+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Hsia Hun Devleti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hsia Hun Devleti
  Hsia Hun Devleti

  Hsia Hun Devleti Hakkında Bilgi

  Göktürkler veya Kök-Türkler Orta Asya ve Çin'de yaşamış eski bir Türk toplumuydu. Göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre Göktanrı (Tanrı veya Tengri) tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inanmakta ve bu doğrultuda hareket etmektedirler. Bu yüzden kendilerini Göktürk olarak tanımlamışlardırlar. Türk adı ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir.

  Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra Orta Asya'da kurulan 2. büyük Türk devletidir. Ayrıca "Türk" adını siyasi olarak kullanılan ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu Bumin Kağan'dır. Bumin Kağanın kardeşi İstemi Yabgu ile ülkeyi yönetirler.
  Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran)ve Bizans ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular. Doğu Göktürk Devleti 630 yılında Batı Göktürk Devleti ise 659 yılında Çin yönetimi altına girdiler
  Tarih [değiştir]
  Türk tarihi
  Tarihî ve Çağdaş Türk devletleri
  İmparatorluklar
  16 Büyük Türk Devleti [ Göster ]
  Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 - M.S. 216
  Batı Hun İmparatorluğu M.Ö. 40 - 216
  Avrupa Hun İmparatorluğu 375 - 454
  Ak Hun İmparatorluğu 420 - 562
  Göktürk İmparatorluğu 552 - 743
  Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803
  Hazar İmparatorluğu 651 – 983
  Uygur Devleti 744 – 1335
  Karahanlı Devleti 840 – 1212
  Gazneliler Devleti 963 – 1183
  Büyük Selçuklu Devleti 1040 – 1157
  Harzemşahlar Devleti 1157 – 1231
  Altınordu Devleti 1227 – 1502
  Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922
  Timur İmparatorluğu 1370 – 1507
  Babür İmparatorluğu 1526 – 1858
  Hsia Hun Devleti.jpg


  Diğer İmparatorluklar [ Göster ]
  Saka İskit Devleti M.Ö. 7 – M.Ö. 2
  Doğu Göktürk İmparatorluğu 582 - 630
  Batı Göktürk İmparatorluğu 582 - 630
  İkinci Göktürk İmparatorluğu 681 - 744
  Eyyubiler Devleti 1171 - 1348
  Delhi Türk Sultanlığı 1206 - 1413
  Çağatay Devleti 1227 - 1370
  Mısır Memlük Devleti 1250 - 1517
  İlhanlılar 1256 – 1336
  Safeviler 1501 - 1722

  Devletler
  Devletler [ Göster ]
  Çu Devleti M.Ö. 1050 - 249
  Kuzey Hun Devleti 48 - 156
  Güney Hun Devleti 48 - 216
  Asya Avar Devleti 216 - 552
  Birinci Chao Hun Devleti 304 - 329
  İkinci Chao Hun Devleti 328 - 352
  Tabgaç Devleti 386 - 557
  Kuzey Liang Hun Devleti 401 - 439
  Hsia Hun Devleti 407 - 431
  Lov-lan Hun Devleti 442 - 460
  Doğu Tabgaç Devleti 534 - 557
  Batı Tabgaç Devleti 534 - 557
  Dokuz Oğuz Devleti ? - ?
  Otuz Oğuz Devleti ? - ?
  Onogur Devleti ? - ?
  Türgiş Devleti 717 - 766
  Karluk Devleti 766 - 1215
  Kırgız Devleti 840 - 1207
  Tolunğulları 868 - 905
  Macarlar Devleti 896 - 955
  Kansu Uygur Devleti 905 - 1226
  Liang Şa-t'o Türk Devleti 907 - 923
  Doğu Türkistan Turfan- Uygur Devleti 911 - 1368
  Tana Şa-t'o Türk Devleti 923 - 936
  Akşitler 935 - 969
  Tsin Şa-t'o Türk Devleti 937 - 946
  Oğuz Yabgu Devleti ? - 1000
  Doğu Karahanlı Devleti 1042 - 1211
  Batı Karahanlı Devleti 1042 - 1212
  Fergana Karahanlı Devleti 1042 - 1212
  Suriye Selçuklu Devleti 1092 - 1117
  Kirman Selçuklu Devleti 1092 - 1187
  Türkiye Selçuklu Devleti 1092 - 1307
  Irak Selçuklu Devleti 1157 - 1194
  Basaraba Türk Devleti 1330 - 1360
  Akkoyunlu Devleti 1350 - 1507
  Karakoyunlu Devleti 1380 - 1469

  Anadolu Beylikleri [ Göster ]
  Mengüçlü Beyliği 1072 - 1277
  Çaka Beyliği 1081 - 1098
  Dilmaçoğulları Beyliği 1085 - 1192
  Çubukoğulları Beyliği 1085 - 1092
  Danişmendli Beyliği 1092 - 1178
  Saltuklu Beyliği 1092 - 1202
  İnaloğulları Beyliği 1098 - 1183
  Ahlatşahlar Beyliği 1100 - 1207
  Artuklu Beyliği 1102 - 1408
  Erbil Beyliği 1146 - 1232
  Çobanoğulları Beyliği 1227 - 1309
  Karamanoğulları Beyliği 1256 - 1483
  İnançoğulları Beyliği 1261 - 1368
  Sâhipataoğulları Beyliği 1275 - 1342
  Pervaneoğulları Beyliği 1277 - 1322
  Tacettinoğulları ? - ?
  Canikoğulları ? - ?
  Menteşeoğulları Beyliği 1280 - 1424
  Candaroğulları Beyliği 1299 - 1462
  Karesioğulları Beyliği 1297 - 1360
  Germiyanoğulları Beyliği 1300 - 1423
  Hamitoğulları Beyliği 1301 - 1423
  Saruhanoğulları Beyliği 1302 - 1410
  Aydınoğulları Beyliği 1308 - 1426
  Tekeoğulları Beyliği 1321 - 1390
  Ramazanoğulları Beyliği 1325 - 1608
  Eretna Beyliği 1335 - 1381
  Dulkadıroğulları Beyliği 1339 - 1521
  Dobruca Türk Beyliği 1354 - 1417
  Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398
  Eşrefoğulları Beyliği ? – 1326
  Berçemeoğulları Beyliği ? - ?
  Yarluklular Beyliği ? - ?

  Atabeylikler [ Göster ]
  Böriler 1117 - 1154
  Zengiler 1127 - 1259
  İl-Denizliler 1146 - 1225
  Salgurlular 1147 - 1284

  Hanlıklar [ Göster ]
  Sibir Hanlığı 515 - 576
  Büyük Bulgarya Hanlığı 630 - 665
  İtil Bulgar Hanlığı 665 - 1391
  Peçenek Hanlığı 860 - 1091
  Tuna Bulgar Hanlığı 981 - 864
  Uz Hanlığı 1000 - 1068
  Kuman-Kıpçak Hanlığı 1098 - 1239
  Şeybani Hanlığı 1506 - 1599
  Özbek Hanlığı 1428 - 1599
  Kazak Hanlığı ? - ?
  Kazan Hanlığı 1437 - 1552
  Kırım Hanlığı 1440 - 1475
  Kasım Hanlığı 1445 - 1681
  Astrahan Hanlığı 1466 - 1554
  Nogay Hanlığı ? - ?
  Hive Hanlığı 1512 - 1920
  Küçüm Sibir Hanlığı 1556 - 1600
  Buhara Hanlığı 1599 - 1785
  Kaşgar-Turfan Hanlığı 1800 - 1877
  Hokand Hanlığı 1710 - 1876
  Kırgız Hanlığı 1800 - 1876
  Kazak Kırgızları Hanlığı 1800 - 1876
  Türkmenistan Hanlığı 1860 - 1885

  Cumhuriyetler [ Göster ]
  Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 1913 - 1913
  Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 - 1920
  İdil Ural Devleti 1918 - 1919
  Doğu Türkistan Cumhuriyeti 1920 - 1925, 1932 - 1934, 1944 - 1949
  Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921 - 1944
  Hatay Cumhuriyeti 1938 - 1939
  Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti 1945 - 1946

  Günümüz
  Cumhuriyetler [ Göster ]
  Türkiye Cumhuriyeti 1923 -
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 -
  Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 -
  Kazakistan Cumhuriyeti 1991 -
  Kırgızistan Cumhuriyeti 1991 -
  Özbekistan Cumhuriyeti 1991 -
  Türkmenistan Cumhuriyeti 1991 -

  Özerk Cumhuriyetler [ Göster ]
  Doğu Türkistan 1928 -
  Dağıstan 1991 -
  Karaçay 1991 -
  Balkar 1991 -
  Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991 -
  Tataristan 1991 -
  Çuvaşistan 1991 -
  Başkortostan 1991 -
  Yakutistan 1991 -
  Altay 1991 -..
  Hakas 1991 -
  Tuva 1991 -
  Karakalpakistan 1991 -
  Gagavuzya 1991 -
  Taymir 1991 -

  Bu kutu: gör • • değiştir
  Göktürk İmparatorluğu, Türk toplumu tarafından kurulan dördüncü devlettir. Köktürk İmparatorluğu 552 - 745 yılına kadar varlığını sürdürdü. Çin İmparatorluğu ile uzun süre rekabet ve savaş içinde bulundu. Kardeş kavgaları, iç savaşlar ve Çinliler ile olan uzun savaşlar yıkılmalarına neden oldu. Yine de Türk toplumu tarafından kurulmuş olan bu İmparatorluk Asya tarihinde kalıcı izler bıraktı.
 2. Acil

  Hsia Hun Devleti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hsia hun devleti,  göktürk devleti,  büyük türk devletleri,  uygur devleti