+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Irak tarihi yerleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Irak tarihi yerleri
  Irak tarihi yerleri

  Irak tarihi yerleri hakkında bilgi

  Irak tarihi yerleri1.jpgirak-tarihi-yerleri2.jpg

  Irak toprakları uzun tarihi boyunca değişik nedenlerden dolayı birçok savaş, çatışma ve olaylara sahne olmuştur. Kuzey doğuda olan dağlık bölge ve güney doğudaki büyük çöl görünümü ırak’ın önemini özellikle savaşlar döneminde artırırdı. Çünkü bu bölge, değişik ulus ve dinlere mensup olan insanların geçiş koridoruydu. Genellikle ırak nüfusu dağları konut bilen kürt ve ovalarda oturan araplardan oluşur. Bu iki topluluk arasında da kendi dil, adet ve geleneklerini koruyan türkmenler yaşarlar. Dolayısıyla türk yada türkmen lafı kürt ve arap bölgeleri arasında yaşayan insanlara denir. Zamanla bölgeleri gelişip şimdiki telafer, guver, mahmur, altınköprü, kerkük, dakuk, tuzhurmatu, kifri, hanekin, ve mendeli şehirlerine dönüşmüştür. Irak’ta 1925 yılında çıkan ilk anayasa kürtçe, arapça ve türkçe basılmıştır. Ancak www.alasayvan.net 1933 yılında yapılan düzeltmelerden sonra 17nci maddesinde şöyle diyor: “ülkede arapça dil olacaktır” ama 1931 yılında bu madde ile ilgili 74 sayılı mahalli diller kanunu türkmenleri istisna etmiştir ki içinde: “yargı işleri, kerkük ve erbil gibi türkmen bölgelerinde türkçe olması lazımdır” 1950 yılında hükümet okullarda türkçe dilin kullanılmasını azaltmaya başlamıştır. Daha sonra 24 ocak 1970 tarihinde resmi bir kanunla ilk okulda türkçe eğitim yapma kararı aldıktan bir yıl sonra hükümet aynı kararı hiç bilip okulları kapatarak türkçe ile eğitim yapmayı yasaklamıştır.

  1970-1980 yılları arasında türkmenler çeşitli terör işlerine maruz kalmışlardır. Bazı liderler tutuklanıp yargılanmış yada suni yargılarla hapiste yatmışlardır. Irak hükümeti kullandığı insanlık dışı siyasete rağmen türkmen halkını bir türlü mücadele yolundan uzak tutmayı başarmamıştır. Onlar dedelerinin yurdunda hep gelenek ve milli varlıklarını canlandırmaya çalışmışlardır.

  2.Irak’ta Türkmenlerin yerleşim yerleri:

  türkler, kürt bölgeleri ile arap bölgelerini birbirinden ayıran bölgede yani kuzey batı ve güneye doğru uzanan çizgi arasında yaşamaktadırlar. Bu bölgede şu köyleri kapsamaktadır: “telafer, dicle ırmağı sol tarafına düşen ve erbil ile musul şehirlerinin güney doğusuna düşen köyler, altın köprü, kerkük, tazehurmatu, tuzhurmatu, kifri, hanekin, kara tepe, kılar bat ve mendeli ”erbil siyasi yargıcısı dıpliyolar bu konu hakkında şöyle yazmıştır: ingiliz işgali döneminde türkçe konuşan yani türk olan iki bölge vardı. Birisi erbil ve diğeri küçük zap ırmağındaki bir ada ortasına düşen altın köprü. Ayrıca hüseyin fazıl kerküklü, erbil, ve türkmenlerin yaşadığı diğer bölgeler hakkında çıkarttığı “musul problemi” adlı www.alasayvan.net kitabında şöyle demiştir: bu şehirlerde yaşayan insanların aslının türkiye’den olduğu kanıtlanmıştır. Üstelik türkçe konuşmaları yanında görgülü ve şahsiyetli türk imişler. Ayrıca hükümet gözetimi altında çıkan ilk gazete türkçe basılmıştır. Ayrıca erbilde ki beş muhtarın aslının türk olduğu belirlenmiştir. “el- tecdid el- hazari likalet erbil” (erbil kalesinin çağdaş yenilenmesi) adlı kitabın yazarı haydari da şöyle demiştir. “erbil kalesi osmanlıların son döneminde görgülü şahsiyetlerin konut yeri idi”. Öte yandan bir türk erbil şehri hakkında şöyle demiştir: erbil şehrinin merkezinde olan kale, üç mahalleden oluşmaktadır. Doğuda saray, güney batıda tophane ve kuzeyde tekke mahallesi. Bazı tarihçiler bu türkmenlerin abbasi halifeler döneminde ırak’a giren selçuk türkmenlerinden olduğunu iddia ediyor ki bir zamanlar devlet gücünü ellerine alıp bağdat, musul gibi vilayetlerde hüküm sürerek halkı ile karışmışlardır. Bir kısım tarihçilerde bu türklerin bağdat’ı kurtarmak için farslar aleyhinde dördüncü murat tarafından hazırlanan ordu erlerinden olduğunu öne sürmektedir. Çünkü ordunun işi tamamlandıktan sonra bir bölümü dönerek diğerleri bağdat’ta kalıp güney ve kuzey eyaletlerinde bulunan www.alasayvan.net türkler’in yaşadıkları çizgi üzerinde yaşamışlardır. Zamanla bu türkler yaşadıkları çizgi üzerinde bir garnizon oluşturarak bölgede bulunan devşirme topluluklarına mensup olmuşlardır. Ayrıca anadolu ile ırak’ı birbirine bağlayan bu çizgi üzerindeki köy ve şehirlerde yaşayan türkler, değişik sultan ve hakimlerin yardımı ile toprak sahibi olup tarım, sanayi (endüstri) ve memurluk gibi mesleklerle uğraşmışlardır. Tarihçilerin bazıları ise türkmenler neslini ikiye ayırmıştır:birincisi, dokuzuncu çağda abbasi halifelerini savunmak için ırak’a giren ücretli askerler nesli. İkincisi, orta çağlarda ırak’a saldıran türk ve moğollar nesli. Bu türklerin konut yeri güneydeki kürt bölgeleri ile mendeli arasına düşen köy ve şehirlerdir. Yani kuzeyde kerkük ve musul şehrinin kuzey ve batısındaki bölgelerdir. Özellikle telafer’lilerin kullandıkları dil ise çoğunlukla türkçe’dir. Ama büyük bir kısmı arap ve kürt bölgelerine yakın olduğu için türkçe yada arapça konuşmaktadır. Bölgede türkmenler, ırak batısındaki sıncar’dan başlayıp telafer merkezi neyneve ve erbil kuzeyinde olan bölgelerde yayılmışlardır. Bu da türkmenlerin sadece bu yerde yaşadıkları anlamına gelemez. Çünkü değişik nedenlerden dolayı ayrı ayrı yerleri konut bilmişlerdir. Örneğin güneydeki mendeli ve kuzeydeki kerkük arasındaki bölgeler yani kürt bölgesinin batısındaki köy ve şehirler. Ayrıca kullandıkları dil özel bir türk şivesidir. Üstelik çoğu da arapça’yı iyice bilmektedirler.

  3.Nüfusları:

  ırak hükümeti açıktan devamlı türkmen nüfusunu azaltmaya çalışmıştır. Dolaysıyla şimdiye kadar türkmen nüfusunu belirten tarafsız bir sayım yapılmamıştır. 1957 yılında yapılıp sonuçları 1959’da açıklanan sayım da ıraktaki türkmenlerin sayısını yaklaşık 567.000 kişiydi. Yani ırak’ın toplam sayısında yaklaşık %10 du. Ama ırak hükümeti her türlü yolu deneyerek bu gerçeği saklamaya çalışmıştır. Fakat 1957 sayımına göre kuzey ırak’ta sayıları %73 oranında bulunan türkmenler şu anda ırak halkların genelinde üçüncü sırada gelmektedir. Irak’ın toplam sayısında ise yaklaşık %29,6 oranını oluşturmaktadır. 1957-1977 yılları arasında nüfus artısı %1 oranından daha az olduğu görülmektedir. Genellikle ırak’ta türkmen oranın 1957-1977 yılları arasında %2,1 oranından %1,2 oranına düştüğü anlaşılmaktadır. Yukarıdaki bilgilere göre türkmen oranı devamlı azalmaktadır. Nedeni ise:

  a.türkmenler kuzey ırak’ta özellikle telafer’den musul’daki sıncar, erbil, kerkük, hanekin ve diyale’den mendeli’ye kadar uzanan bölgelerde zorunlu göçe maruz kalmışlardır.

  B.ırak hükümeti kürt halkına kullandığı asimilasyon politikasını türkmenlere de kullanmıştır.

  Irak’ta nüfus artış oranı %3,2 olduğu halde türkmenlerin toplam sayısı 1994 yılında kerkük, erbil, musul, salahattin ile diyala’ya bağlı köy, kasaba ve bağdat’ta yaşayanlar dahil en kötü tahmine göre yaklaşık 3,000,000 kişidir.

  Sonuç

  ırak’taki türkmenler eski zamandan beri vatanlarından şimdiki yurtlarına ya akarak, ya sığınarak, yada saldırarak gelmişlerdir. Ayrıca belirttiğimiz gibi türkmenler değişik zamanlarda ırak’a yerleşip halkla kaynaşmışlardır. Ama çoğu zaman onlar osmanlı devletin kalıntısı olarak nitelendirilip kendi kültür ve medeniyetlerinden uzak tutulmuşlardır. Türkmen halkı kendi tarih ve kültürünü her zaman muhafaza etmeye çalışmıştır. Türkmen tarihi bir çok insanlar tarafından bilinmeyen ve gereken önemi görmeyen bir görünüm sergilemektedir. Ama hakikat böyle değildir. Tarih çağlarını birbirine bağlayan dönemlerden türkmenlerin www.alasayvan.net tarih ve kültürünü anlatan bir çok kitap ve kaynaklar bulunmaktadır. Her ne kadar bu kaynaklar baskı gücüne maruz kalsa da yine de türkmen varlığının uzak ve yakın gerçeğini kimse örtbas edemez. Bunun için günümüzde tarihi, sosyal, siyasi ve her yönüyle incelememiz gereklidir. Ayrıca tüm çabaları birleştirip türkmen varlığını. Canlandırmalıyız. Amacımız zaten gerçek tarihi anlatmaktır. Her ne zaman insan gerçeği bulursa saadeti de bulur. Son olarak bu inceleme, türkmenlerin tarihi dönemlerini açıklayan mütevazi bir teşebbüstür. Umarım okuyanlara yararı olur.
 2. Acil

  Irak tarihi yerleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


ırak tarihi yerleri,  ırak tarihi ve turistik yerleri,  ırak tarihi yerler,  ırak ünlü yerleri,  ırak tarihi,  ırakın tarihi yerleri