+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Asurluların Dünya Medeniyetine Katkıları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Asurluların Dünya Medeniyetine Katkıları Nelerdir
  asurluların dünya medeniyetine katkıları neler 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Asurluların Dünya Medeniyetine Katkıları Nelerdir

  Asurluların Dünya Medeniyetine Katkıları Hakkında

  Mezopotamya mitolojisi Sümer, Akad, Asur ve Babil odaklı olmakla beraber bölgeyi etkilemiş sayısız halkın mitolojilerinden yoğun biçimde etkilenmiştir. Politeistik bir din olan Mezopotamya dininin tanrı ve tanrıçaları zaman içinde isim değiştirse de özellikleri genelde aynı kalmıştır. Bazı önemli tanrı ve tanrıçalar şunlardır:

  * An, Sümer gök tanrısı daha sonraları Anu olarak anılmaya başlanır. Ki ile evlidir fakat diğer Mezopotamya dinlerinde Ura� olarak anılan bir eşi vardır.

  * Marduk, Babil'in baş tanrısı.

  * Gula veya diğer bölgelerde Ninişina, şifa tanrıçasıydı. Birisi hastalandığında şifa için ona dua edilirdi.

  * Nanna (bazı bölgelerde Suen, Nanna-Suen veya Sin), ay tanrısı. Enlil'in çocuklarındandı.

  * Utu (�ama� veya Sahamaş), güneş tanrısı.

  * İştar, Asurlu aşk ve cinsellik tanrıçası. Sümer tanrıçası İnanna'dan köken aldığı düşünülür.

  * Enlil, Mezopotamya dininin en güçlü tanrısı olarak görülürdü. Karısı Ninlil çocukları ise: İnanna, I�kur, Nanna-Suen, Nergal, Ninurta, Pabilsag, Nuşu, Utu, Ura� Zababa ve Ennungi.

  * Nabu, yazı ve bilgelik tanrısı.

  * Ninurta, Sümer savaş tanrısı.

+ Yorum Gönder


asurluların dünya medeniyetine katkıları,  asurluların medeniyet tarihine katkıları nelerdir