+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda İran medeniyeti hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İran medeniyeti hakkında bilgi
  İran medeniyeti hakkında bilgi

  İran medeniyeti hakkında genel bilgi

  İran’ın Yeri
  Etrafı dağlarla çevrili bir yayla görünümünde olan İran, Asya’nın batısında yer alan bir devlettir.

  İran medeniyeti.jpg

  İran Tarihi
  Iran tarihinin gerçek yüzü I. Dariyüs’ten itibaren açıklığa kavuşmağa başlar. Herodot ve bazı eski Roma tarihçileri de Iran hakkında bilgi vermişlerdir.Firdevsi de Şahname’sinde Iran tarihinin efsanevi yönüne ağırlık verir.
  Ancak iran’da yapılan bilimsel kazılar ve Pers çivi yazısının okunmasından sonra Iran tarihi aydınlığa kavuşmuş ve Yunan tarihçilerinin verdiği yanlış bilgiler düzeltilmiştir.

  Devlet idaresi
  Iran yaylasında ilk siyasi teşkilat, Elam’da kuruldu, imparatorluğun başında, Tannnm yeryüzündeki vekili sayılan “Büyük Kral” veya “Ülkeler Kralı” sanmı taşıyan, emirleri kanun sayılan, ülkenin mutlak hakimi hükümdar bulunurdu.Devlet idaresinde başrahip, yardımcısı, başyargıç ve komutanlardan kurulu olan bir Danışma Meclisi’nin etkisi vardı. Bunların dışında hükümdara kayıtsız şartsız bağlı olan asiller (soylular) de bulunurdu.

  Medler ve Persler zamanında feodal bir idare vardı. Dariyüs zamanında merkezin otoritesi kuvvedendi ve kuvvetli bir konfederasyon meydana geldi, imparatorluk satraphk adı verilen illere ayrılmış ve illerin başına sivil ve askeri yetkilere sahip valiler (satraplar) verilmişti. Valiler hükümdara yıllık vergi vererek illeri istedikleri gibi yönetirlerdi. Kralın gözü ve kulağı denilen müfettişler, illeri denetlerlerdi. Darıyus
  zamanında iller, muntazam yollarla birbirine bağlanarak güvenlik altına alındı. Düzenli posta teşkilatı kuruldu.

  Sosyal Hayat
  Med ve Pers İmparatorluğu döneminde yönetimi elinde bulunduranlar üstün sınıfı teşkil ederlerdi. Bunlardan sonra Magı denen din adamları gelirdi. Halk hükümdarlara bağlı olup imparatorluğa vergi verirdi. Halkın işlerini rahat yapması ve milletlerarası ticaret için zemin hazırlanmış, ticaret yollan teminat altına alınmıştı.

  Ordu ve Askerlik
  İmparatorluğun düzenli bir askeri teşkilatı vardı. Ordunun çekirdeğini Persler ve Medler oluştururdu. SardBabil ve Menfis’te sıkı bir talimden geçirilen daimi ordular bulundurulurdu.

  Hukuk
  Büyük Kral, adaletin başı ve koruyucusuydu. Adaletten sapan hakimlere ağır cezalar verilirdi. Başkentte kralın başkanlığında 7 kişiden oluşan bir Yüksek Mahkeme bulunurdu. Cezalar çok ağırdı.

  Yazı – Dil ve Edebiyat
  Iran dili, Ari dillerdendi. İranlılar, kitabelerini üç dilde yazarlardı. Bunlar; Eski Pers dili, Elam- Anzait dili ve Babil Akad dili idi.

  Sanat
  İran sanat ve medeniyeti, Orta Asya, Hint, Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve az da olsa Yunan sanat eserlerinden etkilendi. Sanat eserlerinin en önemlileri büyük saraylar, köşkler, mezarlar vb. mimari eserlerdir. Başkent olarak kullanılan Pasargat, Per-sepolis ve Sus kentlerinde saray ve köşkler bulunurdu.

  Din ve inanış
  İran yaylasında ilk sıralarda Naturizm dini vardı. M.Ö. II. binde Hindistan’dan gelen Mithra inancı yayılmaya başladı. Daha sonra iyilik ile kötülüğün mücadelesi esasına dayanan Zerdüşt (Zaratuşra) dini ortaya çıktı. Bu inanca göre iyilik tanrısı Ahuramazda (Hürmüz), kötülük tanrısı ise Angremanyu’dur (Ehrimen) . İranlılar iyilik ve kötülük tanrılarına ve er geç iyilik tanrısı Ahuramazda’nm galip geleceğine, böylece kötülüklerin yok olacağına inanırlardı
 2. Acil

  İran medeniyeti hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


iran medeniyeti hakkında bilgi