+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda İbraniler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  İbraniler hakkında bilgi
  İbraniler hakkında bilgi

  İbraniler hakkında genel bilgi

  İbraniler hakkında bilgi1.jpg.

  Sami kavimlerinden olan İbraniler, Aşağı ,
  Mezopotamya’dan gelmiş, bir süre göçebe yan göçebe dolaştıktan sonra Nil deltasının doğusuna ve Lübnan Dağlan’nın güneyinde yüksek bir yayla olan Filistin’e yerleşmişlerdir.

  a) Siyasi Tarih

  Filistin’de yaşayan Kenaniler, yeni gelenlere iyi davranmadılar ve onlara nehri aşan anlamına gelen İbraniler adım verdiler. Mısır üe Mezopotamya arasındaki çöllerde yaşadılar. Başlarına sırasıyla ibrahim, İshakoğlu Yakup peygamberler geçti. Hz. Yusuf, Firavun’un veziri olunca İbraniler, refaha ve rahata kavuşmuşlardır. Hz. Yakub’un rüyasında Yahova ile güreşip galip gelmesi sonucu Yakup’a, galip gelen anlamında İsrail adı verilmiş ve halkı, bu isimle anılmıştır. Hz. Yusuf döneminde rahata kavuşan İsrailliler zamanla Mısırlıların kölesi haline gelmişlerdir.

  Hz. Musa ile Mısır’ı terk eden İsrailliler, adanmış ülke veya vaat edilmiş ülke olan Filistin’ e yeniden geldiler. Daha sonra Davut ve oğlu Süleyman döneminde ibraniler tarihlerinin altın çağını yaşadılar. Onun ölümünden sonra sarsıldılar. Ülkede karışıklıklar çıktı. Bundan faydalanan Asurlular, İsrail Devleti’ne son verdiler (M.Ö. 721). İbranilerin 70 yd süren Babil esaretinden sonra Pers Kralı Keyhüsrev onları esaretten kurtardı ise de bir daha kendilerini to-parlayamadılar (M.Ö. 539). Miladın ilk yıllarında ortaya çıkan Hz. İsa’nın peygamberliğini kabul etmediler. Avrupa’da ve bütün dünyada İbranilerin aleyhinde büyük bir düşmanlık ve kindarlık başladı. Her yerden kovulan İbranileri yalnız atalarımız, Osmanlılar kabul etti.

  b) Devlet İdaresi
  Tevrat’a göre ibraniler ilk defa, Hz. İbrahim ,
  tarafından yönetildiler. Daha sonra başa sırasıyla İshak, Yakup ve Yusuf peygamberler geçti. Hz. Yusuf döneminde ibraniler Mısır’da refaha ulaşıp zenginleştiler. Devlet idaresinde önemli mevkileri ellerine geçirdiler. Bu durum Mısırlıları ürküttü. Firavun onların çoğalmasını önlemek için çocuklarını öldürttü. Katliamdan kurtulan Hz. Musa, halkını kurtarmak ve Firavun’la mücadele etmek için Mısır* dan ayrıldı. Onları Sina ve Paran bölgesine getirdi. Allah’a inancı, onlara aşıladı. Kutsal topraklara ve Lût Gölü çevresine yerleştiler. Hz. Davut ve oğlu Süleyman peygamber döneminde (M.Ö. 974-931) altın çağlarını yaşadılar. Hz.Davut güçlü bir monarşinin temelini attı. Kraliyet meclisini, idareyi, devlet memurlarını ve orduyu düzene koydu. Süleyman’dan sonra ibraniler, kuzeyde, merkezi Samana olan İsrail devleti ve güneyde, merkezi Kudüs olan Yahudi (Yuda) devleti olmak üzere tekrar ikiye aynldı. Peygamberler idaresinin sona ermesi ve Babil esaretinden sonra siyasi bir varlık gösteremediler.

  c) Sosyal Hayat
  Aşağı Mezopotamya’dan gelmiş olan ibraniler göçebe, yan göçebe bir hayat yaşamışlardır. Ancak Nü deltasının doğusuna yerleştikten sonra ziraat ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Hz. Yusuf, Firavun’un veziri olunca ticaret yapmaya başlamış ve devletin önemli görevlerine getirilmişlerdir.

  d) Hukuk
  fbranilerde hukuk ve adelet münasebeüeri önceleri Hz. Musa’ ya Tanrı tarafından gönderilen Tevrat, daha sonra da Hz.Davud’a indirilen Zebur adı verilen kutsal kitapların hükümlerine göre yürütülmekteydi. Tevrat ve Zebur yegane kanun ve din kitaplarıydı.

  e) Yazı, Dil ve Edebiyat
  Yahudi din kitabı, Ahd-i Atik adı verilen Tevrat ,
  İbranice ile yazılmıştır. Talmud adındaki eser İbranilerin sözlü ve yazılı geleneklerini ihtiva eder ve İbrani diliyle yazılmıştır. Yahudiler hangi ülkede yaşarlarsa yaşasın mutlaka Tevrat’ın dili olan İbraniceyi öğrenirler.

  Sanat
  Puta tapmaya karşı duyulan düşmanlık ve canlıları ,
  tasvir etme yasağı, plastik sanatların gelişmesini önlemiş, y mz müzik ve şiir alanında gelişmeye az da olsa zemin hazırlamıştır. 1932′de Dura ropos Sinagogunun (Havra) freskleri ile Hristiyan-lıktan önce Filistin’de çanak, çömlek, madalyalar, değerli taşlar ile oyulmuş fildişleri bulundu. Bu eserlerin karakteristik motifleri, Yehuda aslanı, nar, hurma (palmiye), asma, yedi kollu şamdan ve Ahd-i Atik’ten alınmış sahnelerdir.

  Şüphesiz tbranilerin sanatında Mezopotamya, Mısır, Roma ve islam medeniyetinin izlerine rastlanır. En tipik örnekleri Hz. ibrahim’in Hz. ishak’ı bağlaması, Hz. Süleyman’ın yargılanması, Azron’un (Musa) çiçek açan asası, hayat ağacı, Musa’nın asası gibi.

  g) Din ve İnanış
  Tek tanrıya inanan din anlayışını, tarihte ilk defa dünyanın en,
  eski kavimlerinden biri olan fbraniler gerçekleştirmişlerdir. Din anlayışlarına göre tanrı Yahova’dır. Bu dinin temelinde Yahova’nın (Tanrı) bir olduğu, kendisinden başkaca ilah olmadığı, dünyayı yaratan ve yönetenin o olduğu fikri yatar. Din kitapları ise semavi kitap olarak bilinen ve tanrının emirlerini ihtiva eden Ahd-i Atik olan Tevrat’ ar.
  tbranilerin dini inanışlarına göre Yahova, Hz. Musa’ya şu on emir’i vermiştir
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  İbraniler hakkında kısa bilgi


  Tarihte ilk defa tek tanrılı bir dine inanan İbraniler, Musevilik dininin sadece kendi kavimlerine ait olduğunu kabul ederek diğer toplumlarda yayılmasını engellemişlerdir. Bu durum dünyanın değişik yerlerine dağılan Yahudilerin milli birliklerini korumalarını ve varlıklarını sürdürmelerini sağlamıştır.
+ Yorum Gönder


ibraniler,  ibraniler hakkında uzun bilgi,  ibranilerin tarihi hakkında bilgi ,  ibraniler tarihi hakkında bilgi