+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Avarların Tarihi Avarlar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Avarların Tarihi Avarlar Hakkında Bilgi

  Avarların Tarihi Avarlar Hakkında Genel Bilgi

  avarlarntarihiavarlarha.gif
  AVARLAR (558 - 805)


  Asya Hun Devleti'nin hâkimiyeti altında yaşayan Avarlar bu devletin yıkılmasından sonra Orta Asya'da yaklaşık olarak 250 yıl kadar etkin olmuşlardır. 552 yılında Göktürk Devleti kurulduğunda batıya doğru göçetmişlerdir. Avarlar Orta Asya'da bir devlet hâline gelememişlerdir.
  Avarlar Orta Avrupa'da Frank Krallığı ile Bizans İmparatorluğu arasında başka Türk boylarının da desteğiyle bir devlet kurmuşlardır. Devletin kurucusu Bayan Han'dır. Macaristan merkez olmak üzere bugünkü Romanya topraklarında kurulmuşlardır. Çeşitli Germen ve Slav topluluklarını hâkimiyetlerine alarak Avrupa'nın siyasi hayatına bir dönem yön vermişlerdir. Sasanilerle anlaşma yaparak İstanbul'u kuşatmışlar ancak donanma yokluğu yüzünden geri çekilmişlerdir.
  Avarların bu parlak dönemleri uzun sürmemiş, Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra 805 yılında Frank Krallığı tarafından yıkılmışlardır. Avar halkı ise Avrupalı topluluklar içinde millî benliklerini yitirerek yok olmuşlardır.Avarlar, hâkimiyetleri altına aldıkları çeşitli Germen ve Slav topluluklarına sistemli bir şekilde uyguladıkları göç politikasıyla günümüz Orta ve Doğu Avrupa etnik haritasının oluşumunu gerçekleştirmişlerdir.
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Avarlar

  En ünlü hükümdarları Bayan Kağan döneminde Doğu Roam İmparatorluğu üzerien bir çok sefer yaptılar.

  Sasanilerle birleşerek ilk defa İstanbul’u kuşattılar fakat ele geçiremediler.

  Hristiyanlığı kabul eden Türk topluluklarındandırlar.

  istanbul’u ikinci defa kuşattılar fakat bundaki başarısızlıkları zayıflamalarına sebep oldu ve 805 yılında Franklar’ın saldırısı sonucunda yıkıldılar.

  UYARI : İslamiyet’i kabul eden boylar bugünkü Kazan Türklerinin temelini oluşturur
+ Yorum Gönder


avarlar,  juan juanlar