+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Şeyzer Suriye Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Şeyzer Suriye
  Şeyzer Suriye

  Şeyzer Suriye Hakkında Bilgi

  Şeyzer Suriye.jpg

  Belek'in ölümünden sonra elindeki topraklar Artuklu ailesi mensuplarınca paylaşıldı. Halep, İlgazi'nin oğlu Timurtaş'ın hissesine düşmüştü. Timurtaş, Şeyzer Munkizilerinin aracılığı ile Halep'te esir tutulan Haçlı kralını ve diğer esirleri fidye karşılığında serbest bıraktı ise de Kral serbest kaldıktan sonra istenilen fidyeyi ödemediği gibi Arap emiri Dübeys b. Sadaka ve Rıdvan'ın oğlu Sultanşah ile birlikte Halep'i kuşattı. Çok zor durumda kalan ve Timurtaş'ın yardım etmediği şehir, Musul Emiri Aksungur el-Porsukî tarafından kurtarıldı.
  Ancak, Aksungur da 1126 yılında bir Haşişi tarafından şehit edildi. Onun ölümü üzerine Musul ve Halep Irak Selçuklu hükümdarı Mahmud tarafından Melikşah'ın eski Halep valisi Kasımüddevle Aksungur'un oğlu İmadeddin Zengi'ye verildi.

  Zengi, Musul'da ve Halep'de gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra öncelikli olarak bölgede dağınık bir halde hüküm sürmekte olan Müslüman emirleri kendi hakimiyeti altında birleştirmek için gayret gösterdi.Zira, doğru bir şekilde bölgede Haçlılara karşı mücadele eden Müslümanların başarılı olmalarının tek bir elin idaresinde olmalarından geçtiğini düşünüyordu. İmadeddin Zengi, öncelikle Artukluların üzerine yürüdü. Zengi ile yaptıkları bir dizi savaşları kaybeden Artuklulardan Timurtaş ona tabi oldu. Hısn-ı Keyfa Artuklu emiri Davud, ona karşı mücadeleyi sürdürdü ise de başarılı olamadı. Bu arada Zengi, Halep'den sonra bölgenin bir diğer önemli merkezi olan Dımaşk'ı da kuşattı ise de alamadı.

  Aynı dönem içinde Bizans İmparatoru İoannes, Antakya Haçlılarının daha önce ettikleri vassallik yeminini tutmalarını sağlamak üzere Antakya üzerine yürümüş ve Haçlıları yeniden kendisine itaate zorlamıştı. Daha sonra anlaştığı Haçlıların isteği doğrultusunda ordusuyla birlikte Suriye'ye girdi(1138). Halep'e bağlı Esarib, Buza ve daha birkaç kaleyi aldı. Ancak, başarısız olan Şeyzer kuşatmasından sonra fazla bir şey yapamayacağını anlayarak geri döndü. Zengi, onun dönüşünden sonra Haçlıların eline geçmiş olan yerleri tekrar geri aldı. Dımaşk'ı kuşatarak buranın emiri Üner'i kendine tabi olmaya zorladı.

  1144 yılında Hısn-ı Keyfa Artuklu emiri Kara Arslan üzerine sefere çıktı. Ancak asıl maksadı Urfa idi. Zira, Urfa Kontu Joscelin ve Kara Arslan yapılacak herhangi bir saldırı karşısında birbirlerine yardıma gelecekleri hususunda aralarında bir anlaşma yapmışlardı. Bundan haberdar olan Zengi, kuvvetlerini göstermelik olarak Kara Arslan'ın üzerine sürmüştü. Durumu haber alan Joscelin'in kuvvetleriyle birlikte Urfa'dan ayrıldığını casusları vasıtasıyla haber alan Zengi, kuvvetlerini bir gece yürüyüşüyle şehir önlerine getirdi. Urfa Piskoposu tarafından savunulan şehir 24 Aralık 1144 tarihinde teslim alındı. Bunu Urfa Kontluğuna bağlı diğer kalelerin fethi izledi. Urfa'nın alınması o zamana değin Müslümanların Haçlılara karşı kazandığı en büyük başarıydı. Bu fethin Avrupa'daki yansımaları da çok büyük olmuş ve neticesinde II. Haçlı Seferi tertip edilmiştir.

  Fethin sonrasında Musul'da kendisine karşı çıkan bir isyanı bastıran Zengi, Caber Kalesini kuşattığı sırada geceleyin emrindeki memlukleri tarafından öldürüldü (1146). Ölümünden sonra sahip olduğu topraklar oğulları tarafından paylaşıldı. Bunlardan büyük oğlu Seyfeddin Gazi Musul ve çevresini alırken, Nureddin ise Halep'i almıştı. Zengi'nin ölümü üzerine hareketlenen Haçlı kuvvetleri, Müslüman topraklarına çeşitli saldırılarda bulundular. Joscelin'in şehirdeki yerli hıristiyanlarında Urfa'yı yeniden ele geçirme teşebbüsü, Nureddin'in kuşatılan garnizona yardıma gelmesi üzerine bertaraf edildi. Hama'ya saldıran Antakya kuvvetleri de Nureddin'in komutanı Şirkuh tarafından mağlup edildi
 2. Acil

  Şeyzer Suriye isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


şeyzer