+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Afaroz Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Afaroz Hakkında Bilgi
  Afaroz Nedir
  Gerek Hıristiyanlık'ta ve gerekse Musevilik'te, dinin hak ve ayrıcalıklarına karşı suç işleyen kişilerin din dışı sayılması demektir Bu ceza Hıristiyanlığın ilk günlerinden itibaren uygulanmaktadır Ortaçağ'da Papalar, aforozu bir silah gibi kullanarak, kralların, imparatorların bile gözünü korkutmuşlardır

  Aforoz cezasını vermeye yalnızca papalar, piskoposlar, bir de ruhani meclisler yetkiliydi Aforozun kaldırılması ise ancak papayla ruhani meclisin elindeydi

  Katoliklerde iki tür aforoz vardır: Büyük ve küçük aforoz Büyük aforoza uğrayan bir kimse, bütün dini haklarını kaybettiği gibi, başka Hıristiyanlarla görüşmesi de yasak edilir Küçük aforozda ise sadece bazı haklarda kısıntı yapılır Aforoz cezasının ayrıca sürekli ve geçici şekilleri de vardır

  Avrupa tarihinde aforoza uğramış pekçok hükümdar vardır Bunların en tanınmışı Alman Kralı 3 Heinrich'tir 1077 yılında aforoz edilen kral, kendisini bağışlaması için Papa 7 Gregorius'un kapısında yalınayak beklemek zorunda kalmıştır Aforoz cezası Musevilerde de vardır Filozof Spinoza, Musevi aforozuna uğrayanların en ünlüsüdür.
 2. Zahra
  Üye

  Afaroz, bazı belirli dinler de kişiyi dinden çıkarma, veya toplumdan soyutlamadır. Afaroz genellikle Musevi ve Hristiyan inancında sık görülen bir durumdur. Hristiyanlıkta Katolik Kilisesinin resmi bir yargılama biçimi gibi görülür ve Afaroz edilen bir kişi bir daha tekrar dine kolay kolay alınmazdı.
+ Yorum Gönder