+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda İran Uygarlıkları Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İran Uygarlıkları Hakkında Bilgi
  İran Uygarlıkları hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  İran Uygarlıkları

  M.Ö 3000′lerden itibaren İran’da uygarlık izleri görülmektedir. İran Uygarlığı’nın temelini arya denen kavimler oluşturmuştur. İran Uygarlığı’nın temsilcileri Med ve Persler bu kavimleri oluşturur.

  - İlkçağ’da İran’da kurulan iki büyük devlet Medler ve Persler’dir.

  - Persler’de ülke sartaplığa (illere, eyaletlere) ayrılmış ve her ile satrap adında bir askeri vali atanmıştır.

  - İlk posta ve istihbarat örgütü İran’da kurulmuştur.

  - İran’da Zerdüş tarafından kurulan Mecusilik Dini yaygındı. Mecusilik’te iyilik tanrısına Hürmüz, kötülük tanrısına Ehrimen denilmekteydi. Mecusiler ateşe tapar ve ateşgede denilen yerlerde tanrıları için sürekli ateş yakarlardı.

  - Eski İran sanatının en önemli ürünleri, krallar adına yapılan büyük saraylar ve türbelerdir. Merkez Persepolis’teki saray ve 1. Daryus’a ait Zafer Kabartması önemlidir.

  - Tarım, ticaret ve hayvancılıkla ilgilenen İranlılar Ege’den İran’a kadar uzanan kral yolunu onararak ticareti geliştirmişlerdir.

  - Persler M.Ö 330′da Makedonya Kralı İskender tarafından ortadan kaldırılmışlardır.

+ Yorum Gönder