+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda rumeli tarihi, eski rumeliler tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  rumeli tarihi, eski rumeliler tarihi
  Rumeli tarihi, eski rumeliler tarihi

  Rumeli tarihi, eski rumeliler tarihi hakkında bilgi

  rumeli.png

  Rumeli Beylerbeyliği

  Rumeli Beylerbeyliği, Osmanlı Devleti'ne bağlı 1363 yılında kurulan eyalet.
  Merkezi Edirne, sonra Manastır ve Sofya oldu. Osmanlı devlet protokolünde, İstanbul hariç, Mısır ve Budin'den sonra gelen 3. büyük eyaletdir. 16.yy'daki en büyük hali 17. yy.da küçültülerek, 233.653 km² düşmüştür.

  Rumeli Beylerbeyliği, 19 sancaktan oluşuyordu. Sofya merkez olmak üzere bu sancaklar şunlardır. (Bugünkü Bulgaristan'da) Vidin, Köstendil, Cuma, Filibe, (Bugünkü Yunanistan'da) Selanik, Tırhala, Yanya, (Bugünkü Arnavutluk'da) İşkodra, Avlonya, Elbasan, Dukagin, (Bugünkü Yugoslavya'da) Ohri, Delvine, Üsküb, Alacahisar, Prizrin, İştip ve Vulçetrin
  1826 yılında beylerbeylik, Tuna (Ruscuk), Selanik, İşkodra, Yanya, Manastır, Kosova (Üsküp) olmak üzere 5 eyalete bölündü.

  Edirne-Segedin Antlaşması

  Edirne-Segedin Antlaşması 1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir antlaşmadır.
  Papa IV. Öjen Macar, Sırp, Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan bir Haçlı ordusunu Hunyadi Yanos'ın (Jan Hunyadi) kumandanlığı altında Sultan II. Murat'ın kumandanlığı altındaki Osmanlı ordusunun üzerine gönderdi. Karamanoğulları beyliğinin de desteğini alan bu ordu Osmanlıları yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine II. Murat 12 Haziran 1444'de Edirne'de bu barış antlaşmasını imzalayarak antlaşmanın metnini bir Osmanlı heyetiyle Macaristan'a yolladı.
  Macaristan kralı Ladislas bu antlaşmayı onaylamak taraflısıydı. Ama Papa ve Bizans İmparatoru bu antlaşmaya karşı çıktılar. Sırp despotunun ve Hunyadi Yanos'nin de ısrarıyla kral Ladislas antlaşmayı 12 Temmuz 1444'de Segedin'de imzaladı. Antlaşmanın maddeleri şunlardı:  -Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak.
  -Sırp despotluğu tekrar kurulacak ve Osmanlılara vergi verecek.
  -Eflak beyliği Macar egemenliğinde kalacak, Osmanlılara vergi vermeye devam edecek.
  -Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak.
  -Antlaşmanın süresi 10 yıldı.
  Bu antlaşmadan sonra II. Murat yerini 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet'e (Fatih Sultan Mehmet) bıraktı. Ama barış dönemi değil 10 yıl, 6 ay bile sürmedi. Haçlı tehditi altında II. Murat tekrar Osmanlı ordusunun başına geçmek zorunda kaldı. 10 Kasım 1444 tarihinde Osmanlı ordusu tekrar Hunyadi Yanos kumandanlığı altındaki Haçlı Ordusuyla Varna Savaşını yaptı.
 2. Acil

  rumeli tarihi, eski rumeliler tarihi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder