+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Rusya Çarlıktan önce Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Rusya Çarlıktan önce
  Rusya çarlıktan önceki Dönem


  Moskova krallığı olarak örgütlenen rus knezlerinin ilk ataları olarak bilinen Rurik roma imparatorluğu soyundan geldiğine inanılıyor.

  Slavlar 6., 7., 8. yüzyıla kadar politik kurumlardan yoksun, askeri kabiliyetleri olmayan zayıf bir kavimdirler. Hristiyanlığı kabul edene kadar Avrupa dahi bayan kölelerin büyük bir kısmını Slavlardan karşılıyordu. (İngilizce dahi Slave (Köle) kelimesi buradan geliyor.)


  Balkanlarda Bizanslar diyalog kuran Slavlara Bizanslılar misyonerler gönderdiler. Aziz Kyrillos Slav alfabesinin temelini attı (Kiril Alfabesi). Hristiyan edebiyatının büyük bir kısmı Slavcaya tercüme edildi.

  Bulgar Kralı Symeon’un Constantinopolis’te eğitim alması ve keşis olması ilk Slavlar üzerindeki Bizans kültürünün yoğunluğu dahi fazla hissedildi.

  Slavlar Bizans uygarlığının iki kaynağından (antik yunan kültürü, Hristiyanlık) hristiyanlıktan etkilendiler. Çünkü antik yunan kültürünü hazmedecek birikime sahip değillerdi. Kiril alfabesi ile Slavlaştırılan Bizans edebiyatı Rus, Bulgar, Romen edebiyatlarının gelişimini hızlandırdı.

  Moskova knezi III. İvan Bizans kraliçesi ile evlenmesi ile knezler kendilerini Bizansın mirasçısı olarak görmeye başladılar.

  Bir manastır rahibi (Filofey) tarafından sistematize edilen “Üçüncü Roma Nazariyesi” ile Ruslar, Bizansın mirasçısı oldukları ideolojisini dillendirmeye başladılar. Bu nazariyeye göre; dünya hakimiyetinin merkezi Roma idi sonra Constantinopolis ikinci roma oldu. Her iki Roma da düştü (1. Roma 476) (2.Roma 1453) Üçüncü Roma Moskova’dır. Hristiyanlıktaki .… inancı gereği 4. Roma olmayacaktır.
 2. Zahra
  Üye

  Rus Çarlığı Rusya da yaşayan Korkunç İvan Lakablı bir devlet adamının Çar Ünvanı almasıyla başlayan ve Çar I. Petronun Rusya İmparatorluğunu kurmasına kadar ki döneme kadar ayakta kalan Rus devletinin resmi adıdır. Rusya Çarlığı döneminde Rusyanın sınırları Orta Asya ya kadar genişlemişti.
+ Yorum Gönder