+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Rönesans Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Rönesans Nedir
  Rönesans nedir

  Rönesans hakkında bilgi

  Rönesans’ın kelime anlamı “yeniden doğuş”tur. İlk olarak İtalya’da ortaya çıkan Rönesans, 15 ve 16 yüzyıllarda Batı Avrupa’da edebiyat, sanat, bilim alanındaki gelişmeleri ifade eder
  Rönesans'ın İtalya'da başlamasının nedenleri nelerdir?
  1- Coğrafi Konumu
  2- Ekonomik Durumu
  3- Tarihsel Durumu
  4- Siyasal Durumu
  5- Dinsel Nedenler
  Rönesans'ın nedenleri nelerdir?
  1- İtalya’da hümanistlerin, Eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri olan skolastik felsefeyi etkisiz hale getirmesi.
  2- Matbaa ve kağıt üretiminin gelişmesi sayesinde bilgi ve düşüncenin tabana yayılması.
  3- Ticaretle zenginleşen Avrupa’da edebiyat ve sanattan hoşlanan ve bunları koruyan mesenler sınıfının ortaya çıkışı.
  4- İstanbul’un fethedilmesinin ardından bazı Bizanslı bilginlerin İtalya’ya gitmesi.
  5- Antik kültürün ( Eski Yunan kültürü ) incelenmesi.
  Rönesans'ın sonuçları nelerdir?
  1- Bilim ve teknik alanında gelişmeler oldu.
  2- Skolastik yani dogmatik düşünce yıkıldı; böylece özgür düşünce ve yeni sanat anlayışı doğdu .
  3- Deney ve gözlem metodunun kullanılmaya başlamasıyla bilim ve teknoloji gelişti.
  4- Kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı böylece reform hareketlerine de zemin hazırlanmış oldu.
  Rönesans dönemindeki yenilikler nelerdir?
  Rönesans hareketi ilim ve teknikteki ilerlemenin yanı sıra insan ve tabiat sevgisini de beraberinde getirdi. Rönesansın öncüleri, sanat faaliyetlerinin yanı sıra edebiyat, tarih ve arkeolojiye de önem verdiler. Resim ve tasvir anlayışı gelişti. Mimaride gotik tarzı terk edilerek barok ve rokoko üslubu geliştirildi Bu barok ve rokoko mimari yapıları çok kaba ve ihtişamlıydı bu yüzden Rönesans mimarlığının başlıca özellikleri ölçü, sadelik ve tabiilik olmuştur. Yani kaba ve ihtişamlıktan daha çok sadelik ve ölçülüğe, doğallığa yönelik sanat eserleri ortaya çıkarmışlardır.
  İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa zamanda bütün Avrupa’da yayıldı. Rönesans daha ziyade Fransa’da sanat; Almanya’da dini tablo ve resimler; İngiltere’de edebiyat; İspanya’da resim ve edebiyat alanında gelişti.
  Rönesans dönemindeki felsefi akımlar hangileridir?
  1- Hümanizm
  2- Platonizm
  3- Aristotelizm
  4- Septisizm
  5- Atomizm
  6- Reformation
 2. Acil

  Rönesans Nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder