+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Selçuklular Tarihi Ve Türk Islam Medeniyeti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Selçuklular Tarihi Ve Türk Islam Medeniyeti Hakkında Bilgi
  selçuklular tarihi ve türk islam medeniyeti hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Selçuklular Tarihi Ve Türk Islam Medeniyeti Hakkında Bilgi

  Selçuklular Tarihi Ve Türk Islam

  Türkler İslâmiyeti umumî ve millî din hâline getirince Altay dağlarından Akdeniz kıyılarına kadar Cihân-şumûl Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır. Bu suretle İslâm dünyasına hâkim olan, Yakın-Şark'ı ve husûsiyle Anadolu'yu Türkleştiren Selçuklular, İslâm dünyasına ırkî, siyâsî, iktisadî, içtimâ ve kültürel yeni müessise ve unsurlar getirerek İslâm medeniyetini çöküntüden kurtarıp ona taze bir kan ve hayatiyet vermişler; çeşitli kavim, din ve mezhepler arasında vücûda getirdikleri yeni nizâmı, meydana çıkan yeni devletler ile, dört asır sürdürmüşlerdi. Selçuklu devri ve nizâmı Moğol istilâsı ile çökünce Türkler Akdeniz havzasına hâkim yeni ve daha kudretli bir nizâm, Cihân-şumûl Osmanlı İmparatorluğunu kurmuşlardır. İşte bu kitap Selçuklu devrini umumî hatları ile meydana koymakta ve husûsiyle bu devre aid birçok mühim meseleleri, meçhulleri ve hataları aydınlığa kavuşturmaktadır.

+ Yorum Gönder