+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Büyük timur imparatorluğu kurucusu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Büyük timur imparatorluğu kurucusu
  Büyük timur imparatorluğu kurucusu

  Büyük timur imparatorluğu kurucusu hakkında bilgi


  b-y-k-timur-imparatorlu-u-kurucusu2.jpg
  Büyük Timur İmparatorluğu
  Vikipedi, özgür ansiklopedi

  Timür_devleti.png
  İmparatorluk Bayrağı

  M. S. 1368-1501
  Kurucusu: Timur Gürkan
  Büyük Timur İmparatorluğu, 1370 ile 1507 yılları arasında hüküm süren, sınırları Orta Asya'dan İzmir'e uzanmış olan, bir Türk devletidir. 1507'de Akkoyunlular'la ve Karakoyunlular'la mücadele neticesinde zayıflamaları ve Özbeklerin istilasına uğraması sonucu yıkılmıştır.

  Siyasi Tarih

  710px-Das_Reich_Timur-i_Lenks_(1365-1405).GIF
  Büyük Timur İmparatorluğu


  Timur, 1370-1405 yılları arasında yaptığı seferlerle, Harezm, Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan Delhi Sultanlığı, Irak, Suriye, Altın Orda Devleti ve Osmanlı Devleti'nin de içinde bulunduğu muazzam büyüklükteki topraklara hâkim olmuştur. Onun fetihleri, sonuçları açısından, Türk Tarihi'ni derinden etkilemiştir. Meselâ, Altınorda Hanı Toktamış üzerine düzenlediği seferler (1391) Altınorda Devleti'nin çöküşüne ve yerine bölge hanlıklarının kurulmasına sebep olurken, Moskova Knezleri'nin güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. Böylece, XVI. yüzyıldan itibaren Rusya'nın Kafkaslar ve Deşt-i Kıpçak'a doğru yayılması söz konusu olacaktır.
  seferleriyle Hindistan Delhi Sultanlığı'nı, Timur Han, 1401'e kadar yapılan dört seferle Irak ve Güney Anadolu, 1398-13991401-1402'de Suriye'yi fethetti. Nihayet, 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'ni de mağlup ederek itaat altına aldı.
  Timur'un Türkistan'a hâkimiyeti Özbek, Kazak ve Türkmenlerin günümüze kadar ulaşacak olan tarihlerinin de nirengi noktasını teşkil eder. 1398-1399'da Hindistan Delhi Sultanlığı'na düzenlediği sefer de bölgedeki siyasî ve kültürel yapının değişmesine sebep olmuştur. Ancak Timur'un 1399'da yedi yıl süren Anadolu Seferi'ne çıkıp, 1402Ankara Savaşı ile Yıldırım Bayezıd'ı yenip, Anadolu'yu ele geçirmesi, Osmanlı tarihinde unutulmaz bir yer tutar. Ülkesindeki karışıklıklar sebebiyle Anadolu'da fazla kalamayan Timur, Çin seferine giderken yolda hastalanarak ölmüştür. (1405)
  Timur'un ölümünden hemen sonra devlet oğlu ve torunları arasında paylaşılmıştır. Buna göre; Torunu Muhammed başkent Semerkant'ta tahta çıkarken, diğer torunları Pir Muhammed ile İskender İran'da, 3. oğlu Miranşah Bağdat ve Azerbaycan'da, en küçük oğlu Şahruh ise Horasan'da yerleşmişlerdir.
  Şahruh, Maveraünnehir bölgesini de ele geçirerek, Herat şehri merkez olmak üzere devletini kurdu. Ardından İran ve Azerbaycan'ı da hâkimiyetine alan Şahruh dönemi (1407-1447), Türkistan'da parlak bir kültür hayatının başlangıcı olmuştur. Şahruh'un ölümü üzerine, tahta büyük bir alim ve astronom olan oğlu Uluğ Beğ geçti. Onun iki yıllık saltanatı mücadeleler içinde geçmiş ve oğlu tarafından öldürülünce ülke dahilinde büyük karışıklıklar çıkmıştır.
  Miranşah'ın torunu Ebu Said'in Akkoyunlu Uzun Hasan'a yenilmesiyle (1469) Horasan'ın batısında kalan bütün topraklar Akkoyunluların eline geçti. Timurlulardan yalnız Hüseyin Baykara (1469-1506) Horasan'da tutunabilmiştir. Başkenti Herat, Türk tarihinde sayılı kültür merkezlerinden biri oldu. Ünlü Türk şair ve ilim adamı Ali Şir Nevai burada yetişmiştir. Baykara'nın oğlu Bediüzzaman'ın hükümdarlığı zamanında, Özbek hükümdarı, Şeybani Muhammed Han'ın başkent Herat'ı ele geçirmesi (1507), Timurluların sonu oldu. Timurlulardan Babür Türkistan'da başarılı olamayınca, Hindistan'a giderek 1519'da Türk-Hint İmparatorluğu'nu kurmuştur.


  800px-Mongol_dominions.jpg

  Timur Sultanları

  •Timur Gürkan (Küregen) (1368 - 1405)
  •Sultan Halil (1405 - 1409)
  •Sultan Şahruh (1409 - 1447)
  •Sultan Uluğ - Beğ (1447 - 1449)
  •Sultan Abdüllatif (1449 - 1450)
  •Sultan Abdullah (1450 - 1451)
  •Sultan Ebu - Said (1451 - 1469)
  •Sultan Ahmed (1469 - 1494)
  •Sultan Mahmud (1494 - 1495)
  •Sultan Baysungur (1495 - 1497)
  •Sultan Babür (1497 - 1498)
  •Sultan Ali (1498 - 1501)
  Egemenlik Alanı
  Kapladığı Alan:
  Batıda Balkanlar; kuzeyde Volga kıyıları; güneyde Hint Okyanusu; doğuda Orta Asya bölgeleridir.

  Timurların Türk ve Dünya Tarihine katkıları

  •Altınordu Devleti'ni yıkarak Türk uluslarının karşısına Rusları çıkartmıştır.
  •Orta Asya'da kurulmuş ve Orta Asya'daki Türk boylarını hatta Anadolu Türkleri'ni bir çatı altında toplamış son büyük imparatorluktur.
  •Orta Asya'da büyük medeniyet kurmuştur.
 2. Acil

  Büyük timur imparatorluğu kurucusu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder