+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Anadolu ve balkanlarda hakimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Anadolu ve balkanlarda hakimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler nelerdir
  Anadolu ve balkanlarda hakimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler nelerdir

  Anadolu ve balkanlarda hakimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler hakkında bilgi

  Anadolu ve balkanlarda hakimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler nelerdiR1.jpg.
  I.MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362-1389):

  A) RUMELİDEKİ SİYASİ OLAYLAR:
  • 1363 yılında Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu Sazlıdere Savaşında,
  Bizans ve Bulgar kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Böylece Edirne Osmanlı Devletinin eline geçti. Arkasından da Gümülcine ve Filibe alındı.
  Not-8: Bu gelişmelerden sonra Bizans’ın Bulgar ve Sırplarla bağlantısı kesildi.
  • Sırp Sındığ Savaşı(1364): Edirne ve Filibe’nin Osmanlı eline geçmesi üzerine Sırp ve Bulgarlar Papa’dan yardım istedi.Papa Türkleri Balkanlardan atma görevini Macar Kralı I.Layoş’a verdi.Bulgar,Macar,Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu Edirne üzerine yürüdü.Osmanlı Komutanlarından Hacı İl Bey Haçlıları bir gece baskını ile bozguna uğrattı.
  Not-9: Osmanlının Balkanlarda Haçlılar ile yaptığı ve kazandığı ilk savaştır. Bu zaferden sonra Balkanlarda Macarların etkisi azalmıştır. Trakya’nın fethi de tamamlanmış oldu.Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti Edirne’yi başkent yapmıştır.
  • Çirmen Savaşı(1371): Osmanlı hâkimiyetini kabul etmek istemeyen Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlı kazandı ve Sırplar Osmanlı egemenliğini kabul etti(1374).

  • I.Kosova Savaşı(1389):

  Nedeni: Osmanlı Devleti Balkanlardaki durumunu sağlamlaştırmak için Sofya,Manastır ve Niş’i fethetti.Bu zaferler nedeni ile yine Papanın kışkırtması ile Osmanlıya karşı bir Haçlı ordusu kuruldu.Haçlıların amacı Osmanlı Devletini Balkanlardan atmaktı.

  Sonuç: Bu haçlı ittifakını önlemeye çalışan bir Osmanlı öncü birliği Ploşnik denen yerde pusuya düşürüldü. Anadolu Beyliklerinin desteğini alan I. Murat ordunun başında hareket ederek önce Bulgarları yenilgiye uğrattı.Arkasından da Kosova da yapılan meydan savaşında Sırp,Boşnak,Macar,Eflek,Arnavut,Leh ve Çek kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

  Önemi: 1)Tuna nehrine kadar olan balkan toprakları Osmanlı kontrolüne geçti.
  2) Balkanlarda Osmanlının karşısında sadece Macarlar kaldı.
  3) Osmanlı ilk topu bu savaşta kullandı.
  4) Bu savaş haçlılar ile yapılan ilk meydan savaşıdır.

  B) ANADOLUDAKİ SİYASİ OLAYLAR:

  • Ankara Ahilerden alındı
  • Karamanoğulları ile,
  savaştığı için zor durumda kalan Germiyanoğullarından Çeyiz yolu ile Kütahya,Emet,Tavşanlı ve Simav alındı.
  • Hamitoğullarından para ile Akşehir,Beyşehir,Karaağaç,Yalvaç ve Isparta alındı.
  • Karamanoğulları ile savaşıldı.
  Not-10:  C) I.MURAT DÖNEMİNDEKİ DİĞER GELİŞMELER:

  • Devşirme Sistemi uygulanmaya başladı ve Yeniçeri Ocağı kuruldu.
  Not-11:

  • Pencik sistemi ve Tımar Sistemi uygulanmaya başlandı.
  • Rumeli beylerbeyliği Kuruldu.
  • Kazasdkerlik,Defterdarlık ve Vezir-i Azamlık makamı kuruldu.
  • “Ülke hanedanın ortak malıdır” uygulaması kaldırıldı yerine “Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışı getirildi.(Bu durum merkezi otoriteyi güçlendirdi)
  • I.Murat savaş meydanında şehit olan ilk ve son Osmanlı padişahıdır.  YILDIRIM BEYAZİD DÖNEMİ (1389-1402)

  A) ANADOLUDA TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMA ÇALIŞMALARI:

  • I. Murat’ın şehit olması üzerine tahta çıktı. Bu durumdan faydalanmak isteyen Karaman,Saruhan,Menteşe ve Hamitoğulları Osmanlı topraklarına saldırdılar.Bu sırada Rumelide bulunan,
  Yıldırım Balkan sınırlarını güvenlik altına alarak Anadoluya geçti.
  • Önce Aydın,Germiyan,Saruhanve Menteşeoğullarını Osmanlı devletine kattı.
  • Bizansın Anadolu’daki son toprağı olan Alaşehir alındı.
  • Antalya alınarak Hamitoğullarına son verildi.
  • Niğbolu savaşından sonra Karamanoğulları Osmanlı topraklarına katıldı.
  • Candaroğullarından Kastamonu alındı.
  • Kadıburhanettin Devleti ile yapılan savaş kaybedildi ancak Kadı Burhanettin’in ölümü ile bu devletin toprakları (Sivas,Tokat ve Kayseri ) Osmanlıya kaldı.
  Not-12:

  • Dulkadiroğullarından Elbistan alındı.
  Not-13:

  Anadolu’daki Bu Faaliyetlerin Sonucunda:
  - Anadolu Türk Birliği büyük ölçüde sağlandı.
  - Osmanlı Devleti; Akkoyunlular ve Memlüklüler ile komşu oldu.
  - Beyliklerin Osmanlı hakimiyetine girmesi ile Osmanlı denizciliği gelişti.
  - Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
  Açıklama: Anadolu Türk Birliğini sağlama yolunda Osmanlıyı …


  B) İSTANBUL KUŞATMALARI:

  Bizans’ın Osmanlıya karşı izlediği,
  iki yüzlü politikalar nedeni ile Yıldırım Beyazıt İstanbul’u iki defa kuşattı. Birinci Kuşatma Haçlıların Niğbolu kalesine saldırması yüzünden ikinci kuşatma ise Timur Devletinin Osmanlı topraklarına girmesi yüzünden kaldırıldı.
  Not-14:

  C) RUMELİDEKİ FALİYETLER:

  - Macarlar ile Osmanlıya karşı ittifak yapan Bulgar Krallığına son verildi(1393)

  - Niğbolu Savaşı(1396):

  Nedeni: Osmanlıların Bulgar Krallığına son vermesi-Bizans’ın Papadan yardım istemesi-Osmanlının Balkanlarda ilerlemesi

  Sonuç: Papanın çalışmaları,
  sonucunda Macar kralı Sigismund komutasında büyük bir haçlı ordusu kuruldu. Bu ordu Osmanlıya ait olan Niğbolu kalesini kuşattı. Bu sırada İstanbul’u kuşatmakla meşgul olan Yıldırım; durumu haber alınca Kuşatmayı kaldırarak Niğbolu kalesine geldi. Burada Haçlılar ile yapılan savaşı Osmanlı kazandı.

  Önemi:- Bulgaristan tamamen Osmanlıların eline geçti.- Osmanlının Balkanlardaki Hakimiyeti güçlendi.

  D) ANKARA SAVAŞI(1402):

  Nedenleri: - Yıldırım’ın Osmanlıya kattığı Anadolu beyliklerinin beylerinin Timur’dan yardım istemesi.
  - Timur’un saldırılarından kaçan Karakoyunlu hükümdarı ve Celayir Devleti hükümdarının Yıldırım Beyazid’e sığınması.
  - Yıldırım ve Timur’un Türk-İslam dünyasının lideri olma düşüncesi.
  - Çin’e sefer yapmak isteyen Timur’un arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
  - İki hükümdarın birbirlerine hakaret içeren mektuplar göndermeleri


  Sonuçları:
  • Savaşı Osmanlı Ordusu kaybetti ve Yıldırım Beyazid, Timur’a esir düştü.
  • Savaş öncesinde Osmanlı egemenliğine giren birçok Türk beyliği yeniden bağımsız oldu(Bu durum Anadolu Türk Siyasi birliğinin bozulmasına neden oldu.)
  • Timur’un Anadolu’dan çekilmesinden sonra Yıldırım’ın 4 oğlu arasında taht kavgaları başladı.
  NOT: Bu durum Osmanlı tarihinde 11 yıl sürecek olan Fetret Dönemini başlattı. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşadı.
  • Doğuda güçlenen Akkoyunlu Devleti Osmanlıya rakip oldu.
  • Rumeli’de ufak tefek toprak kayıpları yaşanmasına rağmen burada Osmanlının pek önemli bir kaybı olmadı.
  NOT: Bu durum Rumeli’deki yerli halkın Osmanlı yönetiminden memnun olduğunun kanıtıdır.Yani Osmanlının bölgedeki adaletli ve hoşgörülü politikası,din ve mezhep özgürlüğü tanıması ve iskan politikası uygulamasının sonuçlarıdır.

  FETRET DEVRİ (1402–1413)

  Ankara Savaşının kaybedilmesi ile başlayıp 11 yıl Yıldırım Beyazıt’ın dört oğlu (Süleyman, Musa, İsa, Mehmet) arasında taht kavgaları şeklinde devam eden sürece Osmanlı Tarihinde Fetret Devri denir.
  Süleyman Çelebi Rumeli’de, İsa Çelebi Balıkesir’de, Musa Çelebi Bursa’da ve Mehmet Çelebi de Amasya’da ,
  Hükümdarlıklarını ilan ettiler. Mehmet Çelebi önce İsa Çelebiyi ortadan kaldırdı. Bu arada Musa Çelebi de Rumeli’ye geçmiş ve Süleyman Çelebiyi saf dışı etmişti. Arkasından da burada hükümdarlığını ilan etmişti. Çok cesur bir devlet adamı olmasına karşılık aynı ölçüde de sert bir devlet adamı olan Musa Çelebi etrafındakilere kırıcı davranıyordu. İşte bu yüzden Türkmen beyleri Çelebi Mehmet’i destekledi ve Rumeli’ye geçen Mehmet abisi Musa’yı yenerek 1413’te Fetret devrine son verdi ve Osmanlı tahtına çıktı.

  I. MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413–1421)

  Çelebi Mehmet Fetret devrine son vererek Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtardığı için Osmanlı tarihinde devletin ikinci kurucusu sayılır.Onun temel politikası dışta barış içerde ise Ankara savaşı ile bozulan Anadolu Türk Siyasi Birliğini yeniden sağlamaktı.

  A) ANADOLUDAKİ FALİYETLER:
  • Fetret devrinde iken Saruhanoğullarına son verdi.
  • Aydınoğullarından İzmir’i aldı
  • Karamanoğullarını mağlup ederek Akşehir,Beyşehir ve Seydişehir’i aldı.
  • İsfendiyaroğullarını kendine bağladı.
  • Samsunu fethetti.Böylece Akkoyunlular ve,
  Karakoyunlular ile komşu oldu.

  B) BALKANLARDAKİ FALİYETLER:
  • Eflak beyliğini egemenliğine aldı.
  • Arnavutluk’ta Akçahisar ve Avlonya alındıTuna kıyısındaki Yergöğ kalesi ele geçirildi ve Orta Macaristan yolu Osmanlılara açılmış oldu.
  • Dobruca ve Bosna Osmanlı hakimiyetini kabul etti.
  • Venedik ile Ege’de yapılan ilk deniz savaşı kaybedildi(1416)
 2. Acil

  Anadolu ve balkanlarda hakimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


anadolu türk siyasi birliği sağlamaya yönelik faaliyetler,  anadolu türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetler,  balkanlarda hakimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler,  balkanlarda hakimiyeti sağlamaya yönelik faaliyetler nelerdir,  anadoluda siyasi birliği sağlama faaliyetleri resimleri,  anadolu siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetler