+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Türkiyede kurulan ilk türk devletleri ayrıca devlet ve beylik aynı şey midiir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiyede kurulan ilk türk devletleri ayrıca devlet ve beylik aynı şey midiir
  Türkiyede kurulan ilk türk devletleri ayrıca devlet ve beylik aynı şey midiir

  Türkiyede kurulan ilk türk devletleri

  Türkiyede kurulan ilk türk devletleri ayrıca devlet ve beylik aynı şey .png
  Malazgirt Zaferi’nden sonra yapılan anlaşmaya Bizans’ın yeni yönetimi uymayınca, Sultan Alp Arslan komutanlarına Anadolu’nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. Alp Arslan’ın yerine geçen Melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalmışoğlu Süleymanşah ve kardeşi Mansur gibi hanedan üyeleri ile Artuk Bey, Tutak, Danişment Gazi, Mengücek, Ebulkasım gibi komutanlar emrindeki Türkmenlerle Anadolu içlerine akınlar düzenlediler. Anadolu’nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular. Bu devletler, Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleridir. Melikşah’ın ölümünden sonra (1092) bu Türkmen beylikleri daha bağımsız hareket etmişlerse de çoğu siyasî bakımdan Irak Selçuklularına bağlıydılar. Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli rol oynayan ilk Türk devletleri, genellikle küçük, mahallî devletlerdi. Ancak Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekler ve Artuklular diğerlerinden daha güçlü idi. Zamanla Türkiye (Anadolu) Selçukluları, bu devletler üzerinde hâkimiyetini kurarak, Anadolu’da Türk birliğini sağlamıştır.
  • Danişmentliler
  • Saltuklular
  • Mengücekler
  • Artuklular
  • Sökmenliler
  • İnaloğulları
  • Çubukoğulları
  • Çaka Bey
  • Tanrıvermişoğulları
  • İnançoğulları
 2. Acil

  Türkiyede kurulan ilk türk devletleri ayrıca devlet ve beylik aynı şey midiir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder