+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Antik Yunanistan Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Antik Yunanistan
  Antik Yunanistan
  Antik Yunanistan'ı kuran Yunanların MÖ 3000 yıllarında kitleler halinde Balkan Yarımadası'nın güneyine yerleştikleri sanılmaktadır. Antik Yunan uygarlığının filizlenmeğe başladığı MÖ 23. ve 17. yüzyılları Proto-Grek dönemi olarak adlandırılır. MÖ 1600'den 1100'e kadar olan dönem ise, Homeros'un epiklerinde masallaştırdığı Truva'ya karşı savaşan Kral Agememnon'un başında olduğu Miken Yunan Çağı'dır. MÖ 1100'den MÖ 8. yüzyıla olan dönem, hiçbir yazılı eserin günümüze ulaşmadığı ve sadece yetersiz arkeolojik kalıntıların bulunduğu Yunan karanlık çağları olarak adlandırılır. Herodot'un Tarihler, Pausanias'ın Yunanistan'ın Tanımı, Diodorus'un Biblioteca ve Jerome'nin Kranikon adlı eserleri bu dönemle ilgili bazı kısa bilgiler ve dönemin kralları hakkında bilgi verir. Büyük İskender'in hükümdarlığının başlaması ile Antik Yunan Çağı sona ermiş, Helenistik çağ başlamıştır. Bu dönemde kurulan Yunan şehir devletleri, demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yerlerdir. Eshilos, Aristofanes, Evripides, Sofokles, Aristo, Eflatun, Sokrates, Herodot ve Ksenofon gibi büyük filozofların yetiştiği Atina, Sparta, Tebai ve Nakşa gibi büyük şehirler gerek birbirleriyle gerek o dönemin en önemli güçlerinden biri olan Persler ile üstünlük mücadelelerine girmişlerdir. M.Ö. 323'te ölen Büyük İskender Balkan yarımadasından Afganistan ve Pakistan'a kadar uzanan topraklarda büyük bir imparatorluk kurmuştur 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Antik Yunanistan Bugünkü Yunanistan ve çevresindeki Uygarlıkların kurmuş olduğu bir Uygarlıktır. Bu Uygarlık Romanın burayı işgal etmesine kadar burada hüküm sürmüştür. Bu Uygarlık Demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yerdir.
+ Yorum Gönder