+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü
  Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü


  Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye bölününce gücünü önemli ölçüde yitirdi. Hispanya, Galya ve İtalya'yı içine alan Batı Roma İmparatorluğu imparatorluk sınırları dışında yaşayan Gotlar, Vandallar, Lombardlar, Franklar, Jütler ve Saksonlar gibi çoğu Germen kökenli barbar kavimlerin saldırısına uğradı. Hun saldırıları karşısında Tuna Irmağı’nın güneyine itilen Vizigotlar 410'da Alarik'in önderliğinde Roma kentini ele geçirdiler. Batı Roma İmparatorluğu nihayet 476'da sona erdi. Roma'nın yıkılışı Orta Çağ'ın başlangıç tarihi kabul edilir.

  Gotların batı kolu olan Vizigotlar, İtalya'dan sonra İspanya'ya yerleşerek burada güçlü bir krallık kurdular. Başka bir Germen halkı olan Vandallar da komutanları Genserik'in önderliğinde, 455'te Roma'yı ele geçirip yağmaladılar. Barbar halklardan sayılan Franklar da batıya doğru ilerleyerek, Galya'nın içlerine kadar girdiler. Jütler ve Saksonlar ise, o dönemde Roma’nın eyaleti olan Britannia'ye akınlar düzenlediler.

  Gotların doğu kolu olan Ostrogotlar da Roma topraklarını istila ettiler ve İtalya'da bir krallık kurdular. Ancak bu krallığın ömrü uzun olmadı ve 60 yıl sonra ortadan kalktı. Barbar akınları sırasında İtalya’da kalıcı bir yönetim oluşamadı. Bizans İmparatoru Jüstinianos, bu siyasal boşluktan yararlanarak İtalya'yı da bir süre imparatorluğunun topraklarına kattı. Ancak Jüstinianos'un 565'teki ölümünden sonra, İtalya bu kez Lombardlar tarafından istila edildi.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Kurulduğu yıldan beri büyük bir İmparatorluğa dönüşen Roma daha sonra yaşanan bazı politik nedenler yüzünden zayıflamaya başlamıştı. Yaşanan Kavimler Göçü sonucu Barbarlar tarafından da istilaya uğraması ülkeyi iyice zayıf hale getirmiş ve ülke ikiye ayrılmıştı ancak Batı Roma kavimler göçü sonunda yıkıldı ve ayakta kalan Doğu Roma ise Fatihin İstanbula fethinde yıkılmıştır.
+ Yorum Gönder