+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Hukuk alanındaki gelişmeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Hukuk alanındaki gelişmeler
  Hukuk alanındaki gelişmeler

  Hukuk alanındaki gelişmeler nelerdir


  Osmanlı Döneminde hukuk, şer-i ve örf-i kanunlara dayalı olarak işliyordu. Batılı Toplumlar daha demokratik olan , dönemin şartlarını sağlayan anayasal düzene girmiş, Osmanlı Devleti ise son dönemlerde azınlıklara verilen haklarla sınırlı kalmıştır. Çoğu Alanlarda batıya ayak uydurmak isteyen Osmanlı Devleti bu gelişmeleri iyi takip etsede hukuk alanında çok fazla bir değişiklik yapamıştır. Bir çok alanda ise bu Osmanlı devleti ile batılı devletler arasındaki uyuşmazlığı artırmıştır. Atatürk ise bunu görmüş ve Türkiye Devletini kurup işe anayasal bir devlet olma özelliğini katmış, yapılan inkilap ve değişiklikleri kanunlaştırmış, dini esaslara ya da törelere göre veriler kararların yerine hak ve adaleti sağlayan değişiklikler getirmiştir.
  Hukukta Yapılan Devrimler
  Hukuk alanındaki gelişmeler.jpg

  Seriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924)
  Türk Medeni Kanunu (17 5ubat 1926)Dini hukuk sisteminden ayılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.

  Hukukta Yapılan Farklılıklar :
  Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü. Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı. Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. Hukuk devrimi ile kadın – erkek arasında eşitlik sağlandı. Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı. Kadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.


 2. Acil

  Hukuk alanındaki gelişmeler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hukuk alanında yapılan inkılaplar,  şeriye mahkemelerinin kaldırılması,  türk medeni kanunu,  hukuk alanında yapılan yenilikler,  şeriye mahkemelerinin kaldırılması ve yeni mahkemeler teşkilatının kurulması,  hukuk devrimi