+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Amasya genelgesinde yer aldığı şekliyle Milli Mücadelenin temeli Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Amasya genelgesinde yer aldığı şekliyle Milli Mücadelenin temeli
  Amasya Genelgesinde Yer Aldığı Şekliyle Milli Mücadelenin Temeli

  Amasya Genelgesinde Yer Aldığı Şekliyle Milli Mücadelenin Temeli Hakkında Bilgi

  Amasya Genelgesi (Alınan kararlar, amacı, önemi, maddeleri, sonuçları)
  Amasya Genelgesi Nedir ?

  Amasya genelgesinde yer aldığı şekliyle Milli Mücadele'nin temeli1.jpg.

  Milli Mücadele Atatürk’ün önderliğinde,
  başlamıştı; işgalci devletlerin bu şanlı direnişi durdurmaları ise mümkün değildi. Türk Milleti tarihe yön verecek yeni bir girişimi başlatmıştı bir kere. Mustafa Kemal Hükümet’in yanlış çağrısına uymayı reddetti ve 22 Haziran’da Amasya’da, milli bağımsızlık hareketini yaymak, Erzurum ve Sivas’ta kongreler toplamak amacıyla bir genelge hazırladı.

  Amasya Tamimi olarak bilinen bu genelge ile kendisinin önderliğinde başlatılan Kurtuluş Hareketi’nin ana hatları belirlenmiş oldu:

  1. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir.
  2. İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu hal, milletimizi âdeta yok olmuş göstermektedir.
  3. Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  4. Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.
  5. anadolu’nun her bakımdan emniyetli yeri olan Sivas’ta bir Kongre
  toplanacaktır.,
  6. Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Bu temsilciler, Müdafaa-i hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.
  7. Her ihtimale karşı, bu meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin, lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.
  8. Doğu illeri için, 10 Temmuz’da Erzurum’da bir Kongre toplanacaktır. Bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas’a gelebilirlerse; Erzurum Kongresi’nin üyeleri, Sivas Genel Kongresi’ne katılmak üzere hareket edecektir.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  amasya genelgesinde alınan kararlar


  Mustafa Kemal, Samsun'a çıktıktan sonra oradan Havza'ya geçti.

  Havza'da Anadolu halkını; işgallere karşı ;Uyarmak, Bilinçli hale getirmek, Tepki göstermesi ve harekete geçmesini sağlamak için bir genelge yayımladı.

  Bu amaçla işgallerin mektup, telgraf ve mitinglerle protesto edilmesini istedi. Havza'da komutanlara ve valilere genelge göndererek bir an önce milli bir teşkilat kurmak gerektiğini ve bunun için yapılması gereken çalışmaları bildirdi.

  Mustafa Kemal, Amasya'da yakın silah arkadaşları Rauf (Orbay) Bey, Refet (Bele) Bey ve Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ile toplantı yaptı. Erzurum'da bulunan Kazım (Karabekir) Paşa ile de haberleşerek Amasya Genelgesi'ni yayımladı.

  Amaya Genelgesi Kararları :

  1. Vatanın bütünlüğü. milletin bağımsızlığı (istiklali) tehlikededir.  2. İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. .

  3. Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

  4. Milletin durumunu ve hak isteyen sesini bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun varlığı gereklidir.

  5. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.

  6. Kongre için bütün illerden halkın güvenini kazanmış üç delege Sivas'a gönderilecektir.

  7. Her ihtimale karşı, bu durumun milli bir sır olarak saklanması ve delegelerin gerekli görülen yerlerde değişik isimlerle seyahat yapmaları gereklidir.

  Amasya Genelgesi, Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin gerekçe, amaç ve yöntemini belirtmiştir. Mücadelenin nedeni, amacı ve nasıl yapılacağının yolu gösterilmiştir.

  Amasya Genelgesi'nden Sonra Gelişen Olaylar:


  Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasından sonra İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Paşanın çalışmalarını durdurmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayınca Mustafa Kemal'in resmi görevine son verdi. O da aynı gün resmi görevinden ve askerlikten istifa etti.

  Mustafa Kemal, ordu müfettişi veya komutan olmadığı bu dönemde Türk milletinden büyük destek gördü.

  Kazım (Karabekir) Paşanın bu dönemde Mustafa Kemal Paşanın emrinde olduğunu belirtmesi Milli Mücadelenin önemli dönüm noktalarından biri oldu.

+ Yorum Gönder


amasya genelgesi,  amasya genelgesi fotoğrafları,  amasya genelgesi ile ilgili görseller,  milli mücadelede amasya,  milli mücadele nedir,  AMASYA GENELGESİ