+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Mısır medeniyeti hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Mısır medeniyeti hakkında bilgi
  Mısır medeniyeti hakkında bilgi

  Mısır medeniyeti hakkında bilgi genel


  Mısır ın Yeri nerde

  m-s-r-medeniyeti-hakk-nda-bilgi1.jpg.
  Ünlü tarihçi Herodot’a göre, Nil’in bir,
  hediyesi olan Mısır dünyanın çöl kuşağı üzerinde olup Afrika’nın kuzeydoğusunda bulunan bir Akdeniz ülkesidir. Sina Yarımadası üzerinden ön Asya ülkeleriyle bağlantılıdır.Mısır, ilk çağlarda; Kuzey Mısır (Aşağı Mısır), Güney Mısır (Yukarı Mısır) olmak üzere iki kısma ayrılırdı.

  Mısır Tarihi
  Mısır’ın zengin tarih kaynaklan vardır. Bunların en önemlileri tapınaklarda muhafaza edilmiş Amarna mektupları ve Torino papirüsleridir.Yunan tarihçisi Herodot, Sicilyalı Diodor ve Mısırlı rahip Manetho belgelere dayanarak Mısır tarihi hakkında bilgi vermişlerdir.

  Mısır tarihi ancak XX. yüzyılda hiyeroglif yazısının okunması ve arkeolojik kazılar sonrası ortaya çıkan belgelerden sonra aydınbğa kavuşmaya başlamıştır. Tarihi kalıntılardan anlaşıldığına göre, Mısır Eski Taş, Orta Taş ve Yeni Taş Devirlerini yaşamış ve M.Ö. IV. binin sonlarına doğru Ön Tarih Devri’ ne geçmiştir. 1900 yıllarında Firavunlar devri başlamıştır.  Buna göre Mısır tarihi:
  1- Eski Krallık
  2- Orta Krallık ve Hiksoslar
  3- Yeni Krallık
  4- Gerileme Devri
  5- Sais Krallığı seyrini izler.
  Bunlardan Eski, Orta ve Yeni Krallık, Mısır’ın en parlak dönemleridir.Eski Krallık döneminde (M.Ö.3000-2100) Keops, Kefren ve Mikerinos’un Kahire yöresinde yaptırmış oldukları Piramitler (Mısır Ehramları) bu devrin zenginliğini ve gücünü gösterir.Yeni Krallık döneminde Suriye’nin zaptı ve Mısır’ın tekrar Asya’da nüfuz kazanmak istemesi yüzünden, Hititlerle başlayan ve 15 yıl süren Kadeş Savaşı sonrası Suriye’ nin kuzeyini Hititlere bırakıp tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması’ nı imzalamaları en önemli olaydır.

  3. Memleket İdaresi
  Mısır’da devlet idaresi Nomlarla,
  başladı. Nomlar, Sarular tarafından yönetilirdi. Şehir devletleri, zamanla bir yönetim altında toplanarak Mısır Krallığı’nı meydana getirdi. Tarihi devirde Mısır’da din gücüne dayanan merkeziyetçi mutlak krallıklar kuruldu. Halkın hayatı kralın elinde idi. Kral “Firavun” sanını taşır, aslan ejder veya sfenks şeklinde gösterilirdi. Firavun ilahın oğlu kabul edilirdi. Memleket, yönetim bakımından Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılırdı.

  Memleket yönetiminde Firavun’un iki büyük yardımcısı vardı. Bunlardan biri kuzeyi, diğeri güneyi temsil ederdi.Mısır’da devlet idaresi, geniş bir memur kadrosuyla işlerdi. Hazine ve ziraat nazırlıkları ile Sırların Başı sayılan katiplik önemli memuriyetlerdi.

  4. Sosyal Hayat
  Mısır’da halk bir takım sınıflara ayrılırdı. Bunların başında, Hayat Evi denilen okullarda yetişen katipler ve memurlar gelirdi. Halktan çok itibar görüp, Firavundan bol maaş alan rahipler, çok saygın bir sınıftı. Babadan oğula geçen askerler sınıfı, aşağı sınıf sayılan işçi ve çiftçiler ile hiçbir hukuku olmayan ve angarya işlerde çalıştırılan köleler,
  bulunurdu.Bazı memuriyetler irsi olurdu. Maaşlar ürünlerden ödenirdi.

  5. Ordu ve Askerlik
  Mısır, zengin bir ülke olduğundan ülkeyi korumak ve istila savaşları yapmak için başlangıçtan beri orduya önem verilmiştir. Mısır’da askerlik en itibarlı sınıftı. Askerlere maaş yerine toprak verilirdi. Aynca ücretli askerler de vardı. Mısır askerleri ok, yay, mızrak ve kalkan kullanır; bütün savaş usullerini bilirlerdi. Mısırlıların deniz kuvvetleri de vardı.

  6. Hukuk
  Mısır’da kuvvetli bir medeni ve ceza hukuku vardı. Mirasta kadın ve erkek eşitti. Kanunlarında cezalar çok ağırdı.Tartılarda hile yapan ve kitabeleri bozanların eü kesilirdi. Her şehirde bir mahkeme, bu mahkemelerin üstünde de Altı Büyük Ev adında yüksek bir mahkeme bulunurdu.

  7. Yazı Dil ve Edebiyat
  Mısır dili, Hami-Sami dillerinin karışımından meydana gelmişti. Hiyeroglif adı verilen resimli yazı kullanırlardı. Papirüs saplarından kağıt yaparlardı. Hiyeroglif yazısı, zamanla mükemmelleşip Hiyeratik ve Demotik yazı haline geldi.Mısır edebiyatı, evvela dini yolda gelişti. Zamanla olgunlaştı.

  8. Bilim ve Sanat
  “Hiçbir şey, bilmek kadar değerli olamaz” sözünü söyleyen Mısırlılar, bilime önem vermiş ve önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Onlar “Güneş Yılı”nın, Jülyen ve Gregorien takvimlerinin temelini attılar.
  Matematik ve geometrinin Mısır’da başlıbaşına bir bilim haline geldiği söylenebilir.

  Yapılan araştırmalar, Mısırlıların kare ve
  , dikdörtgen alanlarını hesapladıklarını, alan ve hacim hesaplamalarında da hayli ileri gittiklerini göstermektedir. Üçgenin alanını bulmayı “Üçgeni dikdörtgenleştirme” olarak niteliyorlar ve ayrıca geometrik şekillerden yamuğun alanını da doğru hesaplıyorlardı.

  Tıp alanında da büyük başarılar elde ettiler. Rahipler eliyle tıp okulları açıldı. İnsan vücudu incelendi. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde cazip usülleri bulup insan vücudunu mumyaladılar.Mısır’da sanat da dini ağırlıklı olarak gelişti. Tapınaklar, mezarlar, piramitler, yeraltı mezarları gibi değerli mimari eserler yapıldı. Zamanla mimari olgunlaştı. Karnak, Lüksor tapınakları daha mükemmel bir mimari stilde inşa edildi. Orta Krallık devrinde tapınakların önüne 30 m. yükseklikte “Dikili Taşlar konmaya başlandı.

  Mısır yazısının esası resim yazısı olduğundan, bu ülkede resim sanatı da ileri gitti. Ayrıca, dokumacılık, kuyumculuk, minecilik, camcılık ve sepetçilik sanatları gelişmişti.

  9. Din ve İnanış
  Herodot’a göre; “Mısırlılar” dünyanın en dindar insanlarıydılar. Şehir devletleri zamanında her şehrin ayrı bir tanrısı bulunurdu. Ayrıca bütün Mısırlıların ortak bir tanrıları vardı.
  ,
  Mısırlılar tabiat kuvvetlerine tapmışlar, özellikle bütün canlılara
  hayat veren güneş, en büyük tanrı olmuş; kendisine Amon daha sonra Amonra adı verilmiştir. Mısırlılar ölümden sonra, ruhun tekrar vücuda girerek dünyadakine benzer ikinci bir hayatın devam edeceğine inanırlardı. Bundan dolayı ölen insanın cesedinin bozulmamasına ve dağılmamasına önem verir, bunu sağlamak için mumyalama işlemini yaparlardı.

  Ölen kimsenin ölülerin Tanrısı Öziris tarafından muhakeme edileceğine inanılırdı. Günahı fazla olan kimse öldükten sonra, akreplerin ve yılanlann bulunduğu yere düşer ve acı çekerdi. İyilik tarafı üstün ise sonsuz bir mutluluğa erer, güzel kokulu yerde kalır ve tanrılarla birlikte aynı sofrada yemek yerdi.
  Mısır dininde dini törenleri rahip ve rahibeler tertip ederlerdi
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Mısır Medeniyeti hakkında kısa bilgi


  Mısır Medeniyeti, Nil nehrinin çevresinde kurulmuştur. Etrafının çöllerle çevrili olması, diğer medeniyetlerle daha az etkileşmesine neden olmuştur.
  Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inanmışlar ve bu nedenle diğer yaşamlarında kullanabilmek için bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır.
  Mısır sanatı dini ağırlıklıdır. Yeniden dirileceklerine inandıklarından cesetlerin bozulmamasına dikkat etmişler ve Mısırlılarda mumyacılık milli sanat haline gelmiştir. Mumyacılık faaliyetleri insan vücudunun yakından tanınmasını ve Mısır’da tıp biliminin gelişmesini sağlamıştır.
  Mısırlılar, resim yazısı denilen hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Gök cisimlerini incelemek için rasathaneler kurmuşlar ve astronomide oldukça ilerlemişlerdir. Bugün kullandığımız Miladi takvimin ilk düzenli şeklini Mısır medeniyeti oluşturmuştur.
  Mısır ekonomisinin temelini tarım ürünlerinden sağlanan gelirler oluşturuyordu. Mısır’da canlı bir ticaretin olduğu bilinmektedir.
 3. Ziyaretçi
  çok işime yaradı bulabildiğim en kaliteli ve kısa bilgiydi. tesekkürler
+ Yorum Gönder


mısır uygarlığı,  mısır medeniyeti hakkında bilgi,  mısır uygarlığı hakkında bilgi,  mısır medeniyeti,  mısır hakkında bilgi 4. sınıf,  mısırlılar uygarlığı