+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Asurluların Tarihteki Önemi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Asurluların Tarihteki Önemi Nedir
  asurluların tarihteki önemi hakkında 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Asurluların Tarihteki Önemi Nedir

  Asurluların Tarihteki Önemi Hakkında  1. Mezopotamya'nın Asur şehrinde yaşamışlardır. İlk zamanlarda ticarete önem vermişlerdir. Bu süreçte Ana*dolu'da koloniler kurmuşlardır.
  Kolonilerden en önemlisi Kayseri Kültepe'de kurulmuş olan Kaneş idi.
  Not: Kaneş'te (Kültepe) yapılan araştırmalar sonucu Anadolu'daki ilk yazılı belgeler bulunmuştur. Bu durum Anadolu'ya yazıyı Asurluların getirdiğini göstermiştir.
  2. Hititlerin yıkılmasından sonra Ön Asya'da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır. Doğu ve G.D.Anadoluyu, Suriye'yi, Filistin'i ve Mezopotamya'yı egemenliklerine almışlardır. Bu yerlerden ağır vergiler almışlardır.
  3. Çok tanrılı bir dinsel yaşayışları vardır.turkeyarena.net Asur kral*ları tanrı kral olduklarını topluma kabul ettirmişlerdir.
  4. Kültürel çalışmalara önem vermişlerdir. Mezopo*tamya'nın Ninova şehrinde tarihin bilinen ilk kü*tüphane*sini kurdular.
  5. Med–Babil ittifakı Asur devletine son vermiştir.

+ Yorum Gönder


asurlularon tarihteki onemi,  asurluların tarihteki önemi