+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Genel Amerika Tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Genel Amerika Tarihi
  Genel Amerika Tarihi


  Krisof Kolomb 12 Ekim 1492 yılında Amerika'ıy keşfettikten sonra
  Avrupa'dan buraya göçler başladı. İspanyol ve Brezilyalılar, kıtanın
  daha güney bölgesine, ingliz, Fransız ve dier Avrupalı milletler ise
  kuzel bölgesine gittiler.
  Kızılderili olarak anılan Amerika
  yerlileri, vaktiyle yüksek medeniyet kurmuş bir millett. Fakat
  ateşli silahları tanımadıkları için Avrupalılara karşı koyamadılar.
  Geniş kıta içinde dağılarak, hakimiyeti tamamen yeni gelenelere
  kaptırdılar.
  İngilizler, ilk defa 1607'de Virginina'da Jamestown'a yerleştiler.
  Güneyde Brezilya ve isyanya hakimiyet sınırlarını genişlettirken,
  kuzeyde de küçük, ama gittikçi büyüyen kolonilr kuruldu. İngiliz
  kültür ve geleneğini temel alan bu koloniler, İngiltere'nin
  denetiminde onun sömürgesi durumnda idiler.
  1774 yılında koloniler, durumlarını görüşmek için Philadalphia'da
  ilk parlamentolarını topladılar. Bundan sonrü İngiltere aleyhinde ve
  bağımsızlık lehinde çalışmalar yoğunlaştı. 19 Nisan 1775'te Amerikan
  Bağımsızlık savaşının ilk kurşunları Massachusetts'in Lexington
  şehrinde atıldı. 4 Temmuz 1776'da 13 Amerikan kolonisi bir istiklal
  beyannamesi yayınladılar. 17 Ekim 1781'de İngiliz ordusu kolonilere
  yenildi ve teslim oldu. 1787'de yeni Anayasa kaleme alınarak kabul
  edildi ve 1789'da George Washington ilk cumhurbaşkanı seçildi.
  Böylece kurulan Amerika Birleşik Devleti, teşkilatını güçlendirmeye,
  göçler dolayısıyal nüfusunu artırmaya devam etti. 1860'da Abraham
  Lincoln, Amerika'nın onaltıncı Cumhurbaşkanı oldu. Köleliği
  kaldıracağnı duyurduğu için bazı koloniler birlikten ayrıldılar ve
  iç savaş başladı. 1863'te kölelik kaldırıldı. 1865'te güneyliler
  mağlup oldular ve içi savaş sona erdi.
  1867'de ABD Alaska'yı Rusya'dan satın aldı. İspanya 1898'de Guam,
  Porto Riko ve Filipinleri 20 milyon dolar karşılığında Amerika'ya
  devretti. ABD 1917'de l. Dünya Savaşına katıldı. 1941'de Japonlar
  Hawai'deki Pearl Harbour üssüne saldırınca ikinci Dünya Savaşına da
  katılda ve müttefiklerin zafer kazamasında en büyük etken oldu.
  İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Batı" ve "Doğa" bloklar olarak ikiye
  ayırlan dünyada, Batı blokunun başı oldu.
  Ekonomik güç bakımandan dünyanın birinci devleti olan Amerika
  Birleşik Devletleri, teknolojide dev adımlarla ilerdi. 1969'de
  Apollo-ll füzesi ile içinde insan bulanan ilk uzay aracını Ay'a
  indirdi. İki Amerikan astronotonun Ay'da yaptıkları yürüşü, taş ve
  toprak örnekelri toplamaları, Dünya'ya televizyon ile naklen
  iletildi. Amerika bundan sonra beş defa daha Ay'a insan indirdi.
  Amerika Birleşik Devletleri, bugün her bakımdan dünyanın en güçlü
  devletidir.
  Amerika'nın Günah Çehresi
  ABD 1808, 1853 ve 1867’de olmak üzere üç defa toprak satın aldı.
  Napolyon Louisiana’yı 15 milyon dolara ABD başkanı Jeferson’a sattı.
  Meksika sınırındaki topraklar da Fransa’dan 10 milyon dolara satın
  aldı. 1867’de Rus Çar’ı ll. Aleksanr, Alaska’yı 7.200.000 dolara
  sattı.
  Altına Hucum: 1848’de Kaliforniya’da altına hucum başladı. 1849
  yılına kadar sürdü.
  Kuzey – Güney Savaşı: Amerika’da 12 Nisan 1861’den 26 Mayıs 1865’e
  kadar devam eden iç savaşlara “Kuzey-Güney”yada iç savaş denir. Bu
  savaşlarda 500.000 kişi öldü. Kölelik kaldırıldı.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Amerika Kıtası 15. y.y. başlarında keşfedilmiştir ve burası keşfedilmeden önce burada yüzyıllar boyunca Kızılderililer yaşamıştı. Burası keşfedildikten sonra Avrupalı ülkeler burada sömürgeler kurmaya başlamışlardır. ABD Britanyaya bağlı Sömürgelerin bağımsızlığını eline aldığı zaman bir devlet olmuştur.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Amerika Bağımsızlık Savaşı

  Bu savaş aslında bir bağımsızlık savaşı olarak ortaya çıkmamıştır. Tam tersine 13 İngiliz Kolonisi'nin İngiltere'ye karşı ayaklanmasında vergi meselesi temel sebep olmuştur. Zira 1756-1763 Yedi Yıl Savaşları sonucunda İngiltere, Fransa'dan Hindistan sömürgesini kapmış olsa da bu savaş esnasında oldukça çok para harcamış ve bu açığı gidermek için Amerika'daki kolonilerine ağır vergiler dayatmıştır.

  1765'te vergi meselesinden çıkan sürtüşme, 1775'lerde iyice dallanıp budaklandı. 1776'ya gelindiğinde Thomas Jefferson'ın kaleminden çıkan Bağımsızlık Beyannamesi'nin ilanı ile 13 Koloni ve İngiltere arasında çıkan çatışma "Bağımsızlık Savaşı" haline gelmiştir.

  İnsanların doğuştan, yaşama hakkı, hürriyet hakkı ve saadetini temin etme gibi başkasına devredilemez hakları vardır. Devletler, bu hakları sağlamak için kurulmuştur ve yönetenler her türlü iktidarı yönetilenlerin rızasından alırlar. Eğer herhangi bir hükümet şekli, bu gayelere aykırı hareket ederse, bu hükümeti değiştirip, yerine bir yenisini getirmek milletin hakkıdır. Bu içeriğe sahip Bağımsızlık Beyannamesi, demokrasi ve siyaset bilimi açısından, ilk defa olarak insanların doğuştan sahip oldukları hak ve hürriyetleri ve demokrasinin temel ilkelerini belirlemesi nedeniyle çok önemlidir.

  Bu arada savaşın bağımsızlık mücadelesine dönüşmesi üzerine, Sevil Berberi ve Figaro'nun Düğünü operalarının yazarı Beaumarchais'in ileri sürdüğü fikirler çevresinde Fransa askeri, siyasi ve ekonomik açılardan Amerikalılara yardım etmeye başladı. Fransa, bu şekilde İngiltere'den 7 Yıl Savaşları'nın hıncını çıkarmaya çalışıyordu.

  1778'de Amerika ve Fransa arasında bir ittifak yapıldı. Bu arada Fransız General Lafayette, 1777'den beri yanındaki gönüllü gruplar ile Amerika'da İngilizlere karşı çarpışmakta ve oradaki bağımsızlığa gidişi adım adım gözlemektedir. Amerika'ya yaptığı yardımlar, Fransız bütçesini ve ekonomisini altüst etmişse de Amerika 1783 yılında bağımsızlığına kavuşacaktır.

+ Yorum Gönder