+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Cezayir Tarihi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Cezayir Tarihi Hakkında Bilgi
  Cezayir Tarihi Hakkında Bilgi

  Cezayir Tarihi Hakkında Genel Bilgi

  Cezayir.jpg

  Cezayir çok eski tarihlerde bir yerleşim merkeziydi. Bilinen en eski halk Berberilerdir. Cezayir kıyılarına önce Fenikeliler gelmiştir. M.Ö. 814-813 yıllarında Kartacalıların eline geçen ülke, gelişerek bilhassa kıyı ticaretinin önemli bir merkezi olmuştur. Daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından işgal edilmiş olan Cezayir de halk, bu zamanlarda Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir.

  İslamiyeti yaymak için dünyanın her tarafına dağılan Müslümanlar 7. asırda buralara gelmişlerdir. Abdullah bin Ebu Serh tarafından burası fethedilmiştir. Cezayir halkı İslamiyeti kabul etmiş, İslam devletinin hakim olduğu zamanlarda İslamiyet´in sayesinde ilerlemiş, benimsedikleri İslam kültür, medeniyet ve adetlerini ve Arapça lisanını günümüze kadar muhafaza etmişlerdir.

  On altıncı asırda Oruç ve Hızır (Barbaros Hayreddin Paşa) reisler tarafından fethedilen Cezayir, Akdeniz i yağma, talan ve barbarlıklarıyla kan gölü haline getiren Avrupalı korsanlara karşı mücadele eden Müslüman leventlerin üssü haline gelmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa daha sonra burayı Osmanlı Devletinin bir beylerbeyliği haline getirmiştir. Üç asır Osmanlı idaresinde kalan Cezayir de o devre ait eserler ve gelenekler canlılığını hala korumaktadır.

  1830 senesinde Fransızlar, çok büyük deniz ve kara kuvvetleri ile uzun savaşlardan sonra ülkeyi ele geçirdiler. Bir sömürge idaresi kuran Fransızları halk hiçbir zaman kabul etmedi, devamlı ayaklanma teşebbüsleri içerisinde bulundu. Fransa İkinci Dünya Savaşında (1942) Cezayir i mukavemet merkezi olarak kullandı. Savaş bittikten sonra Cezayirliler gösterdikleri fedakarlığa karşılık bağımsızlık veya Fransızlarla aynı haklara sahib olmak istediler. Bu istek Fransızlar tarafından büyük bir tepki ile karşılandı ve halk katledilmeye başlandı.

  1789 Fransız İhtilali ile her türlü hürriyetlerin yayıldığı ülke olduğu yıllarca söylenen Fransa, Cezayir deki insanlara bu hürriyeti tanımıyordu. İçindeki Haçlı ruhunu Cezayirde de göstermiş, kitle katliamı yapmıştır. Günümüzde, o zamandan kalma toplu mezarlar çıkmaktadır. 1948 de Fransa buranın sömürge değil, Fransa toprakları olduğunu ilan etti. Dış dünyaya karşı yapılan bu ilana rağmen burayı bir sömürge olarak idare etmeye çalışmışlar ve asla Cezayir halkına Fransızlarla eşit haklar tanımamışlardır.

  1950 senesinden sonra Fransa ya karşı mücadelede teşkilatlanmaya başlayan halk, muntazam bir ordu kurmayı başardı. 1954 senesinde bilfiil başlayan silahlı mücadele, 1956 senesinde bağımsızlığa kavuşan Fas ve Tunus un da desteğini sağladı. Mücadele 1962 de Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti adıyla bağımsızlığını ilan etmesiyle neticelendi.

  Fransa nın itirazlarına ramen 10 devlet tarafından bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından tanınan Cezayir, 1963 senesinde ilk anayasasını halk oyu ile kabul etmiştir. Bu anayasaya göre beş yıl için halk tarafından seçilen meclis yine beş yıl için Cumhurbaşkanını seçiyordu. Yürütme organı, Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından meydana gelmektedir. Bu ilk anayasa mucibince seçilen ilk Cumhurbaşkanı Ahmed bin Bella 16 Haziran 1965 te Albay Huari Bumedyen tarafından bir darbe ile devrildi.

  Kurulan ihtilal konseyi tarafından 1978 e kadar idare edilen ülke aynı sene kabul edilen yeni bir anayasa ile idare edilmeye başlamıştır. 7 Şubat 1979 da Şadli bin Cedid devlet başkanı oldu. 1989 da Sosyalizme ilişkin bütün ifadelerden temizlenen, siyasal çoğunluk ilkesini kabul eden ve grev hakkı tanıyan yeni anayasa halk oylamasıyla kabul edildi. 26 Aralık 1991 de yapılan seçimlerin ilk turunda oyların %85 ini alan İslami Selamet Cephesi 288 milletvekili kazandı. Bunun üzerine seçimler iptal edildi.

  16 Ocak 1992 de sürgünden dönen Budiyaf, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanı oldu. 9 Şubat 1992 de 12 ay süreli sıkıyönetim ilan edildi. 4 Mart 1992 de İslami Selamet Cephesi yasa dışı ilan edildi. Siyasi faaliyetleri yasaklayan ve birçok kişiyi idam ettiren Budiyaf 29 Haziran 1992 de bir suikast neticesinde öldürüldü.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Sürekli istilalara hedef olan Cezayir önce Romalılarındı, sonra Arapların, daha sonra da Türklerin eline geçti. Daha sonra Fransızlar tarafından yönetildi. Cezayir’in sömürgelikten kurtarılması acılarla dolu geçmiş ve bağımsızlığına ancak 1962′de, 1 milyon kişinin öldüğü 8 yıl süren bir savaş sonucu kavuşabilmiştir.

  Türkiye’nin üç katı büyüklükte olan Cezayir, komşuları Fas ve Tunus ile birlikte, Magrıp (Arapça batı anlamında) denilen coğrafî bütünü meydana getirir. Kara Afrika’dan Sahra ile ayrılan Magrıp, yükseltileri ve iklimi yönünden, Afrika Kıtası’nm geri kalan yörelerinden çok, Alp ve Akdeniz bölgelerine benzer.

  Sahra

  Cezayir topraklarının hemen hemen tümü çöldür: geniş kumluk düzlükler, kumul alanlar, hiç bir şeyin yetişmediği taşlık platolar. Nüfus buralarda, ancak birkaç vahada toplanmıştır. Göçebeler, koyunlar ve develerle çölde dolaşırlar. Sahra ekonomik alanda ancak şu son yıllarda önem kazanmıştır: bulunan petrol yatakları işletilmeğe başlamıştır.

  Akdeniz kıyısı

  Sahra ile deniz arasında uzanan dağlar ve yüksek yaylalar bölgesinde tahıl ekilir; bunların ötesindeki kıyı düzlüklerinde ise, meyve ağaçları ve bağ yetiştirilir. Elde edilen üzümden yapılan şarap ihraç edilir. Oran, Cezayir, Konstantin gibi büyük şehirler, ayrıca ülke nüfusunun tümünü barındıran birçok küçük kasaba ve köy, bu bölgededir.

  Büyük Bir Zenginlik Petrol

  Sahra’da petrolün ve doğal gazın işletilmesi, devlete geniş ölçüde gelir kaynağı sağlar. Bu kaynaklar, Konstantin hariç, Cezayir, Oran, Annaba (Bone) gibi büyük limanlarda gelişmekte olan sanayi hareketini paraca desteklemeğe yarar. Ama iş alanları hâlâ azdır ve pek çok Cezayir’li iş bulmak için Avrupa’ya göç etmek zorundadır.

+ Yorum Gönder


cezayir,  cezayir resimleri,  cezayır,  cezayır resımlerı