+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Sanayi Devriminin Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sanayi Devriminin Nedenleri
  Sanayi Devriminin Nedenleri

  XVI. yüzyılda Avrupa’da Rönesans ile başlayan bilimsel gelişmeler peşinden teknik gelişmeleri getirdi.  Bilim ve teknik araştırmalara hükümetler önemli sermayeler ayırdı.

  Coğrafi Keşifler sonunda ticaretin gelişmesi, sömürge imparatorluklarının kurulması ile Avrupa’da sermaye birikimi oluştu.

  Sanayi Devrimi; 1690′dan itibaren kullanılmaya başlanan buhar gücü sayesinde üretimin, ulaşımın ve tekniğin gelişmesi sonucu dünyada yaşanan değişime verilen addır.

  Sanayi Devrimi’nin ilk aşamasında temel hammadde kaynağı taş kömürüydü.

  1878′de içten patlamalı motorların icadıyla birlikte petrol ön plana çıkmıştı.

  Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere’de ilk defa dokuma alanında görüldü.

  Sanayi Devriminin Sonuçları

  Üretimin bol ve ucuza mal edilmesi üzerine, hammadde ve pazar ihtiyacı daha da arttı. Bu durum sömürgecilik yarışını hızlandırdı.  Kol gücünün yerini makinenin almasıyla, küçük işyerleri ve atölyeler, yerlerini fabrikalara bıraktı. Fabrikaların ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük sermayeli şirketler ve bankalar doğdu.

  1869′da Süveyş Kanalı, 1914′te Panama Kanalı açıldı ve deniz ulaşımının cazip hale gelmesi ile ticaret gelişti.

  XVII. yüzyılda Avrupa’da görülen nüfus artışı, köyden büyük kentlere göçü başlattı. Çarpık kentleşmeyi doğdu.

  İşsiz insanlar kentlerdeki sanayi sektöründe, düşük ücretlerle burjuvazinin emrinde çalışmaya başladı. Ucuz el emeği, sosyal güvencesi olmayan, ağır şartlarda çalışan fabrika işçisini ortaya çıkardı.

  Sosyalizm, Komünizm, Liberalizm ve Kapitalizm gibi ekonomik sistemler tanımlanmaya başlandı.

  Sanayi Devrimi’ne Avrupa ile birlikte katılmayan Osmanlı Devleti’nin ekonomisi çöktü
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Rönesans ve Reform hareketlerinin yol açtığı özgür düşünce, bilim ve teknik alanda gelişmelere ortam hazırladı. Coğrafi Keşiflerin başlattığı sömürgecilik hareketleri ile Avrupa zenginleşti. Teknik gelişmelerin üretim alanına uygulanmasıyla da endüstri devrimi doğdu.
+ Yorum Gönder


sanayi devriminin amacı