+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Selçuklu Medeniyeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Selçuklu Medeniyeti
  Selçuklu Medeniyeti

  Selçuklu Medeniyeti Hakkında Bilgi

  Selçuklu Medeniyeti.jpg  Anadolu Selçuklu Devleti askerlik temelleri üzerine kurulmuş bir devletti . Sultanların yanında ücretli bir Hassa ordusuyla bir ordunun temelini meydana getiren Tımarlı Sipahiler bulunuyordu . Ayrıca biri Sinop'ta biri de Antalya'da olmak üzere , iki de donanma gemisi tezgahı vardı . Bunların başındaki iki amirale Emir-üs-Sevahil adı verilirdi .

  Halk göçebe , şehirli , köylü olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştı . Bunlar devlete vergi verirlerdi .

  Selçuklular İslamlığın Sünni kolundan ve Hanefi idiler . Ancak doğuya yerleşenlerin içinde Şafiiler'le pek az sayıda olmakla birlikte Aleviler de vardı . Selçuklu Türkleri , Anadolu'da Sünni Müslümanlığı yaymaya çalıştılar . Abbasi halifelerine büyük saygı gösterdiler . Bu arada , Sünni mezheplere aykırı birtakım inanışlar , tarikatlarda çıktı . Hele Mevlana Rümi Celalettin adına çıkartılan Mevlevilik tarikatı çok yayıldı . Konya tarikat merkezi oldu . Bunlardan başka Rufailik Nakşibendilik , Kadirilik gibi tarikatlar da yer aldı .

  Anadolu Selçukluları edebiyat ile şiir alanında , 3 koldan gelişme gösterdiler .

  1- Divan Edb .

  2- Tasavvuf Edb .

  3- Halk Edb .

  Tasavvuf Edb'nın en önemli örneklerini Mevlana Celalettin Rumi ile oğlu Sultan Veled verdiler . Bu arada , halkın düzeyine de inen Tasavvuf şairleri de çıktı . www.alasayvan.net/ Yunus Emre Türkçe Tasavvuf şiirleri yazarak bunun en güzel örneklerini verdiler . Bu arada Halk arasında kahramanlık destanları da yayılıyordu . Bunun en güzel örnekleri Seyid Battal Gazi adına yazılmış destanlardır .

  Anadolu Selçukluları bilginleri ve düşünürleri korur , gözetirlerdi . Anadolu'nun bir çok yerinde medreseler , kütüphaneler , camiler yaptırılmıştır . Buralara Türkistan'dan İran'dan Suriye'den ve özelikle Mısır'dan bir çok bilgin geliyordu .

  Selçuklular sürekli savaşlar yüzünden harap olmuş Anadolu şehirlerini yeni baştan bayındırıp , bezediler . Selçuklu yapı tarzına birçok cami , kütüphane medrese , köprü yaptırmışlardır . Konya'da bulunan Sahip ata ile Karatay medresesi , ince Minareli Cami Kayseri www.alasayvan.net/ yakınlarındaki Sultan Hanı Kervansarayı Kayseri'de ki Çifte Minareli ile Hacıkılıç camileri Darüşşifa , Sırçalı Kümbet , Sivas'ta ki Gök Medrese ile Darüşşifa , Niğde'de ki Hüdavent Hatun Türbesi Divrik'te ki Büyük Cami en güzel örnekler arasındadır .

  Bu arada süsleyici sanatlarda gelişmiştir . Taş , mermer tahta oymacılığı çok ilerlemiş , süslemede çini ve yazı alanlarında çok değerli eserler vermişlerdir .
 2. Acil

  Selçuklu Medeniyeti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


Konya-Selçuklu Medeniyeti (2000)