+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Fenikeliler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Fenikeliler hakkında bilgi
  Fenikeliler hakkında bilgi

  Fenikeliler kimlerdir

  Fenikeliler hakkında bilgi1.jpg.


  Coğrafi Konum
  Fenikeliler M.Ö.18. yüzyıla doğru Kenan ülkesi olarak bilinen Lübnan Dağları ile Akdeniz arasındaki kıyılara yakın adalara yerleşerek birçok liman şehri kurmuşlardır. (Azvad, Samariye, Trablus, Biblos Dağı, Beritos, Sayda, Sur, Akka).

  a) Siyasi Tarih
  III. bin yılından itibaren Mısırlılarla ilişki kuran ,
  Fenikeliler onların etkisi altında kaldılar, fakat siyasi bakımdan taşkilatlanamadıkları için Sur ve Sayda gibi rakip sitelere ayrıldılar. II. bin yılı başlarında Mısır hakimiyetinin altına girdiler. Deniz kavimlerinin istilasıyla Mısır egemenliğinden kurtulunca refaha ulaştılar, ticaret alanlarını genişlettiler. X. yüzyılda Kıbrıs’a yerleştiler. Asur tehlikesi karşısında direnişleri neticesiz kalınca, önce Mısır’ın daha sonra da Babil’in hakimiyetine girdiler. Daha sonra Pers baskısına karşı Yunanlılarla dostluk kurdular. İskender, önemli limanlannı ele geçirince Fenikeliler çok yoksullaştı. Yunan denizcilerinin rekabeti ve baskısı ile Arap süvarilerinin talanları onları Roma’ya bağladı ve Suriyeli kavim adı altında tanındılar.

  b) Devlet idaresi
  Mısırlılarla çok yakın ilişkiler kurmalarına ve,
  herhangi bir istila tehlikesine karşı çok müstahkem bir yerde yerleşmelerine rağmen Fenikeliler, siyasi bakımdan bir türlü teşkilatlanamadılar. Hatta Kenan ülkesine yerleştikleri ilk dönemlerde aralannda birlik olması ve krallıkla yönetilmelerine rağmen M.Ö. 2.bin yılında Sur ve Sayda gibi rakip sitelere ayrıldılar. Diğer ülkelerle kurdukları ilişkilerde ticaret, savaş ve barışta bile bu siteler birbirlerinden farklı bir tutum içindeydi. Düzenli orduları da yoktu. Siteleri korumak için ihtiyat askeri bulundurulurdu.

  c) Sosyal Hayat
  Fenikeliler Akdeniz’de Kenan ülkesi denilen yerde, eski Giritlilerin yerlerini tutmuş ve en büyük meşgaleleri olan gemicilik sayesinde ticaret alanlarını genişletmişlerdi. Akdeniz kıyılarının büyük bir kısmında koloniler kurmuş ve Akdeniz ticareti sayesinde çok zengin olmuşlardır. Fenikelilerin Akdeniz kıyısında kurdukları en meşhur ticaret kolonisi Kuzey Afrika’daki Kartaca’ dır. Akdeniz’de ticari acente ve sömürgeler kurmuş, diğer yandan karada, çöl kervanlarının varış ve konak yerlerini ellerinde tutmuşlardır. Mallarım satın almış, yaptıkları sanat eşyalarını satmışlardır. Refah içinde yaşamışlar, gemicilik, ticaret ve sanatla uğraşmışlardır.

  d) Yazı – Dil ve Edebiyat
  1923 ve 1929 tarihlerinde Suriye kıyısında yapılan kazılarda, Fenike kralı Ahi-ram’ın kitabeli lahdi ve 1300 yıllarına ait 29 işaretli bir çivi yazı sistemi ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırmalar alfabenin Fenikeliler tarafından bulunduğu ve sonra Mısır’a geçtiği görüşünü kuvvetlendirmektedir.

  e) Sanat
  ,
  Ras Şamra kazılarından anlaşıldığına göre Fenike
  sanatı, Mezopotamya, Mısır, Mitanni, Hitit bölgeleri ve Girit sanat okullarının etkisi altında gelişti. Taş yapılı evler, tapınaklar, hamamlar ve kuyular mimari şaheserlerinin en tipik örnekleridir. Bundan başka heykelcilik, fildişi ve bronz işçiliği, kabartmacılık yapmışlardır. Yapılan kazılarda, Fenikelilerden kalma birçok sanat eseri bulunmuştur. Bu buluntular arasında üzeri işlemeli cam vazolar, kadeh ve sürahiler Fenikelilerin cam sanatında ileri gittiklerini göstermektedir.

  f) Din ve İnanış
  Ras Şamra’da bulunan metinler ile ileri çağ yazarlarının Fenike ,
  kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Fenike dini Asya asıllı olup Mezopotamya vasıtasıyla en eski Sümer inançlarının etkisi altında kalmıştır. Tabiat kuvvetlerini tannlaşürmış olan bu din, “Kadın Ruhu ile Erkek Ruhu” na dayalıydı. Her şehrin tercih ettiği bir tanrı veya tanrıçası vardı. Halk tanrıların durağı olarak bilinen bazı dağ tepelerine, nehirlere, kutsal ağaçlara, bazı konik taşlara tapardı.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Fenikeliler: Suriye ve bugünkü ‘Lübnan kıyılarına yerleşmiş olan İlkçağ halkı.

  Milattan önce III. binyılda Akdeniz’in doğu kıyısına yerleşen Fenikeliler, buğday ve zeytinyağı üreten mükemmel çiftçilerdi. Kurdukları şehirler (Sur, Sidon, Biblos, Ugarit), zamanla büyük limanlara dönüşmüştü. Yaşadıkları dar kıyı şeridinden denize yönelmişler, gemiler yaparak serüvenlere atılmışlardı.


  Fenikeliler.jpg.  Gemici ve Tacirler

  Fenikeliler astronomi bilgilerinden yararlanarak, üç yüzyıl boyunca Akdeniz’i enine boyuna dolaştılar, Kıbrıs’ta (orada bakır buldular), Girit’te, Sicilya ve Sardinya’da ticarî koloniler kurdular. İspanya’ya kadar gittiler, Cebelitarık Boğazı’ndan aşıp Fas’a, hattâ Kamerun’a vardılar. M. Ö. IX. yy .da hızla gelişerek, Roma’ya rakip olacak Kartaca şehrini de Fenikeliler kurdular.

  İşlenmiş bronzu, fildişini, seramiği, doğu camım ve özellikle lâl renginde bir deniz kabuklusundan elde edilen boyayla boyanmış kumaşları her yörede tanıttılar. Siteleri çok zengin oldu, ama aynı krallar tarafından yönetilen bu siteler, birleşmeyi bilemediler ve M.Ö. VI. yy.da Perslere boyun eğmek zorunda kaldılar.

  Fenikelilerin dini Yunan ve Roma inanışlarını, tapınışlarını etkiledi. Fenikeliler, tanrı Baal’e genç çocukları kurban eder, böylelikle denizlerde onun himayesini sağlamağa çalışırlardı. Güzel tapınaklar yapar, heykel yontar ve kuyumculuğu iyi bilirlerdi. Batılılara çok şey öğretmişler, özellikle alfabeyi de onlar icat etmişlerdi.

 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Fenikeliler hakkında kısa bilgi


  Fenikeliler, Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasında kalan kıyı şeridine yerleşmişlerdir. Arazilerinin tarıma elverişli olmaması ve Mısır’dan Anadolu’ya ulaşan ticaret yolu üzerinde bulunmaları Fenikelilerin ticaret alanında ilerlemelerini sağlamıştır. Fenikeliler şehir devletçikleri halinde yaşamış ve krallıkla idare edilmişlerdir.
  Fenikeliler kurdukları kolonilere sadece ticari amaçlarını gerçekleştirmek için gittiklerinden dolayı askerliğe önem vermemişler ve kolonilerini yurt edinmemişlerdir. Bu nedenle kolonilerini kaybetmişlerdir.
  Tarihe en önemli katkıları günümüz Latin alfabesinin temelini oluşturan 22 harfli ilk alfabeyi bulmalarıdır.
+ Yorum Gönder