+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda İskit medeniyeti hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İskit medeniyeti hakkında bilgi
  İskit medeniyeti hakkında bilgi

  İskit medeniyeti hakkında genel bilgi


  Kuruluş ve Siyasi Tarih
  İskitler M.Ö. VIII. ve VII. yüzyıllarda Orta Asya’dan güney Rusya’ya göç ederek M.ö. VI. yüzyılda, Tuna-Volga mnakları arasındaki geniş bölgede devlet kuran bir bozkır kavmidir.İskitlerin M.Ö. IX. yüzyılda Altay Dağları’nın doğusunda yaşadıkları sanılmaktadır.

  skit-medeniyet.jpg

  İSKİTLER
  İskitler M.Ö. IX. yüzyılda Altay Dağları’nın doğusunda yaşarken, Çin İmparatoru (M.Ö. 821-781) Çin’in baü sınırlarına sürekli akınlar yapan Hunlann üzerine bir ordu gönderdi. Bozguna uğrayan Hunlar, Amu Derya Irmağı’nın kuzey kısmındaki Massagetler üzerine saldırdılar. Bunun üzerine Massagetler komşuları Iskitlere saldırdılar. Massagetlerin saldınlan ve o sırada Orta Asya’da başlayan kuraklık sebebiyle, İskitler batıya doğru göç etmeğe başladılar.

  Kırım Yanmadası’ndaki Kimmerleri bozguna uğratarak bir kısmını Urartu bölgesinden batıya doğru sürdüler. Bir kısmı da güneye inerek Asur kralına sığındılar. İskitler daha sonra Urartu (Van ve Doğu Anadolu’nun bir kısmı) ve Kızılırmak havzasını içine alan bölgede krallık kurdular. Zamanla Suriye ve İsrail’i ele geçirdiler. Mısır yakınlarına kadar ilerleyen iskitlerle barış yapan Mısır Firavunu Psammetik I.(M.Ö. 663-610), İskit tehlikesini önlemiş oldu.Eski Yunanlılar onlara İskitler, Persler ve Hintliler de Sakalar adını vermişlerdir.

  M.S. II. yüzyıla kadar varlıklarını sürdüren İskitler, Sarmatyalıların bölgeye hakim olmalan ile tarih sahnesinden çekilmişlerdir.
 2. Acil

  İskit medeniyeti hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


iskitler hakkında bilgi