+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Faziletler Medeniyeti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Faziletler Medeniyeti Hakkında Bilgi
  faziletler medeniyeti hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Faziletler Medeniyeti Hakkında Bilgi

  FAZİLETLER MEDENİYETİ

  Müslümanlar Hayber Seferi’ne çıkmak için hazırlanıyorlardı. Bu durum Medîne-i Münevvere’deki anlaşmalı yahûdîleri çok kaygılandırdı
  . Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in, Kaynukâ, Nadîr ve Kurayza yahûdîlerini mağlûb ettiği gibi Hayber yahûdîlerini de mağlûb edeceğini anladılar. O esnâda, müslümanlarda az veya çok bir alacağı olup da onu almak için mü’minlerin yakasına yapışmayan hiçbir yahûdî kalmadı.
  Yahûdî Ebû Şahm’ın da, Abdullah bin Ebî Hadred -radıyallâhu anh-’ta beş dirhem alacağı vardı. Abdullah -radıyallâhu anh-, âilesi için bu yahûdîden arpa satın almıştı. Ebû Şahm yakasına sarılınca o:
  “–Bana biraz mühlet ver. İnşâallah borcumu ödeyeceğim. Çünkü Allah Teâlâ, Peygamberi’ne Hayber ganimetini va’detti. Ey Ebû Şahm! Biz Hicaz’ın yiyecek ve servet bakımından en zengin şehrine gidiyoruz.” dedi.
  Yahûdî Ebû Şahm’ın kıskançlığı ve azgınlığı tuttu:
  “–Sen, Hayber yahûdîlerini, daha önce savaştığınız Araplar gibi mi sanıyorsun? Tevrât üzerine yemin ederim ki, orada on bin savaşçı vardır.” dedi. Abdullah:
  “–Ey Allâh’ın düşmanı! Sen bizim himâyemiz altında bulunuyorsun. Vallâhi, seni Rasûlullâh’ın huzûruna çıkaracağım!” dedi ve onu tutup Allah Rasûlü’nün huzûruna getirdi:
  “–Yâ Rasûlallah! Bu yahûdî ne söylüyor dinle!” diyerek Ebû Şahm’ın sözlerini nakletti. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- sustu, hiçbir şey söylemedi. Yalnız dudaklarının kımıldadığı görüldü. Fakat ne söylediği işitilemedi. Yahûdî:
  “–Ey Ebu’l-Kâsım! Bu bana haksızlık etti, borcunu ödemedi.” dedi. Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Abdullâh’a:
  “–Ver şunun hakkını!” buyurdu.
  Abdullâh, fakir olduğunu, Hayber ganimetiyle borcunu ödeyeceğini bildirdiyse de, Fahr-i Kâinât Efendimiz aynı ifâdelerini iki defâ daha tekrarladı. Bunun üzerine Abdullah -radıyallâhu anh- kalkıp çarşıya gitti. Sırtındaki ridâsını çıkardı, sarığına büründü ve yahûdîye:
  “–Şu elbisemi benden satın al!” dedi.
  Yahûdî onu dört dirheme satın aldı. Abdullah -radıyallâhu anh-, kalan borcunu da bulup ödedi. (Ahmed, III, 423; Vâkıdî, II, 634-635)
  Görüldüğü gibi, Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm-, kul hakkını her şeyin üzerinde tutardı
  .

+ Yorum Gönder