+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Baybars Dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Baybars Dönemi
  Baybars Dönemi Hakkında Bilgi

  Baybars dönemi en güçlü dönemdir. Halifeliğin merkezi Mısır'a taşınmıştır. Baybars Bey, din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır. 1276'da Anadolu beyliklerine yardım etmeye gitmiştir. 1277 yılında Anadolu Türkleri safında savaşarak Elbistan'da Moğolları 2. kez yenmişlerdir. Fakat Anadolu beyliklerinin yardımı kesmesi sebebiyle savaş sonuçsuz kalmış; Moğol hakimiyeti devam etmiştir.

  Ölümünden sonra yerine sırasıyla oğulları geçmiştir.
  Büyük oğlu Berke Kağan, uygunsuz kararlar aldığı için kumandanların kararıyla kendini fesh etmiştir. Berke Kağan, bu kararı kabul etmek zorunda kalmıştır. Berke Kağan'dan sonra devletin başına el-Adil Sülemiş geçmiştir. Sülemiş'in yedi yaşında olması diğer kumandanları harekete geçirmiştir. Bundan sonra devleti El-Mansur Seyfeddin Kalavun yönetmeye başlamıştır.(1279-1290). Kalavun, haçlılarla mücadeleye devam etmiş ve Suriye'deki son haçlı kalıntısına son vermiş, Antakya'daki haçlıları da uzaklaştırmıştır.

  1517 yılında Hicaz sürtüşmesi ve Dulkadirli beyliğinin kimin olacağına yönelik sürtüşmeler sonucu Osmanlı-Memlük savaşını Osmanlılar kazanmıştır. Memlük Osmanlılara katılmıştır
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Kıpçak kökenli olan Baybars Memlük Devletinin dördüncü Sultanıdır. Kıpçak Türkü olan Baybars Moğollar tarafından yakalanmış ve Bizans Tüccarlarına satılmıştı Bunlar onu köle olarak Kahireye getirmiş ve Eyyübi ordusuna katmışlardır. Köleler isyan edip ülkeyi ele geçirdiklerinde Baybars da bu isyana katılmıştı.
+ Yorum Gönder