binlerce masum insanı öldürdüler. Bu yüzden çok zengin olmasına Rağmen burada ki Toplum refah içinde yaşamak yerine sefil bir halde yaşamaktadır.
+ Yorum Gönder