+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Harzemşahlar İle İlgili Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Harzemşahlar İle İlgili Bilgiler








  Harzemşahlar İle İlgili Genel Bilgiler

  harzemşahlar5.jpg


  Türkistan´da Ortaçağ´da kurulan Türk devletidir. Türkistan´da Amuderya dolaylarına Ortaçağ´da Harizm veya Harezm denirdi. XI. yüzyılın sonlarına doğru bu bölgede kurulan Türk devletine Harizmşahlar ya da Türkçe kolay söylenişiyle Harzemşahlar adı verilir.

  Selçuklular Zayıf Durumdaysa

  Harzemşahlar soyu Harizm´i yöneten Selçuklu valisi Anuş Tigin ve onun oğlu Kutbeddin Muhammet ile başlar. Otuz yıl Selçuklular adına Harizm´i yöneten Kutbeddin iyi bir yönetici, anlayışlı bir siyaset adamı idi. Onun zamanında Harizm büyük bir gelişme gösterdi.

  Kutbeddin´den sonra oğlu Kızılarslan Atsız, Harzemşah olarak görevlendirildi. Atsız ilk zamanlarda Selçuklulara bağlı kaldı. Ama bir süre sonra Sencer ile arası açıldığında bunu fırsat bilerek bağımsızlığını ilân etti (1142). Fakat bu çok sürmedi. Bir ara gene Sencer´e yenilip ona bağlandı. Atsız böylece, Selçuklular zayıf olduğu zaman bağımsızlık ilân edip Selçuklu güçlenince ona bağlılık gösterme siyasetini birkaç kez tekrarladı.

  Atsız´ın ve Sencer´in art arda ölümünden (1156 ve 1157) sonra Harzemşahlar soyunu sürdüren Atsız´ın oğlu İlarslan ve özellikle onun oğlu Tökiş, ailenin büyük hükümdarı olarak ün kazandılar.

  Cengiz´in Karşısında

  Onun oğlu Alâeddin Muhammet, Karahıtayları yenerek egemenlik altına aldı (1207). Fakat kurduğu büyük imparatorluğu devam ettiremedi. Bir Moğol www.alasayvan.net kervanını vurması üzerine Cengiz ile arası açıldı. Cengiz büyük bir ordu ile Türkistan´a yürüdü (1219). Harizm ordusunu perişan etti.

  Alâeddin Muhammet güçlükle kaçıp kurtuldu ve Hazar kıyısında yokluk içinde öldü. Yerine geçen oğlu Celâleddin Harzemşah da Cengiz ile savaştı, ancak, yenilerek batıya çekilmek zorunda kaldı. Doğu Anadolu´da bir kurt tarafından öldürüldü ve Harzemşahlar Devleti de böylece sona erdi (1230).








 2. Ömer
  Devamlı Üye





  HARZEMŞAHLAR (1157 -1231)

  Ceyhun Nehri'nin Aral Gölü'ne döküldüğü yerin iki yanına coğrafyada verilen isim Harzem'dir. Burada yaşayan Afrigoğulları bir dönem Harzem'i fetheden Arapların kontrolünde yaşadıktan sonra Samanoğulları'nın itaatine girmişlerdir. Ardından bölge Gaznelilerin hâkimiyetine girmiş ve Türkleşme başlamıştır. 1040'da Dandanakan Savaşı'yla devlet hâline Selçukluların Harzem'i ele geçirmesiyle bölge tamamen Türk kimliği kazanmıştır.

  Harzem, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında saray görevlilerinden biri olan, sultanın ibrik ve leğenlerini korumakla görevlendiren Taş-darların idaresine bırakılmıştır. Bu şekilde Harzem valisi olan Anuş Tekin, Türk Harzemşahlar sülalesinin atasıdır.
  Harzem bölgesi, Anuş Tekin'in oğlu Kutbed-din Muhammed ve ardından da Atsız tarafından Büyük Selçuklulara bağlı olarak yönetilmiş, ancak 1157'de Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması ile birlikte İl-Arslan, başkent Gürgenç olmak üzere bağımsızlığını ilan etmiştir.

  Harzemşahlar, Alaattin Tekiş zamanında Ka-rahitaylılarla mücadele etmişler ve Maveraün-nehir'den Kuzey Afganistan'a kadar hâkimiyet kurmuşlardır. Ancak Muhammed Harzemşah zamanında Cengiz Han'ın ticari elçilerinin öldürülmesi, Moğollarla Harzemşahları karşı karşıya getirmiştir. Yapılan savaşı kaybedince 1220'de yıkılmışlardır. Moğollar Gürgenç'i istila ve tahrip etmişlerdir.

  Celalettin Harzemşah, devleti başkent Tebriz olmak üzere Azerbaycan'da tekrar canlandırmıştır. Artan Moğol baskısı yüzünden Anadolu Selçukluları ve Eyyubilerle üçlü ittifak kurmuşlardır. Ancak Anadoluya giren ve Selçuklu topraklarına saldıran Harzemşahlar'la Selçuklular arasında Yassıçemen Savaşı (1230) yapılmıştır. Savaşı kaybeden Harzemşahlar yıkılma sürecine girmişler ve 1231'de Moğol İlhanlılar tarafından yıkılmışlardır. Moğol istilasından kaçan Türkmenler Anadolu'nun Türkleşmesi sürecini hızlandırmışlardır.

  UYARI
  Moğol istilasından kaçan Türkmenler Anadolu'nun Türkleşmesi sürecini hızlandırmışlardır.





+ Yorum Gönder


harzemşahlar,  harzemşahlar devleti