+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi Ve Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi Ve Özellikleri
  Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi ve Özellikleri

  Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi

  Osmanlı Devleti’nde toprak sistemi 3 ana gruptan oluşurdu; Miri Arazi, Mülk Arazi ve Vakıf Arazi. Bu topraklar da kendi içlerinde çeşitli bölümlere ayrılırdı;

  A. MİRÎ ARAZİ: Bu toprakların mülkiyeti devlete aittir. Mirî toprakların başlıcaları şunlardır:
  1. Havass-ı Hümayun Toprakları: bu toprakların gelirleri doğrudan devletin hazinesine girerdi.
  2. Paşmaklık: gelirleri padişahların kızlarına bırakılırdı.
  3. Malikâne: hizmetleri karşılığında devlet adamlarına verilirdi.
  4. Yurtluk ve Ocaklık: Fetih sırasında bazı kumandanlara, hizmetlerine karşılık olmak üzere verilen topraklardır.
  5. Dirlik (Tımar)Toprakları

  B. MÜLK ARAZİ: Bu toprakların mülkiyeti kişilere aittir. 2′ye ayrılır;

  1. Öşri (öşür topraklar): Müslümanlara ait olan topraklardır. Bu topraklara sahip olan müslümanlar, topraklarını dilediği gibi kullanabilir, satabilir, miras bırakabilirlerdi. Ancak öşür vergisi öderlerdi.
  2. Haraci topraklar: Gayrimüslimlere ait olan topraklardır. öşri topraklarda olduğu gibi gayrimüslimler de sahibi oldukları bu toprakları diledikleri gibi kullanabilirlerdi. Karşılığında harac-ı mukassem adındaki vergiyi öderlerdi.
  C. VAKIF ARAZİ: Gelirleri kişiler ya da devlet tarafından hayır kurumlarına bırakılan topraklardı.
 2. Acil

  Osmanlı Devletinde Toprak Sistemi Ve Özellikleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder