+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Tarih öncesi çağlar kaça ayrılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Tarih öncesi çağlar kaça ayrılır
  Tarih öncesi çağlar hakkında bilgi

  tarih-ncesi-a-lar-ka-a-ayr-l-r1.jpg.


  Taş devri- Bakır devri- Tunç Devri-Demir Devri
 2. Ziyaretçi

  daha açıklayıcı birşey yokmu
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  tarih öncesi çağlar

  Tarih öncesi çağlar,yazının bilinmediği yazılı kayıtın başlamadığı çağlardır .
  İlk yazı Mezopotamya'da ve Mısır'da yaklaşık olarak aynı sıralarda, M.Ö. 3. binin başlarında kullanılmaya başlanmıştır.


  Tarih Öncesi dönemler (çağlar)


  1-Taş Devri
  2-Bakır Devri
  3-Tunç Devri
  4-Demir Devri
  Taş Devri


  Taş Devri, insanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitiğin sonuna kadar geçen tarih öncesi dönemdir.


  Tarihöncesi insanları, maden işlemeyi öğrenmeden on binlerce yıl önce çakmaktaşından ve başka taşlardan keskin kenarlı, sivri uçlu aletler ve silahlar yaptılar. Bu dönemde ağaç, kemik ve boynuz gibi başka maddeler de alet ve silah yapımında kullanıldı, ama yalnız taş, keskinliğini uzun süre koruyacak kadar sertti. Böylece, taşın alet yapımında en önemli madde olduğu erken insanlık tarihinin bu uzun dönemine Taş Devri adı verildi. Taş Devri'nden sonra insanlar önce bakır ve tuncu, sonra da demiri bulunca, Tunç ve Demir çağları başladı.


  Taş Devri;


  Yontma Taş Devri (Paleolitik Çağ),
  Orta Taş Devri (Mezolitik Çağ),
  Cilalı Taş Devri (Neolitik Çağ) olarak üç ana döneme ayrılır.


  Ama bu dönemler bütün dünyada aynı zamanda ortaya çıkmadı. Örne*ğin, İngiltere Cilalı Taş Devri'ndeyken, Mısır'da yaşayan insanlar madenleri bulmuştu ve kentlerde yaşıyordu. Günümüzde Avus*tralya Yerlileri ile dünyama uzak ve ıssız bölgelerinde yaşayan başka kabileler Cilalı Taş Devri yaşamını sürdürmektedir. Taş Dev*ri, Roma İmparatorluğu'nun kuruluşu ve yıkılışı gibi belirli bir zaman dilimi içinde başlayan ve sona eren bir dönem değildir. Taş Devri insanları çeşitli zamanlarda, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşadılar ya da hâlâ yaşı*yorlar.


  Bakır Çağı


  Bakır Taş Çağı veya Kalkolitik Çağ M.Ö. 5000-3000 arasında yaşanmış bir tarih öncesi dönemdir. Bakır Çağı'nın bir diğer adı Maden Taş Çağı'dır.


  Tunç Çağı


  Kalay ve bakırın karışımından oluşan tunç Anadolu'da Kalkolitik sonunda görülür. Ancak tunç madeninin alet ve kap yapılmasında kullanılması 3. binin başlarına rastlar.


  Mezopotamya'da ve Mısır'da tunçtan eserlerin yapılmaya başlandığı sıralarda (M.Ö. 4. bin sonu) yazı keşfedilmiş bulunduğundan bu ülkeler için Tunç Çağı deyimi yerine yazılı belgelerden elde edilen kronoloji ve sınıflandırmalar kullanılır. Buna karşılık yazıyı henüz kullanmayan Anadolu, Hellas (Yunanistan), Balkanlar ve Avrupa gibi bölgeler için Tunç Çağı deyimi geçerlidir. Tunç Çağı Anadolu'da 3000, Girit'te, Ege'de ve Hellas'ta 2500-2000, Avrupa'da ise 2000 yıllarında başlar.


  Anadolu'da Tunç Çağı üç evre gösterir:


  Tunç Çagı üç bölümü ayrılır:


  Erken Tunç Çağı (3000-2000)
  Orta Tunç Çağı (2000-1750)
  Geç Tunç Çağı (1750-1200)


  Demir Çağı


  Demir Çağı pek çok bölgede değişik tarihlerde başlamış ve bitmiş olsa da Anadolu'da genel olarak, M.Ö. 13. yüzyılda başladığı, M.Ö. 4. yüzyılda bittiği kabul edilen ve demirin ergitilerek kullanılmasıyla karakterize olan bir dönemdir.


  Bu dönemde bulunan demirin bulunup işlenmesi, sanayinin gelişmesine neden olmuştur.Başlangıçta 'dövme' tekniği kullanılarak az sayıda araç üretilebilmiştir. Bakır ve tunçun yerini demirden silah ve eşyalar almıştır. Ticaret hızlanmış, toplumların birbirleriyle ilişkileri sağlanmıştır. Demir Çağı'na ait Anadolu uygarlıklarından bazıları, Geç Hitit Kent Devletleri, Urartular, Frigler, Lidyalılar ve Likyalılar'dır.


  Demirden silahların yaılmasıyla birlikte,insanlar kendilerini daha fazla koruyabilmişlerdir. Ancak, bu durum, devletler arasında çekişmelere sebep olmuştur.


  Demir eritilmesi zor olduğundan çok sağlam ve dayanıklıydı.Demir sayesinde insanlar kendileri koruya bilmiş ve kendilerinden büyük hayvanları öldürebilmiştir.

+ Yorum Gönder


tarih öncesi çağlar kaça ayrılır,  tarih öncesi devirler kaça ayrılır,  tarihi çağlar kaça ayrılır,  bakır devri