+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Afrikada Kölecilik ve Sömürgecilik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Afrikada Kölecilik ve Sömürgecilik
  Afrikada Kölecilik ve Sömürgecilik


  Afrika’nın sömürgeleştirilmesi gayet kısa bir sürede
  oluştur. O kadar ki; 1870’de Afrika’nın ancak biri sömürge iken
  1890’da ise sömürge olmamış bölüm ancak onda biri kadar kalmıştır.

  15.yy’dan itibaren Portekizler; Angola ve Mozambik
  kıyılarını el geçirirken, Hondalılar da Güney Afrika kıyılarına
  yerleşmeye başlamışlardı. Fransıtlar ise 16.yy’dan itibaren batı
  Afrika kıyılarına Senegal’den itibaren Afrika’ya girmeye
  başlamışlardır. İngilizler ise Gine Körfezi kıyılarına
  yerleşmişlerdir.
  Avrupa devletleri, Afrika içlerine iklim ve coğrafi
  koşullar nedenleriyle girmeye cesaret edemiyorlardı. Fakad daha
  sonra coğrafi keşiflerin, Afrika’nın içlerine kadar girip sözde
  bilimsel keşifler yapması üzerine, devletler, kendilerinden daha bir
  emir olarak içlere nufuz etmeye başladılar. Afrika kıyılarından
  herhangi bir yeri işgal eden Avrupa devletleri, iç kısımlarında
  kendisine ait olduğunu ilan ediyordu. Bu da çeşitli anlaşmazlıklara
  neden oluyordu. Bunun üzerine 1885’de Berlin’de toplanarak “Berlin
  Senedi” adlı bir belgeyi imzaladılar. Bu sened sömürgecilikte “fiili
  işgal” perensibini kabul ediyordu. Yani Afrika’da bir toprak işgal
  edilmedikçe, orasına sahip olunamıyacaktı. “Fiili İşgal” pensibi
  Afrika’ya hucumu daha da arttırdı.
  Avrupa’lıların Afrika’daki çıkarları ise şunlardır.
  Altın Madenleri
  Baharat
  Köle Ticareti
  Amerika’nın keşfinden sonra burada çalıştırılmak üzere önce
  Portekizliler, sonra Hollandalılar, İngilizler ve Fransızlar
  Afrika’dan insanları esir alıp, köle olarak Amerika’ya
  götürüyorlardı. İlk sömürgeleştirilen ülkeler ise XVl.yy’da Mozambik
  ve Angola Portekiz sömürgesi oluyor.
  Köle ticareti Afrika’yı çökertmiş, şehirlerin
  boşalmasına devletlerin yıkılmasına neden olmuştur. 1873 Avrupa
  Ekonomi krizinden sonra burası bir Pazar oluyor. 1884’de Avrupalı
  devletler bu durumu birbirlerine kabul ettiriyorlar. Afrika
  topraklarının Avrupalılar tarafından hoyratça kullanılması üzerine
  toprak çoraklaşıp, verimsizleşiyor.
  Misyonerler ve emperyalistler tarafından sürekli olarak
  köleliğin Müslüman Araplardan kaynaklanan bir düzen olduğunu
  vurgulamaktadırlar. Birçok resmi binalarda dev resimlerde
  birbirlerine bağlı zenci köleleri götüren bir arap tasvir
  edilmektedir. Diğer resimlerde ise bu zinciri çözen bir Avrupalı
  çizilmiştir.
  Avrupalıların köle ticaretiyle Afrikadan genç nüfusun
  azalmasına neden oldu. Aynı zamanda buraların işgalini
  kolaylaştırdığı gibi, fakirleşmelerini de sağladı. İkinci dünya
  savaşından sonra Avrupa Afrika kıtasını tek tip tarıma zorladı.
  Örneğin; Nijerya Pamuğa ayrılırken, Uganda Kahve, Senegal yer
  fıstığı üretmeye zorlandı. Bu da, Afrika’nın kendi kendine
  yetmemesine neden oldu. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Kölelik yüzyıllarca dünyanın her tarafında görülmüş olan bir durumdur ve özellikle de Afrikadan binlerce insan köle niyetine kullanılmak için özellikle Amerikaya gönderilmiştir. Zaten Afrika kıtasında nüfusun az olmasının nedeni kölecilik sistemiydi. Özellikle köle olarak kullanılan erkeklerdi çünkü erkekler kadınlara göre daha iyi iş yapabiliyorlardı ve köleler insandan çok hayvana gösterilen muameleyi görürlerdi ve her işte çalıştırılırlardı. Tarihe baktığımız zaman köle isyanları yaşanmıştır ancak bunlar başarılı olamamıştır. Batılı Köle tüccarlarının kölelere ihtiyacı kalmadığı zaman bunlar özgürlükçü kesilmeye başlamıştı.
+ Yorum Gönder