+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Ihtilâl öncesinde Fransa’da fiyat artışları ne gibi bir gelişme göstermiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ihtilâl öncesinde Fransa’da fiyat artışları ne gibi bir gelişme göstermiştir
  Ihtilâl öncesinde Fransa’da fiyat artışları ne gibi bir gelişme göstermiştir

  Ihtilâl öncesinde Fransa’da fiyat artışının gösterdiği gelişmeler

  Fransa’da fiyatlar onsekizinci yüzyıl boyunca süregiden, aĢağı yukarı 1733 yılından 1817 yılına kadar devam eden bir artma göstermiĢtir. 1758 yılına kadar nispeten yavaĢ olan bu artıĢ 1758-1770 arasında ĢiddetlenmiĢ, daha sonra (ihtilâl arifesinde yeniden hızlanmak üzere) nispeten durulmuĢtur.
  1733 fiyatlarını 100 olarak alacak olursak, 1771-1785 yıllarında %45 olan artıĢ, 1785-1789 arasında %65 yükselmiĢtir. Bu fiyat artıĢları çeĢitli ürünlerde eĢit nispette olmamıĢtır. En fazla yükseliĢ yiyecek maddelerinde görülmektedir. Mevsimlik yükseliĢleri de bu fiyat artıĢlarına ekleyecek olursak buğdayın %127, çavdarın %136 pahalandığı görülür.
  Öte yandan 1788 yılında düĢük ürün alınması, Fransız sosyalist liderlerinden J. Jaures’in de belirttiği gibi, 1788-89 yıllarında yoksul halk arasında açlık

  baĢgöstermesine ve halk kütlelerinin burjuva ihtilâlinin hizmetine girmelerine yol açmıĢtır.
 2. Acil

  Ihtilâl öncesinde Fransa’da fiyat artışları ne gibi bir gelişme göstermiştir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder