+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Büyük bulgarya hanlığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Büyük bulgarya hanlığı
  Büyük bulgarya hanlığı

  Büyük bulgarya hanlığı hakkında bilgi

  Onogurlar/Ön Bulgarlar, Türk dilleri'nin Ogur grubu'na mensup bir dil konuşan tarihi Türk halkı Büyük Hunları oluşturan İtil nehri çevresinde yaşayan Türk kavimlerinden biriydi.[kaynak belirtilmeli] Hiung-nuların yıkılmasından sonra, batıya göç eden Hun boyları sebebiyle Bulgarlar daha kuzeye çekildiler ve bu Hunlarla kültür alışverişinde www.alasayvan.net bulundular. 5. yüzyılda doğudan gelen Sabir Türkleri ile karşılaştılar ve biraz daha kuzeye ve batıya çekildiler. [kaynak belirtilmeli] Avrupa Hunlarının bir parçası oldular.[kaynak belirtilmeli][kaynak belirtilmeli] Avrupa Hunları ile Ogur Türklerinin karışmasıyla “Bulgar” adıyla anılan Türk topluluğunu meydana www.alasayvan.net geldi. Bulgar (Bulganmak/Bulanmak) “karışmak” anlamına gelmektedir. Hunlardan sonra Sabirlerin ve Göktürklerin hakimiyetine girdiler. [kaynak belirtilmeli] Ogur kabileleri Avarların İstanbulu kuşatmaları sırasında Avarlara yardım etmişlerdir.[kaynak belirtilmeli] Bizans-Avar rekabetinde Balkan Ogurları tampon vazifesiyle bazen Bizanslıları bazen de Avarları tutmuşlardır.[kaynak belirtilmeli]

  Büyük bulgarya.jpg
  7'nci yüzyılın ilk yarısında Kubrat Han, Karadenizin kuzeyinde dağınık yaşayan Türki Kutrigur (dokuz ogurlar), Utrigur (otuz ogurlar), Sabirler ve Onogurlar gibi Ogur kavimlerini ve bundan başka 7 (yedi) slav kavimini, Bizansın rızası ile kurduğu ilk büyük bulgar devletinin sınırları içinde birleştirmiştir.[kaynak belirtilmeli] Ve Bulgar adında yeni bir boy doğmuştur. [kaynak belirtilmeli]7'nci yüzyılın ikinci yarısında diğer bir Türk halkı olan Hazarlar bu devleti mağlub etmeyi başarmışlardır.[kaynak belirtilmeli]

  Büyük Bulgarya Hanlığı pek çok alt-dala ayrılmıştır.

  a. Kubrat'ın büyük oğlu Batbayan (Bayan) Hazarların hükümdarlığı altında yaşamaya razı olmuş ve Hazarlara katılmışlardır. Hazarların egemenliği altında yaşamaya razı kalan bulgarlara Kara Bulgarlar denir.[kaynak belirtilmeli]

  b. Halkın en önemli bölümlerinden bir kısmı kuzeye göç edip İdil Bulgarları devletini kurdular ve ve kuzeye göç eden İdilbulgarlarına www.alasayvan.net Ak Bulgarlar'da denilir. Ak bulgarlar da bugünkü Çuvaş ulusunu meydana getirmiştir. Zira Çuvaşlar kendilerine Bolgar der.

  c. Asparuh'un emiri altında güneybatıya göç eden bölüm ise 678 yılında Tuna Bulgarları devletini kurmuşlardır ve Bugünkü Bulgaristan'ın temelini atmışlardır.

  d. Diğer bir grup Avarlara katılarak dahada batıya orta Avrupa'ya doğru göç ettiği bilinmektedir
 2. Acil

  Büyük bulgarya hanlığı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder