+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Sabiiler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sabiiler hakkında bilgi
  Sabiiler hakkında genel bilgi


  Sabiîler, günümüzdeki sayıları 60-70 Bin kişi olduğu tahmin edilen bir inanç gruptur. Nüfuslarının dünya çapında 100 bin kişiyi bulduğunu iddia edenler de bulunmaktadırlar. Sabiler Kur'ân-ı Kerim'de de yahudi ve hristiyanlarla birlikte yer alan bir inanç grubudur. Ama inaçların dışa yansıyan içerikleri nedeniyle kitap ehli olup olmadıkları konusunda İslam Alimleri ikiye ayrılmış durumdadır.

  Sabiîler, kendilerini, Mandaye (Mandenler) olarak tanımlarlar. Kendi aralarında kouştukları dill de Doğu Aramice (Aramca) lehçelerinden Mandancadır. Ancak günlük yaşamlarında yaşadıkları yörenin hakim dilini, örneğin Arapçayı ve Farsça’yı kullanırlar.

  Genellikle Şiilerle içice yaşadıklarından, Şii isimleri taşımaktadırlar. Ancak Sabiiler çocuklarına isim verirken, biri kendi aralarında kullandıkları, diğeri kendilerinden olmayanların arasında kullandıkları iki ayrı isim verirler.

  Irak'taki Mandenler, hariçtekilere karşı Sâbiî, Subbi ya da Subbâ ismini kullanırken, gerek kutsal kitaplarında gerekse kendi aralarında, bu İsimler yerine, "arifler" (bilenler), Nasuralar ve "kutsal öğretileri koruyup gözetenler" manasında, Mandailer ismini kullanırlar.

  İlk dönem kaynaklarına göre, Sabiîler, Irak'ın Kusa köyünde ve Şam civarında yaşamaktdırlar. Tarihi metinlere göre, anayurtları Ürdün Vadisidir. M.S. 1. yüzyılda Havran, Suriye ve Babilonya bölgelerine göç etmişlerdir.Irak'ın kuzeyinde Erbil'de yaşayan Sabîiler olduğu da bilinlenmektedir. Irak'ta Bağdat, Amara ve Basra arası (Betâih) ile Fırat ve Dicle kıyılarında, İran'ın güney Irak'a yakın bölgelerinde küçük kasaba ve köylerde yaşamaktadırlar.

  Öte yandan Saabiîlerin M.Ö. 200 yıllarından itibaren Filistin-Ürdün yöresinde ortaya çıkan ve Kudüs’teki Yahudi anlayışına karşı çıkan “Esseneler”, “Vaftizciler” ve “Nasuralar” gibi heterodoks Yahudi akımları arasında doğduğunu iddia eden tarihöi görüşleri de vardır.

  Ve bir başka görüşe göre Süryaniler ile Sabiîlerin aynı kavimden oldukları sanılmaktadır. 2. Acil

  Sabiiler hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder