+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Medler medeniyeti kuruluşu ve yıkılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Medler medeniyeti kuruluşu ve yıkılışı
  Medler medeniyeti kuruluşu ve yıkılışı

  Medler medeniyeti kuruluşu ve yıkılışı hakkında bilgi

  M.Ö. 728 – M.Ö. 550 li yıllarda, büyük göçlerde Arya'dan gelerek önce Hazar Denizi ile Urumiye Gölü arasındaki bölgeye yerleşen, sonra Kuzey Batı İran'ın bugünkü Azerbaycan bölgesine ve buradan da Doğu ve Orta Anadolu'da yaşamış kavim. Bu bölge Yunancada Medya diye adlandırılmıştır. M.Ö. 6. yüzyılda Aran eyaletinden (Azerbaycan) Orta Asya ve Afganistan'a kadar hüküm süren imparatorluk kurmuşlardır.

  medler2.jpg
  Bununla beraber Kürtler, Lurlar ve İsfehaniler de Medlerden geldiklerini iddia etmektedirler.
  Medler ya da kimi araştırmacılara göre Meotlar birkaç bilinen özel isim dışında Med dili hakkında pek bilgi yoktur, ama şüphesiz Avestan ve İskit diline yakındır. O günlerde Perslerle Medlerin birbiriyle anlaşabildikleri dillerinin hemen hemen aynı olduğu sonucuna varabiliriz.
  Urartulardan sonra, bu sefer daha doğuda bulunan ve Mezopotamya Medeniyetinin önemli kabilelerinden olan Gutilerin bir devamı gibi Babillerle ittifak halinde hareket eden Aryen kökenli MED aşiretler federasyonu, M.Ö. 625'lerde Asur İmparatorluğu'nu yıkar. Babil bir kez daha ve son olarak üstünlük kazanır. Medlerin gevşek federasyonu, yükselen Aryen-Pers kökenli Akhamenit hanedanlığıiçin bir geçiş rolünü oynar.
  Med kralı Astiyag"ın yeğeni Kiros"un saray darbesiyle, siyasal otorite ilk defa Güneybatı İran'da yoğunlaşan Pers aristokrasisinin eline geçer ve kısa bir süre sonra M.Ö. 550'li yıllarda güçlü ve merkezi bir Pers imparatorluğunun kuruluşuyla Medler yıkılır.
 2. Acil

  Medler medeniyeti kuruluşu ve yıkılışı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


medler,  med imparatorluğu,  med imparatorlugu,  medlerin yıkılışı,  babillerin kuruluş ve yıkılış tarihi,  med imparatorluğunun kuruluş yikiliş tarihi